Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek Bekijk groter

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals

Verkrijgbaar

Een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen.

Meer details

20,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2016, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 168p.
Extra met online materiaal

Meer informatie

Sinds de transitie en transformatie bepaalt de gemeentelijke politiek grotendeels de politieke en bestuurlijke kaders waarbinnen professionals in zorg en welzijn werkzaam zijn. De uitkomsten van die besluitvorming zijn echter niet in beton gegoten en bieden ruimte voor aanpassing. Daarvoor is het wel essentieel dat professionals zicht hebben hoe beleidskaders tot stand komen en weten hoe ze betrokken kunnen zijn bij die besluitvorming en invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van gemeentelijk beleid.

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek is een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen. Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek bestaat uit drie delen.

Deel 1 behandelt de context en betekenis van het sociaal beleid in relatie tot de (lokale)politiek. Aan de orde komen de achtergronden en overgang van verzorgingsstaat naar verzorgings- en participatiestad met aandacht voor de decentralisatie en de transformatie van government naar governance.
Deel 2 gaat over de gemeente als bestuurlijke stelsel en organisatie en de werking van het lokaal politieke systeem. Er is in dat deel onder andere aandacht voor invloed en participatie, beleidsvorming en beleidsprocessen, regierol en financiën in relatie tot het sociale domein.
Deel 3 gaat over beleidslerende professionals. Dit deel is thematisch van opzet en focust op actuele en toekomstige ontwikkelingen onder andere aan de hand van een aantal relevante en kritische praktijksituaties gericht op de beroepsuitoefening en het beleidsleren van sociale professionals en beleidsambtenaren.

Het boek richt zich op studenten van studies in zorg en welzijn en studenten van bestuurskundige opleidingen en kan gebruikt worden in een leerlijn rond politiek en beleid. De uitgave kan ook ingezet worden voor cursussen gericht op de professionalisering van ambtenaren binnen de gemeentelijke overheid en van (beleids)medewerkers van non-profit organisaties.

Auteurs

Toby Witte

Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.