Privacy beleid EPO vzw dd 6 juni 2018

EPO hecht veel belang aan uw privacy. Wij maken er dan ook een punt van uw gegevens te beschermen. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die u hebt volgens de wet. Meer informatie over de privacy wetgeving vindt u op de website van de privacycommissie.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in de context van (online)verkoop en marketing van boeken en diensten.

We verwerken volgende persoonsgegevens

  • Gegevens die u zelf verstrekt: voor- en achternaam, e-mailadres. Naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden ook adresgegevens bijgehouden, telefoonnummer, btw-nummer, bijkomende lever- en facturatieadressen en betalingsgegevens. Optioneel worden ook geslacht en geboortedatum bijgehouden.
  • Gegevens die we verzamelen voor communicatie. Voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties worden ook uw interesses geregistreerd, op basis van uw inschrijving op thematische nieuwsbrieven.
  • U kunt nieuwsbrieven via onze website ontvangen indien u zich in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven, indien u toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen, bij inschrijving voor een event, wedstrijden op de website en/of op beurzen.
  • Indien je voor 6 juni 2018 een aankoop deed via onze website werd u ook toegevoegd aan onze database om u gelijkaardige aanbiedingen te kunnen sturen.

Cookies

Epo maakt gebruik van functionele cookies, die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert o.a. voor log-in, registratie en winkelmandje. Daarnaast gebruiken we ook cookies om uw surfgedrag te analyseren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De beheerder van uw contactgegevens is EPO vzw, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem, uitgeverij@epo.be en drukkerij@epo.be, 03 239 68 74 en 03 239 61 29. Onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en op de hoogte van de privacy wetgeving.

Persoonlijke gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derde partijen. Om onze dienstverlening te kunnen vervullen doen we een beroep op derde partijen: bank en/of payment support providers, verzenddiensten. De derde partijen waar wij beroep op doen respecteren de voorwaarden van onze privacyverklaring.

Beveiliging van jouw gegevens

EPO neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, of ongewenste openbaarmaking. We maken gebruik van beveiligde verbindingen die erop gericht zijn uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

EPO doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat via onze website geen ongewenste en schadelijke software uw computer bereikt.

Jouw rechten

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Een groot deel van uw gegevens kunt u terugvinden als u inlogt op onze website en surft naar ‘mijn account’. U kunt te allen tijde uw accountgegevens aanpassen, nadat u bent ingelogd.

U kunt een volledig overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van u bijhouden. U kunt de gegevens laten verbeteren en de gegevens die niet langer relevant zijn, laten verwijderen.

U kunt vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, kan je die toestemming intrekken door u uit te schrijven.

Hebt u klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of hebt u bepaalde vragen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met EPO t.a.v. de privacy-verantwoordelijke, Lange Pastoorstraat 25-27 te 2600 Berchem of een mail sturen naar uitgeverij@epo.be t.a.v. de privacy-verantwoordelijke. Wanneer we u onvoldoende kunnen helpen heb je het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.