Samen werken aan gezondheid Bekijk groter

Samen werken aan gezondheid

Psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker

Verkrijgbaar

35,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2018, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 344p.

Meer informatie

De omvorming van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving en de veranderende kijk op gezondheid veroorzaken een overlap in de werkterreinen van zorg en welzijn. Interprofessionele samenwerking is van groot belang voor professionals in beide sectoren. Dit is alleen mogelijk als men elkaars beroepenveld kent en elkaars taal spreekt.

Samen werken aan gezondheid heeft tot doel om de kennisbasis van (aankomend) professionals in het sociale domein op het terrein van gezondheid en de gezondheidszorg te vergroten. Het boek helpt ze om gezondheidsproblematiek te herkennen, te begeleiden en vakkundig te bespreken met, of door te verwijzen naar andere collega’s uit de zorg.

Samen werken aan gezondheid is de opvolger van de uitgave Medische kennis voor hulpverleners van Uitgeverij Coutinho. Samen werken aan gezondheid sluit goed aan bij de veranderende kijk op gezondheid, waarbij verbetering van het functioneren van mensen centraal staat.

De uitgave is bedoeld voor studenten  van hogere sociale studies en kan ingezet worden in zowel de bachelor fase als in AD-trajecten. Daarnaast is het interessant voor (startende) professionals in zorg en welzijn.

Dit boek wil bijdragen aan de ontwikkeling van de opleiding tot sociaal werker op hbo-niveau. In het Landelijk opleidingsdocument sociaal werk (Landelijke opleidingsoverleggen in het domein sociaal werk, 2017) wordt gewerkt met zeven bouwstenen, die elk worden uitgewerkt in kernthema’s zoals onderzoeken, handelen, normatief inzicht in verschillende perspectieven en communiceren. Deze zijn een uitvloeisel van de generieke kwalificaties waaraan een hbo’er moet voldoen. Door in dit boek de theorie af te wisselen met voorbeelden, casuïstiek en opdrachten sluiten we aan bij deze thema’s en bouwstenen.

Auteurs

Joost van Iersel

Joost van Iersel is docent aan de Academie voor Sociale Studies aan Avans Hogeschool en onderzoeker in het lectoraat Zorg rond het levenseinde. Daarnaast is hij cultureel antropoloog, fysiotherapeut, prothesemaker, coach en onderwijsontwikkelaar.


Dienie van Wijngaarden–de Bodt

Dienie van Wijngaarden–de Bodt is GZ-psycholoog, hypnotherapeut en freelance docent in het sociale domein.