Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving
€ 34,50
Marianne Haspels-Carli van Winsen
Gespreksvaardig in social work en ggz
€ 31,00
Sonja Ehlers-Alfred Volkers
Werk samen!
€ 32,90
Jos van der Horst
Werken in gedwongen kader
€ 49,50
Anneke Menger-Lous Krechtig-Jacqueline Bosker
Straathoekwerk
€ 39,95
Evelien Rauwerdink-Nijland-Judith Metz
Maatwerk in gezondheid en welzijn
€ 25,50
Ria den Hertog-Jan S. Jukema-Nicole Ketelaar-Miriam Losse
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid
€ 24,50
John Dierx-Andrea Steuns-Cindy de Bot-Marleen Mares
Werken aan maatschappelijke participatie
€ 25,50
Lies Korevaar-Jacomijn Hofstra
Zorg voor afstemming
€ 27,00
Pim Peeters-Koen Westen
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
€ 29,95
Marie-José Geenen-Michiel de Ronde
Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein
€ 26,95
Mechtild Höing-Audrey Alards-Sylvia van Dartel
Recht doen aan sociale professionals
€ 27,95
Goos Cardol-Janine Janssen
Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
€ 33,50
Petra Verhagen-Charlotte Haarsma-den Dekker
Door stil te staan kom je verder
€ 26,90
Geert Bettinger
Van Schulden naar Kansen
€ 19,95
Roeland van Geuns
Werken in wijkteams jeugd
€ 25,95
Leonieke Boendermaker-Marjolijn Distelbrink-Roel van Goor-Trees Pels
Sociologie voor de praktijk
€ 42,95
Klaas Hoeksema-Siep van der Werf
Pathways to Empowerment
€ 39,50
Judith Wolf
Pedagogische professionaliteit
€ 21,50
Roel van Goor-Loes Houweling
Wat staat er op het spel?
€ 31,50
Fons Klaase
Preventie in het sociale domein
€ 29,95
Sijtze de Roos-Mart van Dinther
Behandelen met eigen ervaring
€ 23,00
Koen Westen-Pim Peeters
Wetenschap en praktijk
€ 28,00
Jaap van der Stel
Professionalisering van sociaal werk
€ 33,50
Mariël van Pelt-Lisbeth Verharen-Rudi Roose-Marc Hoijtink-Marcel Spierts
De onderzoekende professional
€ 16,95
Arnout Schuitema-Remi Soleman
Van contextuele theorie naar praktijk
€ 30,50
Jaap van der Meiden
Hoe jongerenwerkers werken aan preventie
€ 25,00
Judith Metz-Jeremy Rijnders-Jolanda Sonneveld
Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn
€ 29,95
Yvonne van Zaalen-Marlies Mulderij-Stijn Deckers
Sterk met een vitaal netwerk
€ 36,50
Maria Scheffers
Werken in verbinding
€ 36,75
Jean Pierre Wilken-Dirk den Hollander
Op je blauwe ogen
€ 21,90
Judith Coolen
Levensloopsociologie
€ 27,50
Hans- Jan Kuipers
Herstel als leerproces
€ 31,00
Jaap van der Stel
Ontwerpen voor zorg en welzijn
€ 33,95
Job van 't Veer-Eveline Wouters-Monica Veeger-Remko van der Lugt
Profileer jezelf als sociaal werker
€ 27,95
Petra Verhagen-Marion van de Wijdeven
Biografisch leren en werken
€ 29,50
Gabriël Prinsenberg
Vissen in zorg en welzijn
€ 21,00
Anne Loeke van Erven
De sociaal ondernemer
€ 16,95
Marianne Dagevos
De relatie
€ 19,00
Audry van Vulpen-Pieter Verdoorn
De weerbarstige praktijk
€ 20,00
Harry Woldendorp-Joost Hoekman
Van gedachten wisselen
€ 33,50
Richard de Brabander
Healthy ageing
€ 31,95
Carina Wiekens-Jan Jukema
Aan de achterkant was alles in orde
€ 24,95
Samuel Dali De Schepper
Casablanca voorbij
€ 19,95
Linda Asselbergs-Corinne Van Tongerloo