Leefklimaat in de klinische forensische zorg Bekijk groter

Leefklimaat in de klinische forensische zorg

Verkrijgbaar

Dit boek beschrijft de moeilijke taak van sociotherapeuten in de gesloten psychiatrische zorgen en TBS om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

Meer details

44,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2013, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 376p.

Meer informatie

In Nederland worden cliënten en patiënten in de gesloten psychiatrische zorg en TBS, die vaak een bedreiging voor zichzelf en anderen vormen, of ernstige delicten hebben gepleegd, behandeld op leefgroepen, begeleid door hbo-opgeleide sociotherapeuten (groepswerkers). Zij hebben de moeilijke taak om dagelijks een balans te vinden tussen flexibiliteit in therapeutisch handelen (nodig voor herstel) en controle (nodig om chaos en agressie op de groep te voorkomen).

Met hun vakkennis en ervaring zijn ze in staat ernstig ontregelde mensen weer te stabiliseren en contact te leggen. Medewerkers en cliënten/patiënten vormen samen een sociaal-pedagogisch leefklimaat op de groep, een belangrijke voorwaarde voor herstel.

Dit boek beschrijft de moeilijke taak ('misschien wel het moeilijkste werk ter wereld') van sociotherapeuten op de leefgroep om dat sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

Het boek is bedoeld voor het hbo 'Werken in Gedwongen Kader' en voor de vakmensen op de leefgroep zelf, ter ondersteuning van hun werk.

Gerelateerde titels

Auteurs

Peer van der Helm

Drs. G.H.P (Peer) van der Helm studeerde geneeskunde en Arbeids- en Organisatiepsychologie en Ontwikkelingspsychologie. Hij werkte bij een gemeente als kwaliteitsadviseur en bij het onderzoeksbureau van de VNG als senior onderzoeker en organisatieadviseur. In dat kader deed hij onderzoek naar organisatiecultuur en organisatieverandering en publiceerde daarover in diverse vakbladen. Bij de hogeschool Leiden was hij kwaliteitscoordinator en is momenteel hoofd onderzoek van het cluster Social Work en Toegepaste Psychologie. Daarnaast verricht hij bij de UvA promotieonderzoek naar de effecten van gesloten opvang van jongeren.


Uta Kröger

Uta Kröger is als klinisch psycholoog verbonden aan De Forensische Zorgspecialisten. Zij is manager van Forum Educatief, het opleidings- en expertisecentrum van de stichting. Daarnaast werkt zij als psychotherapeut bij de Waag, het ambulante forensische centrum. Tevens is zij hoofdopleider van de profielopleiding forensisch psycholoog die georganiseerd wordt door de RINO Groep. Eerder werkte zij in de Van der Hoeven Kliniek, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten, als hoofd behandeling. In het kader van haar werk met tbs-gestelden verrichtte zij een groot aantal publicaties in binnen- en buitenland over verschillende onderwerpen uit haar vakgebied. In 2011 verscheen het boek ‘Behandeling van psychopathie. A mission impossible?’ dat zij samen met collega’s heeft geschreven.


Petra Schaftenaar

Petra Schaftenaar MSc, studeerde HBO-inrichtingswerk en bedrijfskunde. Zij werkt sinds begin van de jaren negentig in zowel uitvoerende als leidinggevende functie in de forensische en reguliere psychiatrie (Van der Hoevenkliniek, Pieter Baan Centrum, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei).
Sinds medio 2011 is zij clustermanager bedrijfsvoering van de FPK van Inforsa, onderdeel van Arkin. Daarnaast is zij sinds 2006 freelance opleider in de forensische psychiatrie.


Jaap van Vliet

Jaap van Vliet werkte vanaf 1973 als maatschappelijk werker in het algemeen maatschappelijk werk en in de kinderbescherming. In 1979 maakte hij de overstap naar de Van Mesdagkliniek (Tbs-kliniek), waar hij tot 1983 afdelingshoofd was. Daarna werkte hij bij de reclassering (achtereenvolgens bij de ARV, de stichting Reclassering Arnhem en de stichting Reclassering Nederland) als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk en als unitmanager.
In 1997 vestigde hij zich als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Hij werkte in die periode als manager en projectleider in enkele Tbs-inrichtingen en deed enkele onderzoeken in de forensische psychiatrie in opdracht van het Ministerie van Justitie, afdeling DJI, het ministerie van VWS en van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).
In 2001 kwam hij in dienst bij Leger des Heils Reclassering als projectmanager/beleidsmedewerker. Vanaf 2004 werkte hij als beleidsadviseur en in 2008 werd hij voor 2 dagen per week gedetacheerd als onderzoeker in de kenniskring van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht. Deze detachering is per 1 januari 2016 beëindigd in verband met met pensionering. Vanaf september 2016 is hij part time verbonden aan het lectoraat Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, onderdeel van het Expertisecentrum Veilgheid van Avans Hogeschool in Den Bosch.
In 2006 is Jaap van Vliet gepromoveerd op een studie naar de relatie tussen forensische psychiatrie en de algemene geestelijke gezondheidszorg en hij heeft ruim 120 publicaties op zijn naam, merendeels over forensische psychiatrie en reclassering.