Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang Bekijk groter

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

9789088506444

Verkrijgbaar

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Meer details

38,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2017
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 214p.

Meer informatie

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang.

Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Auteurs

Marij Eliëns

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen.


Josette Hoex

Josette Hoex is werkzaam als seniormedewerker op de afdeling Educatie & Opvang van het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW) in Utrecht. Na haar opleiding sociaal-cultureel werk en MO-A/B Pedagogiek en banen in het vrouwenvormingswerk, peuterspeelzaalwerk en de gastouderopvang, is zij in 1989 gestart bij het NIZW. De focus lag aanvankelijk op kwantiteit in de kinderopvang. Begin jaren negentig ontstond zorg over en aandacht voor de pedagogische kwaliteit. Het NIZW heeft voortdurend projecten gehad waarin kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang en het speelzaalwerk centraal stond. De werkzaamheden van Josette Hoex zijn altijd gerelateerd geweest aan die ontwikkeling. Naast algemene projecten over kwaliteitszorg heeft dit geresulteerd in sectorspecifieke producten voor gastouderopvang, peuterspeelzalen, tienercentra en buitenschoolse opvang. Het ontwikkelen van zinvol en haalbaar pedagogisch beleid in het belang van kinderen is de 'rode draad' in haar werk.
Kennis en ervaring uit deze projecten is in de voorbije jaren niet alleen ingezet voor het werkveld, maar ook ingebracht voor de landelijke kwaliteitsontwikkeling. Josette Hoex had c.q. heeft zitting in diverse werkgroepen en adviescommissies van de Ministeries VWS resp. Sociale Zaken, de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsontwikkeling Zorgsector / HKZ (certificeringstraject) en GGD-NL & VNG (toetsingskader inspectie).


Monique Konings


Wilma Schepers


Annemiek Galesloot