Naar een nieuwe wereld Bekijk groter

Naar een nieuwe wereld

9789082060836

Verkrijgbaar

Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen we? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Meer details

15,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij overige uitgevers
Jaar van uitgave 2020
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 112p.
Extra uitgeverij: Stichting WereldDelen

Meer informatie

De wereld verkeert in een diepe crisis. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling. Er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de uitputting van grondstoffen en water- en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen worden overschreden; ten koste van het goede leven van mensen en de draagkracht van de planeet. Zo worden met de snelle teloorgang van het Amazone-regenwoud de ‘longen van de wereld’ ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de grondstoffenvoorraad uit zich nu al in conflicten tussen landen. En een achteruit hollende biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel tempo uitsterven van soorten. Toenemende waterschaarste is er bovendien debet aan, dat een steeds groter deel van de wereldbevolking onvoldoende toegang heeft tot schoon drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg. Feit is ook, dat de revenuen van de op zich al onhoudbare groei ook nog eens uiterst ongelijk verdeeld zijn. Een handjevol mensen heeft evenveel geld ter beschikking als de armste helft van de wereldbevolking samen. En dit terwijl maar liefst 10 procent van de wereldbevolking kampt met honger en ondervoeding.

Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden aan de huidige ‘groei met oogkleppen’ de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet. Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen we? Deze vragen staan in dit boek centraal. In deel II van Naar een nieuwe wereld, dat zich in 2035 situeert, wordt de lezer meegenomen naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, mede dankzij de inspanningen van de Verenigde Naties, de vele ngo’s, die de wereld rijk is en allerlei particuliere initiatieven van onderop. Naar een nieuwe wereld schetst de contouren van deze nieuwe wereld, die zich tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; met waarden als (gelijk)waardigheid, solidariteit, samenwerking, verbondenheid en samen delen als uitgangspunt.

Auteurs

John Habets

Van de hand van John Habets verscheen eerder het boek ‘Over zelfgemaakte drempels’ (2008). Samen met Henk Goudemans van Stichting WereldDelen verzorgde hij tevens de redactie van een drietal boeken met interviews, getiteld: ‘Eén wereld, één mensheid’ (1999), ‘Gezichten van globalisering’ (2005) en ‘De voedselparadox’ (2013).