Wijsgerige ethiek Bekijk groter

Wijsgerige ethiek

Hoofdvragen discussies en inzichten

9789460361579

Verkrijgbaar

Kritische bespreking van de belangrijkste ethische theorieën, zonder dat een keuze wordt gemaakt voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek.

Meer details

29,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Damon
Jaar van uitgave 2013
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 384p.

Meer informatie

Ethiek is een wijsgerige discipline waarin systematische normatieve reflectie op ons praktische leven centraal staat. Hoe dienen we met elkaar om te gaan? Wat is een zinvolle manier van leven? Welke waarden moeten we in onze samenleving hoog houden? Wat is juist en wat is niet juist? Wat mag wel en wat mag niet? En hoe komen we dat te weten?

In dit boek worden de laatste inzichten gepresenteerd waarbij 'filosofische geheimtaal' en onnodig jargon vermeden worden. De auteurs bieden een kritische bespreking van de belangrijkste ethische theorieën, zonder dat zij een keuze maken voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek. De lezer wordt uitgenodigd om zelf te denken en een beredeneerde afweging te maken.

Auteurs

Govert den Hartogh


Frans Jacobs


Van dezelfde auteur:

Theo van Willigenburg

Theo van Willigenburg (1960) studeerde theologie en filosofie en diende, na zijn promotie in de wijsbegeerte, de universiteit als docent (Universiteit Utrecht) en als hoogleraar (Universiteit van Amserdam en Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij publiceerde in binnen- en buitenland over toegepast ethische onderwerpen, meta-ethische vragen (subjectiviteit/objectiviteit en rechtvaardiging van normen en waarden) en over de rol van emoties in morele oordeelsvorming. Hij was bestuurslid van verschillende academische vakverenigingen, zoals de British Society of Ethical Theory, the Society of Applied Philosophy en the European Societas Ethica, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Biothiek en redacteur van enkele tijdschriftredacties. Thans is hij verbonden aan de Kant Academy in Utrecht. Hij is redacteur van het theologisch webmagazine gOdschrift en auteur van verschillende leerboeken.