Gemotiveerd leren en lesgeven Bekijk groter

Gemotiveerd leren en lesgeven

De kracht van intrinsieke motivatie

Verkrijgbaar

Een praktijkboek voor basis- en secundair onderwijs over motivatieprocessen en intrinsieke motivatie, met veel casussen uit de klassituatie en praktische tools om een gemotiveerde leeromgeving te creëren.

Meer details

21,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2020, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 168p.

Meer informatie

Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn ze betrokken en nieuwsgierig en beter in staat om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Ook halen ze vaak betere schoolresultaten. In de praktijk blijkt echter dat de motivatie van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan afneemt. Ze vinden het saai op school en zijn minder betrokken bij schoolse taken. Gemotiveerd leren en lesgeven zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te ondersteunen.

De theoretische uitgangspunten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, worden concreet gemaakt door casussen van klassensituaties uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De lezer krijgt praktische tips en suggesties aangereikt om een gemotiveerde leeromgeving te creëren, in de vorm van checklists, stappenplannen en aanwijzingen voor het handelen van leraren. Aan de hand van prikkelende vragen wordt de lezer uitgedaagd om na te denken over de eigen schooltijd, de eigen motivatie, de wijze waarop hij of zij handelt in de klas en het effect van dit handelen op leerlingen.
In deze tweede druk is er een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met ongewenst gedrag in de klas en de rol van motivatie daarbij. Met behulp van concrete voorbeelden en tips, ontleend aan de zelfdeterminatietheorie, krijgt de lezer handvatten om ongewenst gedrag te voorkomen.
Bovendien is de tweede druk voorzien van meer praktijkvoorbeelden en opdrachten en meer informatie over het bevorderen van motivatie, zelfregulatie en evalueren.

Dit boek is geschreven voor (aankomende) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die hun onderwijs zo willen inrichten dat leerlingen op een gemotiveerde manier leren.

Auteurs

Anje Ros

Dr. Anje Ros is lector Leren en Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en academic director van de master Leadership in Education. Zij doet onderzoek naar toekomstgericht onderwijs en leiderschap in het onderwijs en heeft diverse boeken voor het onderwijsveld geschreven. Zij begeleidde scholen bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve onderwijsconcepten.


Van dezelfde auteur:

Jos Castelijns

Jos Castelijns is lector 'Eigentijds beoordelen in het onderwijs' aan hogeschool De Kempel te Helmond en senioronderzoeker bij KPCGroep in 's-Hertogenbosch.


Anne-Marieke van Loon

Anne-Marieke van Loon werkt als onderwijskundige aan de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Kris Verbeeck

Kris Verbeeck werkt als onderwijsadviseur bij M&O-Groep in Den Bosch.