Outreachend werken Bekijk groter

Outreachend werken

Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Verkrijgbaar

Hoe kunnen (aankomende) sociale professionals achter de voordeur komen van mensen die buiten het zicht van sociaal werkers vallen? Een praktisch en didactisch boek, met analyse en zes modellen. 3de geactualiseerde druk.

Meer details

27,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2019, 3de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 208p.

Meer informatie

Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden problemen zichtbaar. Outreachend werken is een preventieve methode waarmee sociale professionals in een vroegtijdig stadium problemen in de wijk kunnen signaleren en aanpakken.

Het handboek Outreachend werken gaat over de vraag hoe (aankomende) sociale professionals achter de voordeur kunnen komen van mensen die buiten het zicht van sociaal werkers vallen. Het boek is praktisch en didactisch van opzet. Het bevat een analyse van recente aandacht voor deze intensieve werkwijze en het belang ervan in de huidige tijd. Daarnaast behandelt het zes modellen van outreachend werken. Aan de orde komen vragen als: Hoe organiseer je outreachend werk? Hoe legitimeer je het? Hoe treed je de cliënt tegemoet? En hoe organiseer je de samenwerking met signaleerders en het sociale netwerk rondom de cliënt?

Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Nieuw is het onderscheid in zes modellen van outreachend werken. Er is meer aandacht voor de bewezen effecten van outreachend werk. Naast individuele ondersteuning worden er nu ook collectieve varianten van outreachend werk besproken. Hiermee sluit het boek nog beter aan op het brede werkveld van sociaal werk.

Dit boek is geschreven voor studenten van sociale hbo-opleidingen, de Politieacademie en universitaire opleidingen op het gebied van culturele antropologie en menswetenschappen. Het is ook geschikt voor professionals op het gebied van social work en GGZ.

Downloaden

Auteurs

Lia van Doorn

Lia van Doorn is als onderzoeker en projectleider werkzaam bij het NIZW, afdeling Sociaal Beleid. Daarnaast is ze verbonden aan het Expertisecentrum voor Maatschappelijke Zorg en Sociaal Beleid van de Hogeschool van Utrecht.


Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Inholland voor het lectoraat Maatschappelijk Werk en de Wmo werkplaats in Rotterdam. Hij verricht onderzoek naar good practices op het gebied van maatschappelijk werk en sociaal werk in brede zin. Hij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.


Yvonne van Etten

Yvonne van Etten is docent/trainer bij het Centrum voor Social Work van Hogeschool Utrecht.


Mirjam Gademan

Mirjam Gademan is docent/trainer bij het Centrum voor Social Work van Hogeschool Utrecht.