Het delict als maatstaf Bekijk groter

Het delict als maatstaf

Methodiek voor werken in gedwongen kader

9789066659735

Sold out

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2012, 5de druk
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 256p.

Meer informatie

Het delict als maatstaf is een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk. Het gaat over het werk van de reclasseringswerker, de ketenpartners en andere betrokken organisaties. Begeleiding van de verdachte of dader door de reclassering vindt altijd plaats in gedwongen kader: de begeleiding is opgelegd door justitie. De cliënt komt dus niet uit eigen beweging. Aan dit kader zijn zowel reclassering als cliënt gehouden.

Reclasseringswerkers hebben al werkend ontdekt wat het gedwongen kader voor hun methodisch handelen betekent. Een methodiekbeschrijving voor de reclasseringswerkers bestond echter nog niet. Daar was, zeker na de ontwikkeling van het diagnostisch instrument RISc, behoefte aan.
Immers: wat heb je aan een goede diagnose als je geen methodiek hebt voor de begeleiding? Recente ontwikkelingen in het buitenland, samengevat als de What Works-beweging, in combinatie met best practices van reclasseringswerkers, hebben geleid tot dit boek. De verbindende schakel tussen theorie en praktijk is het begrip responsiviteit: hoe kan de werker ervoor zorgen dat de cliënt open staat voor dat wat de reclassering kan aanbieden? Met als doel de kans op herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

Een methodiek werken in gedwongen kader, hoe grondig en gedetailleerd ook, kan alleen effectief zijn als het werken werkelijk begrensd is door dit gedwongen kader. Elke methodische invulling verliest haar overtuigingskracht als de kaderstellende werking van de context ontbreekt. Helderheid hierover is het fundament van de methodiek.

Ontwikkeld in opdracht van Stichting Reclassering Nederland

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Anneke Menger

Drs. Anneke Menger studeerde Maatschappelijk Werk en Sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte in verschillende functies (onderwijs, staf, directie, onderzoek) in de maatschappelijke dienstverlening en het hoger onderwijs.
Zij leidde een groot aantal innovatie- en ontwikkelingstrajecten, ontwikkelde diverse methodieken op het terrein van de reclassering en publiceerde boeken en artikelen op het terrein van dwang en drang in de hulpverlening.
Zij werkt aan een promotieonderzoek naar professioneel reclasseringstoezicht.
Anneke Menger is momenteel werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, als lector 'werken in justitieel kader' in een duolectoraat met Jo Hermanns.


Lous Krechtig

Lous Krechtig heeft sociale psychologie gestudeerd in Leiden en was lange tijd docent bij de opleidingen cultureel werk en opbouwwerk . Vervolgens is zij bij de Transfergroep voor instellingen in het sociaal agogische werkveld aan de slag gegaan.
Ze werkt bij de Transfergroep Rotterdam, de contractpoot van de Hogeschool Rotterdam en is van daaruit gedetacheerd naar het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Haar werk heeft zich de laatste 15 jaar steeds meer afgespeeld binnen instellingen die werken met cliënten binnen een gedwongen kader.