De ontdekking van kwaliteit Bekijk groter

De ontdekking van kwaliteit

Theorie en praktijk van relationeel zorg geven

9789088508349

Verkrijgbaar

Dit boek sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende impuls aan.

Meer details

42,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2018, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 296p.

Meer informatie

Dit boek sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende impuls aan. Wat is eigenlijk goede, warme en aandachtige zorg, hoe breng je deze tot stand en wat is daarvoor nodig? Werkelijk goede zorg, zo wordt uitgelegd, komt relationeel tot stand.

Dat stelt eisen aan de professionaliteit – minder regelgehoorzaamheid en meer praktische wijsheid – en dus ook aan de kwaliteitsstandaarden. Het boek biedt een handzaam model waarmee je zelf via de ingangen van menselijkheid, bekommernis, herbergzaamheid en fatsoenlijk zijn onderzoek kunt doen naar de kwaliteit van de geleverde zorg, hulp of dienstverlening. Elk van die ingangen is voorzien van een ‘kleine filosofie’ en biedt een praktisch bruikbare uitwerking, gebaseerd op jarenlang ervaring. Wat goede kwaliteit is, is nooit zomaar duidelijk: kwaliteit moet worden ontdekt.

Het boek beschrijft om te beginnen de basisbegrippen van relationeel kwaliteitsdenken. Het laat zien waarom zo’n inhoudelijke verdieping wenselijk is maar ook wat voor de hand liggende maar doodlopende wegen zijn en welke benaderingen veelbelovender lijken. Het geheel stemt tot nadenken maar is ook voorzien van heel praktische oplossingen.

De ontdekking van kwaliteit is geschreven voor wie geeft om kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: professional, cliënt/patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en kwaliteitsmanager in zorg en welzijn en student.

Auteurs

Andries Baart

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTH Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam 1986). Hij was werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk, van 1977-1987 als functionaris in Gelderland en van 1987 – 2007 als stafkracht aan het landelijk bureau van Actioma. Sinds 1991 is hij tevens bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in de vakgroep Praktische Theologie (inaugurele rede Het arrangement van de tragiek januari 1993), sinds 2007 bekleedde hij de leerstoel Presentie en Zorg, van 2007 – 2012 aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg (inaugurele rede met Frans Vosman Aannemelijke zorg oktober 2008) en van 2012 – 2015 had hij dezelfde leeropdracht (ook) aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds 2015 is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de North-West University in Zuid-Afrika (oratie maart 2016: Caring for vulnerable people in late modern society. Towards the next phase of Ubuntu).
Eveneens sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie. Hij doet intensief veld-, theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen en in het verband van de zorgethiek. Hij was 1994-2009 hoofdredacteur van Sociale Interventie en hij is kerndocent in de Master Sociale Interventie van het LESI (2005-2018).
Zie voor inhoudelijk portret: http://www.presentie.nl en https://ethicsofcare.org/not-anything-goes/. Zie voor een uitvoerig CV en voor zijn publicaties: http://www.andriesbaart.nl.