In de schoolbanken Bekijk groter

In de schoolbanken

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs

9789088506338

Sold out

Twaalf aansprekende bijdragen aan het debat over de complexe en dynamische wereld van het onderwijs.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 184p.

Meer informatie

Twaalf aansprekende bijdragen aan het debat over de complexe en dynamische wereld van het onderwijs onder redactie van Willem Koops, Bas Levering, Micha de Winter en Jan van Tartwijk.

Bas Levering beziet de belangrijkste veranderingen in het Nederlandse onderwijs in de afgelopen halve eeuw door een pedagogische bril. Paul Kirschner, Jeroen van Merrienboer en Saskia Brand-Gruwel tonen aan dat veel inzichten die in de onderwijspraktijk worden nagevolgd wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Jan van Tartwijk, Theo Wubbels en Karin van Look laten zien hoe de cognitieve onderwijsopbrengsten op basis van onderwijsonderzoek kunnen worden verhoogd. Monique Volman evalueert Het Nieuwe Leren dat begin deze eeuw breed in het voortgezet onderwijs werd ingevoerd. Sjoerd Karsten onderbouwt dat ‘de vrijheid van onderwijs’ in Nederland veel beperkter is dan de meeste mensen denken. In het hoofdstuk van René Jorna worden de negen mythes van de manager doorgeprikt. Greetje Timmerman en Mineke van Essen ontzenuwen de verhalen die er over het succes van meisjes en de crisis onder de jongens in omloop zijn. Barbara Oomen laat zien dat ons land achterloopt in de aandacht voor mensenrechten in het onderwijs. Gert Biesta gaat na hoe democratie geleerd kan worden. Micha de Winter buigt zich over het probleem van radicalisering. Sieneke Goorhuis-Brouwer diagnosticeert de ziekmakende effecten van de toetscultuur en Cor Sluijter verdedigt de zin van het toetsen in het primair onderwijs.

De meeste hoofdstukken in deze bundel zijn uitwerkingen van bijdragen aan de drukbezochte Studium Generale Cyclus ‘In de schoolbanken’ aan de Universiteit Utrecht in het najaar van 2014.

Auteurs

Bas Levering

Dr. Bas Levering is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor pedagogiek aan de Universiteit Gent. Ook is hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.


Willem Koops

Prof. dr. Willem Koops is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is past-president van de European Society for Developmental Psychology en editor van het European Journal of Developmental Psychology.


Micha de Winter

Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn. De wetenschappelijke studie van deze thematiek moet het publieke debat hierover informeren en stimuleren.


Jan van Tartwijk

Jan van Tartwijk is a professor of education at the faculty of Social and Behavioural Sciences of Utrecht University. He is is the chair of both the Graduate School of Teaching and the faculty’s Education Consultancy and Training Group. In his research he focuses on teacher-student communication processes and on workplace-based assessment in teacher and medical education, but he is also involved in research projects on a range of other topics such as assessment and motivation, assessment and creativity, selection for admission into higher education, the pedagogy of teacher education, and the development of teacher expertise throughout the professional career. He teaches on teaching and teacher education and teacher student communication in the classroom.
In 1993 he successfully defended his thesis on the interpersonal significance of teacher nonverbal behaviour for classroom communication processes. His supervisors were Theo Wubbels, Mieke Brekelmans, and Herman Hooymayers. He has since then kept working with Theo and Mieke in research on teacher student communication processes.


Madelon Pieper

Madelon Pieper (1960) heeft bijna 30 jaar werkervaring, aanvankelijk als secretaresse in verschillende commerciële bedrijven en sinds 1998 binnen de universitaire wereld. In 2007 werd ze persoonlijk assistente van Willem Koops, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Als zodanig begeleidt zij de logistiek en redactie van wetenschappelijke publicaties, is ze medeverantwoordelijk voor de organisatie en logistiek van wetenschappelijke lezingen, symposia en congressen en is zij betrokken bij verschillende projecten binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast is zij lid van de (inter)universitaire werkgroep Hora Est, het Metis project dat erop gericht is het wetenschappelijke promotieproces te stroomlijnen.