De uitverkoop van Zuid-Amerika Bekijk groter

De uitverkoop van Zuid-Amerika

Grondstoffen, burgers en big business

9789462670686

Verkrijgbaar

Raf Custers reisde elf maanden van Brazilië, door Uruguay en Argentinië, naar Chili en Bolivië en belicht in zijn boek de burgerbewegingen daar, die willen dat hun natuur en toekomst voorrang krijgen op het grote geldgewin van regeringen en big business.

Meer details

23,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 260p.

Meer informatie

Raf Custers reisde elf maanden van Brazilië, door Uruguay en Argentinië, naar Chili en Bolivië. Halfweg de eerste serieuze bergpas blokkeerde zijn tweedehandsbusje, en pas na flink sleutelen lukte de klim. Zo gaat het ook met Zuid-Amerika. Ze willen daar over bergen van onrecht, opgehoopt door eeuwenlang kolonialisme, verankerd door militaire dictaturen. Aan de andere kant van het massief, dat weten ze, wacht een andere wereld. Maar die halen en houden ze maar als ze ervoor vechten tot ze de bergpas met al zijn bochten achter zich laten. In Grondstoffenjagers, zijn vorige boek, beschreef de auteur hoe multinationale ondernemingen en hun politieke bondgenoten de grondstoffen weghalen uit landen in het Zuiden. In De uitverkoop van Zuid-Amerika zien we het tegenkamp: de burgers. Zij nemen het op tegen de machten die onze steden, de natuur, de ondergrond tot verhandelbare grondstoffen omtoveren: die alles waaruit ze geld kunnen slaan, ‘commodificeren’ zoals dat heet. De burgerbewegingen willen dat hun natuur en hun toekomst voorgaan. Daarom zetten ze druk op de regeringen en op big business. Zo maken zij de transitie naar morgen actueel.

'Een uitermate boeiend boek over veel meer dan grondstoffen.' - Alma De Walsche, MO*

Downloaden

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Raf Custers

Raf Custers (°1954) is historicus en journalist. Hij werkt als researcher voor de Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA). Al dertig jaar maakt hij reportages over volkeren die hun eigen lot in handen nemen.


Persartikels

De Gids op Maatschappelijk Gebied (September 2017)
"Een meeslepend en sterk onderbouwd verhaal."

MO* (27-04-2017)
"Bij iedere tussenstop brengt Custers onrecht tot bij ons waar we al over hoorden praten, maar waarvan we niet het hele verhaal kennen. Custers zoekt het uit tot bij de (olie-)bron en met een staaltje diepgravende onderzoeksjournalistiek. (...) Niets is oppervlakkig in het boek. Alles wat Custers tegenkomt, onderzoekt hij tot in de details en met een historisch kader. (...) Het is een onmisbaar boek voor wie de grondstoffenproblematiek en 'de stad als grondstof' in Zuid-Amerika echt wil begrijpen. (...) Als je heel veel wil leren over Latijns-Amerika, en samen met Raf Custers en de 130 mensen die hij sprak over een nieuw ontwikkelingsmodel wil nadenken, ga dan zeker mee op reis met De uitverkoop van Zuid-Amerika. Grondstoffen, burgers en big business." - lezen

MO* (20-04-2017)
"Odebrecht haalde de contracten binnen voor vier stadions van de Wereldbeker Voetbal in 2014 én voor de infrastructuurwerken van de Olympische Spelen in 2016, schrijft Raf Custers in zijn boek De uitverkoop van Zuid-Amerika dat. ‘De contracten vallen niet uit de lucht. Odebrecht, maar ook bouwmultinational OAS, zijn goed bevriend met de politieke machthebbers’, zegt Custers." - lezen

Erik Rydberg, GRESEA (03-12-2016)
"It's a great book, grassroot-reporting as its best. Read it." - lezen

De Bond (November 2016)
"In zekere zin kan je dit boek lezen als een vervolg op het in 1971 verschenen Las venas abiertas de América Latina van de Uruguayaanse schrijver-journalist Eduardo Galeano, die begin vorig jaar overleed.
Na lezing van De uitverkoop van Zuid-Amerika kan je slechts besluiten dat het leegbloeden pas kan stoppen als wij in het Noorden een circulaire economie uitbouwen en tegelijk een technologieoverdracht naar het Zuiden mogelijk maken."

Bernard Mazijn, Instituut voor Duurzame Ontwikkeling & UGent (September 2016)
Dit lezenswaardig boek wordt aanbevolen aan iedereen die wil begrijpen hoe onze consumptiepatronen samenhangen met productiepatronen in Zuid-Amerika. Maar er is meer. Elk van de stakeholders in ons land die telkens opnieuw zegt dat transitie naar duurzame ontwikkeling noodzakelijk en dringend is, wordt gevraagd het boek grondig te lezen, hierover na te denken en vervolgens consequent te handelen."

