Handboek Vroege Psychose Bekijk groter

Handboek Vroege Psychose

Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg

9789088502699

Verkrijgbaar

De beschikbare kennis over eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Onmisbaar voor alle professionals die in de vroegepsychosezorg willen werken.

Meer details

41,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2012, 1ste druk
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 272p.

Meer informatie

In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op psychose. Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te weinig specifiek. Handboek Vroege Psychose beoogt 'voor en door de praktijk' tot richtlijnen voor de behandeling van deze doelgroep te komen.

Voortgekomen uit een initiatief van het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose, waarin de Nederlandse behandelteams ervaringen en kennis uitwisselen, staat het Handboek onder redactie van toonaangevende clinici en onderzoekers werkzaam in het aandachtsgebied. In Handboek Vroege Psychose is de beschikbare kennis over eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Hierbij worden zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen benut. Het handboek laat vanuit de invalshoeken van alle betrokken disciplines zien wat concreet bijdraagt aan goede, herstelgerichte zorg aan mensen met (een hoog risico op) een eerste psychose, zodat zij grip krijgen op hun klachten en hun leven weer kunnen oppakken.

Handboek Vroege Psychose is onmisbaar voor professionals van alle disciplines die in de gespecialiseerde vroegepsychosezorg willen werken: ervaringsdeskundigen, IPS-ers, managers, psychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, rehabilitatiemedewerkes, SPV-en, trajectbegeleiders en woonbegeleiders.

Deze uitgave is een initiatief van het Netwerk Vroege Psychose. Het NVP is een onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

Auteurs

Wim Veling

Dr. Wim Veling, psychiater en epidemioloog, is werkzaam als onderzoeker en clinicus bij Parnassia Bavo Groep (Dijk en Duin en Parnassia). Hij is daarnaast universitair docent bij Universiteit Maastricht en voorzitter van Netwerk Vroege Psychose. Zijn onderzoek concentreert zich op de epidemiologie van psychose en sociale factoren bij het ontstaan van psychose. Hij doet onder meer onderzoek naar psychose bij etnische minderheden en gebruik van Virtual Reality bij psychose. Hij is hoofdredacteur van het Handboek Vroege Psychose.


Marcel van der Wal

Marcel van der Wal is verpleegkundig specialist GGZ. Hij werkt als programmamanager voor het zorgprogramma psychotische stoornissen bij Rivierduinen. Daarnaast werkt hij als trainer en consultant bij PsyNovit op het gebied van zorginnovatie en verbeterprojecten in de ggz en de maatschappelijke dienstverlening. Marcel is bestuurslid van het Netwerk Vroege Psychose.


Susan Jansen

Susan Jansen is SPV'er en programmacoördinator psychosen bij het ACT-team vroegpsychosezorg van GGzE Eindhoven.


Jaap van Weeghel

Jaap van Weeghel is in 1978 afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerst tien jaar in de praktijk van de GGZ, bij het toenmalige psychiatrisch centrum st. Bavo in Noordwijkerhout/Rotterdam (1978-1988), waar hij leiding gaf aan de rehabilitatieprogramma’s voor cliënten met ernstige en chronische problematiek. Daarna volgden het Trimbos-instituut, het nationale kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in Nederland, waar hij onder meer vele jaren hoofd was van het de onderzoeksafdeling Zorg en Rehabilitatie. In 1995 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten.’ In 2001 kreeg hij de NFGV-Ereprijs (‘het Laureaat’) voor bijzondere verdiensten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, in het bijzonder rehabilitatie-onderzoek. In 2004 en 2005 was hij part time verbonden aan Rivierduinen en sinds mei 2006 is hij als stafmanager zorgontwikkeling en onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Kenniscentrum Phrenos. Vanaf 2009 is hij als bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie (van mensen met ernstige psychische aandoeningen) verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg.