Het palet van de psychologie € 47,95
Jakop Rigter
We moeten eens over Brussel praten € 24,90
Hans Vandecandelaere
Werken in gedwongen kader € 54,95
Jacqueline Bosker-Anneke Menger
Onze sociale zekerheid € 24,90
Jef Maes
Gezinshereniging onder druk € 29,90
Pascal Debruyne
Mijn halve moeder € 20,00
Angèle Nederlof
Wassen, plassen, slapen, klaar € 20,00
Lise Vandecasteele
Minder-werkengids € 15,00
Jef Maes
Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren € 47,50
Jacob de Wilde-Mariëlle Theunissen
Impact vanuit veerkracht € 29,50
Marlies Jellema
Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs € 37,50
Yvonne van Zaalen-Stijn Deckers-Hans Schuman
Werk / Gezondheid € 27,50
Geerdt Magiels
Seksueel gezond € 34,50
Paulien van Haastrecht-Ciel Wijsen
Schrijven en rapporteren in het sociaal domein € 29,90
Judith ter Horst-Kim ter Hedde
Austerlitz doet het zelf € 29,90
Jan Snijders-Wim Oerlemans
Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving € 34,50
Marianne Haspels-Carli van Winsen
Gespreksvaardig in social work en ggz € 31,00
Sonja Ehlers-Alfred Volkers
Werk samen! € 32,90
Jos van der Horst
Werken in gedwongen kader € 49,50
Anneke Menger-Lous Krechtig-Jacqueline Bosker
Straathoekwerk € 39,95
Evelien Rauwerdink-Nijland-Judith Metz
Maatwerk in gezondheid en welzijn € 25,50
Ria den Hertog-Jan S. Jukema-Nicole Ketelaar-Miriam Losse
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid € 24,50
John Dierx-Andrea Steuns-Cindy de Bot-Marleen Mares
Werken aan maatschappelijke participatie € 25,50
Lies Korevaar-Jacomijn Hofstra
Zorg voor afstemming € 27,00
Pim Peeters-Koen Westen
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein € 29,95
Marie-José Geenen-Michiel de Ronde
Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein € 26,95
Mechtild Höing-Audrey Alards-Sylvia van Dartel
Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn € 33,50
Petra Verhagen-Charlotte Haarsma-den Dekker
Door stil te staan kom je verder € 26,90
Geert Bettinger
Van Schulden naar Kansen € 19,95
Roeland van Geuns
Werken in wijkteams jeugd € 25,95
Leonieke Boendermaker-Marjolijn Distelbrink-Roel van Goor-Trees Pels
Sociologie voor de praktijk € 42,95
Klaas Hoeksema-Siep van der Werf
Pathways to Empowerment € 39,50
Judith Wolf
Pedagogische professionaliteit € 21,50
Roel van Goor-Loes Houweling
Wat staat er op het spel? € 31,50
Fons Klaase
Preventie in het sociale domein € 29,95
Sijtze de Roos-Mart van Dinther
Behandelen met eigen ervaring € 23,00
Koen Westen-Pim Peeters
Wetenschap en praktijk € 28,00
Jaap van der Stel
Professionalisering van sociaal werk € 33,50
Mariël van Pelt-Lisbeth Verharen-Rudi Roose-Marc Hoijtink-Marcel Spierts
De onderzoekende professional € 16,95
Arnout Schuitema-Remi Soleman
Aan de achterkant was alles in orde € 24,95
Samuel Dali De Schepper
Casablanca voorbij € 19,95
Linda Asselbergs-Corinne Van Tongerloo