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (27-09-2016)
recensie - lezen

La Chispa (23-09-2016)
"Custers heeft een boeiend en toegankelijk boek geschreven, vanuit het perspectief van de mensen die zich verzetten tegen de kapitalistisch-koloniale verhoudingen en streven naar een socialere en duurzamere samenleving. Hij geeft daarbij veel interessante en relevante informatie over grondstoffen en de strategieën van bedrijven en regeringen die in deze vorm in het Nederlands nog niet beschikbaar was. Voor wie in deze belangwekkende materie geïnteresseerd is, kan ik het boek zeker aanbevelen." - lezen

De Standaard (02-09-2016)
"De niet-verkozen regering-Temer zal, net zomin als Rousseff, vat krijgen op de recessie." Opinie door Raf Custers - lezen

MO* (01-09-2016)
"Na een lange politieke campagne haalt het conservatieve kamp zijn slag thuis. (...) Maar de politieke rust keert niet weer in Brazilië." Opinie door Raf Custers - lezen

Leestafel (22-08-2016)
"Dit boek van Raf Custers leest als het kijken naar een zeer kritische documentaire over misstanden die zich voordoen als mensen zich ten koste van andere mensen willen verrijken." - lezen

Uitpers (31-07-2016)
"Er is een tijd geweest dat Latijns-Amerika veel aandacht kreeg. (...) Die tijd is voorbij. De ruk naar links ook. De aandacht van de pers gaat nu naar andere points chauds in de wereld. Wat gebeurt er nu op dit continent?" - recensie - lezen

DeWereldMorgen.be (29-07-2016)
"De onderzoeksjournalist Custers analyseert in ‘De uitverkoop van Zuid-Amerika’ niet alleen zorgvuldig de nefaste rol die multinationale ondernemingen spelen - zie de veelheid aan interviews en verwijzingen naar literatuur na elke hoofdstuk - maar hij brengt ook het hardnekkige verzet in beeld van gewone mensen die zich vaak verenigen in lokale asamblea." - lezen

Knack.be (22-07-2016)
'De uitverkoop van Rio: het bestuur neemt de managementstijl van private ondernemers over' - uittreksel van 'Uitverkoop van Zuid-Amerika' - lezen

DeWereldMorgen.be (20-06-2016)
"Raf Custers schreef 'De Uitverkoop van Zuid-Amerika'. Na een reis van een jaar van Brazilië, door Uruguay en Argentinië, naar Chili en Bolivië schreef hij zijn ervaringen neer. Dit uittreksel uit zijn boek brengt ons naar een verre uithoek van Argentinië, waar een groot mijnbedrijf alle rechten van de bevolking schendt voor eigen gewin." - lezen

Alma De Walsche, MO* (Juni 2016)
'Raf Custers is met een busje en een lijst vol pertinente vragen naar de Cono Sur van Zuid-Amerika vertrokken en teruggekomen met een indringend reisverslag. Het boek van Raf Custers werpt een licht op de structurele mechanismen die aan de basis liggen van de politieke aardverschuivingen die er zich vandaag voordoen. Het lijkt wel of deze ex-kolonies, die gedoemd zijn om leverancier van grondstoffen te zijn voor de ontwikkelde wereld, in een locked-in situatie zitten waar ze gezien de wereldorde nooit uit geraken, zelfs niet met "progressieve" regeringen. Maar het probleem heeft ook met ongelijkheid, tweedeling en macht te maken binnen de landen zelf. ‘De macht maakt een karikatuur van democratie. Ze drijft door, in haar comfortzone, zonder de minste voeling met wat de mensen willen en verwachten. En de mensen haken af,' schrijft Custers. Als uitweg pleit hij voor een High Intensity Democracy die zowel hier als ginder moet vorm gegeven worden. De uitverkoop van Zuid-Amerika. Grondstoffen, burgers en big business is een uitermate boeiend boek over veel meer dan grondstoffen.'

Hanne Cottyn, Catapa (Juni 2016)
'De uitverkoop van Zuid-Amerika is een road trip langs de oprukkende, (onder)gravende en verjagende ‘fronteras’ (grensgebieden) van een neokoloniaal extractivistisch model. Doorheen de vijf meest zuiderse landen van Latijns-Amerika ontleedt Raf Custers grootschalige mijnbouw, multinationale landbouw, megalomane energieprojecten, maar ook stadsontwikkelingsplannen als sites van destructieve ontginning en structureel geweld. Als ‘sneeuwballen’ sleuren ze de regio mee in een onhoudbare spiraal. Uit diezelfde ontgonnen bergen, akkers, rivieren en steden spruit echter stevig sociaal verzet en lokaal gewortelde alternatieven. Of hoe de open aderen van Latijns-Amerika de globaliserende wereld een spiegel voorhoudt. Die spiegel toont ons een dominant systeem dat steeds agressiever zichzelf uitholt. Diezelfde spiegel toont ons ook een transitie in volle beweging; van de Braziliaanse favela's, de Mapuche of Famatina tot in de Belgische wijken en straten. Oprecht verontwaardigd door de macht van het grootkapitaal maar ook vol respect voor de kracht van de straat, neemt Raf Custers je mee voorbij de utopie, naar de mensen die deze transitiebeweging dagdagelijks vormgeven in Zuid-Amerika.'