Onderwijs in een gekleurde samenleving Bekijk groter

Onderwijs in een gekleurde samenleving

Verkrijgbaar

Ongelijkheid, segregatie, lage verwachtingen, taalachterstand, racisme: ons onderwijs staat voor grote uitdagingen. Veel van de studieboeken en cursussen die de toekomstige generaties professionals klaar moeten stomen, schieten tekort. Dit wetenschappelijk onderbouwd boek doet daar iets aan. Laat je inspireren door gefundeerde praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien.

Meer details

24,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2020
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 260p.

Meer informatie

Diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs kunnen perfect samengaan. Daar bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs voor. Het blijkt ook uit de vele voorbeelden van scholen in binnen- en buitenland. Helaas vind je die nauwelijks terug in de studieboeken en cursussen die de toekomstige generaties professionals klaar moeten stomen, van leraren tot schoolleiders en van sociaal werkers tot beleidsmakers. Sterker: veel van wat je daarin leest moet op de schop. Of dacht u dat racisme een kwestie is van ‘slechteriken’ en dat jonge kinderen elkaar niet discrimineren? Dat we best niet te veel stilstaan bij raciale verschillen en dat ras niet bestaat? Dat leerlingen van zichzelf wel Nederlands zouden leren? Dat etnische ongelijkheid alleen maar te maken heeft met armoede en uitsluiting? Think again. Dit boek helpt u daarmee op basis van een sterk wetenschappelijk onderbouwd verhaal over hedendaagse uitdagingen in het onderwijs. Maar de lezer wordt ook geïnspireerd door gefundeerde  praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien.

 

Downloaden

Auteurs

Orhan Agirdag

Orhan Agirdag is doctor in de sociologie, professor Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.


Persartikels

Ides Nicaise, hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) en hoofddocent Onderwijs en Samenleving aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven
“Vlaanderen kampt al van oudsher met een identiteitscrisis. Geen wonder, omdat we geografisch steeds een knooppunt zijn geweest (economisch, religieus, taalkundig) en er telkens weer voor gekozen hebben om de vrede te bewaren door de samenleving te verkavelen: met taalgrenzen, levensbeschouwelijke zuilen, migratiewetten enzovoort. Een natuurlijke, open samenleving waar elkeen zich kan thuis voelen lijkt nog niet voor morgen. Ook het onderwijs blijft een strijdtoneel, een krachtenveld met delicate evenwichten, aaneen gerijgd met compromissen.
Voor etnisch-culturele minderheden is dit een bijzondere uitdaging. Om ‘er echt bij te horen’ worden ze haast gedwongen om als kameleons te vervellen en hun eigen culturele rijkdom weg te stoppen. ‘Nederlands eerst’ en het hoofddoekenverbod zijn exponenten van die assimilatiedruk. Het resultaat is een schaamtelijke ongelijkheid, een verspilling van talent en een hoop frustratie en spanning. Hoelang houden we dit vol, wetend dat het aandeel van etnisch-culturele minderheden in de bevolking (en vooral in het onderwijs) hand over hand toeneemt?
Orhan Agirdag voelt als ‘insider’ deze spanningen vlijmscherp aan. In Onderwijs in een gekleurde samenleving analyseert hij de grote knelpunten (racisme, segregatie, de waterval, interlevensbeschouwelijke verhoudingen, taalbeleid) en geeft hij een helder overzicht van wetenschappelijk onderzoek hierover. Hij kruipt samen met de lezer in de huid van ‘allochtone leerlingen’ en beschrijft hun turbulente verhoudingen met het onderwijs. Bovendien reikt hij heel wat concrete handvatten aan om intercultureel onderwijs op de klasvloer waar te maken. Elke leerkracht zou dit boek moeten lezen. Maar ook elke minister, volksvertegenwoordiger, inspecteur, pedagogisch begeleider, CLB-medewerker. Elkeen kan er op zijn/haar niveau mee aan de slag.”

Jan Blommaert, hoogleraar taal, cultuur en globalisering en directeur van het Babylon studiecentrum aan Tilburg University
“Dit boek is een potentiële game changer in de debatten over taal en onderwijs. Het brengt zowat alle beschikbare en relevante onderzoek en - op en top didactisch - haalt daar conclusies uit die je niet met wat slogans omver krijgt. Het boek is heel leesbaar, zeker ook voor leerkrachten. Prima werk.”

Sihame El Kaouakibi, oprichter en directeur van het stads-dansproject Let's go urban, Vlaams parlementslid Open VLD
“In Vlaanderen beïnvloedt je achtergrond nog steeds ongelooflijk hard je onderwijskansen. Dat terwijl net nu de meest diverse generatie ooit onze schoolbanken bevolkt. Een gemiste kans. Want diversiteit is “een trigger van creativiteit en innovatie” die onze welvaart en toekomst zal bepalen. Orhan Agirdag wijst daarom de weg richting kwaliteitsvol onderwijs voor élk talent. Hij heeft daarbij één glasheldere boodschap: omarm diversiteit als een opportuniteit. En daar ben ik het 100% mee eens."

Kim De Witte, Vlaams parlementslid PVDA en auteur
“Orhan Agirdag beschrijft op glasheldere wijze de vele open en verborgen discriminatiemechanismen in ons onderwijs. Het boek maakt je boos en opstandig. Maar het geeft ook hoop. Agirdag bewijst met een overvloed aan onderzoeken en voorbeelden hoe onderwijs een motor kan zijn van samen-leven in diversiteit. Een scherpe analyse, niet alleen van de oorzaken en gevolgen van etnische discriminatie in ons onderwijs, maar ook van de alternatieven die er zijn voor een democratisch onderwijs in een gekleurde samenleving. Een noodzakelijk boek. Vlot leesbaar, scherp en vol handige tips voor een aanpak die wél rekening houdt met ieders eigenheid.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
“Voluit inzetten op leren van verschil in een etnisch diverse samenleving én ons blijven verzetten tegen systemische discriminatie: er ligt nog heel wat werk op de plank. Dat is de uitdagende maar ook zeer ongemakkelijke boodschap van Onderwijs in een gekleurde samenleving. Toegankelijk voor een breed publiek, stevig wetenschappelijk onderbouwd, kritisch voor heel wat vanzelfsprekendheden (over taal, achterstand, identiteit, IQ, verwachtingen,…): een niet mis te verstaan appél aan al wie bekommerd is om de kwaliteit van ons onderwijs en – vooral – de toekomst van onze samenleving.”

Youssef Kobo, innovatiestrateeg, opiniemaker en sociaal ondernemer
“In tijden van polarisering en oneindige identiteitsdebatten schenkt Orhan Agirdag klare wijn over één van de meeste beladen thema's van de afgelopen jaren: het belang en de staat van diversiteit in ons onderwijs. Helder, inzichtrijk, uitmuntend.”

Bert Anciaux, sp.a en gewezen minister
“Met een scherp academisch scalpel construeert Orhan Agirdag zijn begrippenkader. Daarbij snijdt hij doorheen te gemakkelijke definities of noties die allang hun glans verloren. Tegelijkertijd kiest hij voor stevige referenties. Zo ontstaat een erg interessant, bruikbaar geheel.”