Met nieuwe ogen Bekijk groter

Met nieuwe ogen

Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude

Verkrijgbaar

Dit boek helpt bij het verwerven van belangrijke basiskennis over cultuur en cultuurverschillen. De auteur nodigt de lezer uit te reflecteren op zijn eigen gevoelens en zich mede daardoor een transculturele houding te verwerven. 4de geactualiseerde druk.

Meer details

19,50 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 168p.
jaar2012, 4de geactualiseerde druk
UitgeverijCoutinho

Meer informatie

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen, maar ook tussen mensen uit verschillende milieus, tussen mannen en vrouwen of homo- en heteroseksuelen. Om met al die verschillende mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals in de dienstverlening, de gezondheidszorg of het bedrijfsleven kennis hebben van sociale en culturele verschillen, en zich bovendien ook een bepaalde houding eigengemaakt hebben: ze moeten 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving.

Met nieuwe ogen brengt studenten de belangrijke basiskennis over cultuur en cultuurverschillen bij. Daarnaast leren ze met dit werkboek een transculturele attitude te ontwikkelen door middel van het reflecteren op eigen ideeën. Aan de hand van verschillende situaties wordt beschreven hoe cultuurverschillen zich kunnen uiten en hoe een professional hiermee zou moeten omgaan. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door leerdoelen en afgesloten met (reflectie-) opdrachten. De theorie is verrijkt met veel voorbeelden. Op de website is een vierde hoofdstuk opgenomen met muzische aspecten van verschillende culturen. Ook is hier een digitaal werkboek, toetsmateriaal en een Engelse bewerking van een deel van het boek verkrijgbaar.

Deze vierde druk is geactualiseerd. Nieuwe onderzoeksgegevens zijn verwerkt, illustraties zijn vervangen, er is meer aandacht voor bewustwording van studenten en het boek is meer verweven met de website. Ook deze website is herzien. Naast dat de website een nieuwe lay-out heeft, zijn hier nu de antwoorden bij de opdrachten te vinden.

Met nieuwe ogen is een werkboek voor hbo-studenten. Zij krijgen hiermee een gedegen voorbereiding op een stage in het buitenland of op het werken met andere culturen in Nederland.

Auteurs

Martha van Endt-Meijling

Martha van Endt-Meijling is arts en was verbonden aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Van haar verschenen bij Uitgeverij Coutinho eveneens Medische kennis voor hulpverleners en Rituelen en gewoonten - Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving.