Burgers doen het zelf! Bekijk groter

Burgers doen het zelf!

De Zorgcoöperatie Hoogeloon

9789088508011

Sold out

In Hoogeloon bemoeien burgers zich met woningbouw, welzijnsaanbod en zorgverlening. Het resultaat is een integraal pakket aan diensten en zorgverlening. Dit boek beschrijft hoe burgers een zelfredzame gemeenschap creëren.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2018, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 160p.

Meer informatie

Inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon willen graag in hun dorp blijven wonen, het liefst tot hun dood. Ze richten in 2005 de eerste zorgcoöperatie van Nederland op. De ontdekkingstocht van de inwoners maakt duidelijk dat overheid en instellingen ‘ver weg’ van de burger staan. In de loop van de tijd wordt duidelijk dat ze anders denken. Voor hen is wonen het allerbelangrijkste, daarna komt welzijn en dan pas zorg. 

Vanaf 2001 tot op heden bemoeien de inwoners van Hoogeloon zich met de woningbouw, het welzijnsaanbod en de zorgverlening in het dorp. Het resultaat is een integraal pakket van diensten en zorgverlening tot en met eigen thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie. 

Dit boek beschrijft hoe burgers het zelf doen. Ze creëren een zelfredzame gemeenschap waar iedereen aan mee mag doen. Hoogeloon zorgt weer voor elkaar. 

Prettig oud worden in Hoogeloon. Dat kan dankzij zorgcoöperatie Hoogeloon. Vanaf het begin heb ik met bewondering de stappen gevolgd die de pioniers van de eerste zorgcoöperatie van Nederland hebben genomen. Een lange adem, een netwerk, deskundigheid, enthousiasme, humor en doorzettingsvermogen. Dat zijn de ingrediënten om de dromen van de zorgcoöperatie te realiseren. Zorgcoöperatie Hoogeloon heeft vele anderen geïnspireerd. Met dit boek zullen zij nog meer burgerinitiatieven een hart onder de riem steken en met hun ervaringen een stuk verder helpen. Dat is hard nodig! Want prettig en op eigen wijze ouder worden in het dorp of wijk naar keuze, dat verdient iedereen! - Yvonne Witter, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De publicatie, origineel vormgegeven als een kladschriftje, zet in 15 vlot geschreven hoofdstukken uiteen waarom er in het dorp grond was voor een coöperatie, wat de coöperatiegedachte behelst en wat er (financieel voor) nodig is om een zorgcoöperatie op te richten. Ook lees je wat er komt kijken bij het bouwen voor ouderen en een kleinschalige woonvoorziening voor inwoners met dementie, het organiseren van diensten, dagbesteding en thuiszorg. Het beschrijft ook het perspectief van zorgaanbieders, wat nodig is om te werken aan betrokken bewoners, het veranderproces en de samenwerking met de gemeente, de woningstichting, de zorgaanbieders en andere verenigingen in het dorp. Knap is ook het laatste hoofdstuk dat gelukkig niet stil staat bij de behaalde resultaten en kijkt naar wat nodig is voor de toekomst. - Nieuwsbrief Platform31

Auteurs

Ad Pijnenborg

Ad Pijnenborg heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker. In verband met zijn baan als hoofd maatschappelijk werk ging Ad met zijn gezin in 1975 in Hoogeloon wonen. De laatste jaren tot aan zijn pensioen had hij de leiding over een verzorgings- en verpleeghuis in Geldrop. Vanuit zijn betrokkenheid bij de gemeenschap van Hoogeloon was hij bestuurslid van regionale welzijnsinstellingen en van het schoolbestuur en de dorpsraad in Hoogeloon.
Op persoonlijke titel was hij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van Zorgcoöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Door de ontwikkelingen in Hoogeloon en de noodzaak van transitie van de zorgverlening in Nederland kreeg de zorgcoöperatie veel aandacht. Landelijke aandacht betekende ook bevestiging en erkenning voor de coöperatieve vorm van ondernemen en vooral voor de betrokkenheid van burgers. Deze ontwikkelingen werden gezien als kansen voor de participatie van burgers in de zorgverlening van de toekomst.
Vanaf 2013 werd het met de bouw van de Villa in het centrum van Hoogeloon mogelijk dat zelfs ouderen met dementie in het dorp konden blijven wonen. Uitdragen van de ontstaansgeschiedenis en de positieve ontwikkelingen van de zorgverlening in Hoogeloon leidt tot meer burgerinitiatieven in Nederland, maar ook tot versterking van de zorgcoöperatie Hoogeloon. Het is een belangrijke drijfveer voor Ad, om als ambassadeur van de zorgcoöperatie, ouderen te inspireren meer eigen verantwoordelijkheid voor de zorg te nemen. En overheden en zorgaanbieders te inspireren de zorg zo te organiseren dat deze meer aan kan sluiten bij de vraag van de klant.


Freya Pijnenborg

Freya Pijnenborg heeft een achtergrond als oefentherapeut en gezondheidswetenschapper met als aandachtsgebied gedragsverandering. Vanaf 1995 werkte Freya in een paramedisch centrum samen met een fysiotherapeut. Samenwerken was in die tijd heel bijzonder. Nu heeft ieder dorp en wijk een gezondheidscentrum. Na haar studie gezondheidswetenschappen in 1999 raakt ze telkens betrokken bij innovatieve projecten. In eerste instantie rondom het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals. Met een huisarts raakte zij in gesprek over de toekomst van de zorg en het werd haar duidelijk dat zorgverleners te veel praten over hun patiënt in plaats van met hun patiënt.
Al snel dienden zich projecten aan waarbij patiëntgericht werken het thema was. Daarna kwam een project met als thema het werven van vrijwilligers. Freya raakte onder de indruk hoeveel vrijwilligerswerk betekent voor de individuele persoon en hoe belangrijk het is dat dit gewaardeerd wordt. Freya is mede-initiatiefnemer van een burgerinitiatief dat de sociale cohesie versterkt door het werk dat vrijwilligers doen voor de gemeenschap te waarderen met hulp van lokale ondernemers.
Met haar achtergrond als gedragswetenschapper heeft Freya geprobeerd het proces van de zorgcoöperatie te veralgemeniseren, zodat het boek 'Burgers doen het zelf!' interessant is geworden voor iedereen die iets wil bereiken binnen de eigen gemeenschap.