Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek Bekijk groter

Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek

met Exceltoepassingen

Verkrijgbaar

De elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek voor bachelorstudenten economie aan hogeschool en universiteit.

Meer details

34,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2013, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 288p.

Meer informatie

Basisboek kwantitatieve methoden Statistiek bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel.

De auteurs behandelen eerst, aan de hand van praktische voorbeelden, de wijze waarop grafieken en tabellen worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafisch materiaal, dat te vinden is in rapporten, in krantenartikelen en op websites. Hierna worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor ligging, onderlinge afwijking en vorm.
Vervolgens bespreken de auteurs combinatoriek, elementaire kansrekening en het theoretische begrip kansvariabele. Dit vormt een inleiding op de meest voorkomende kansvariabelen in de (economische) statistiek, die in het vervolg van het boek aan bod komen: de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling.
Het boek besluit met het bestuderen van mogelijk lineaire verbanden tussen twee variabelen: de lineaire regressieanalyse. Op de bijbehorende website staan de uitwerkingen van de opgaven in het boek en vier Excelbestanden die gebruikt kunnen worden bij deze opgaven.

Voor bachelorstudenten economie aan hbo en universiteit.

Auteurs

Donald van As

Donald van As is verbonden aan het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam.


Jaap Klouwen

Jaap Klouwen is verbonden aan de HvA-HES te Amsterdam. Hij houdt zich onder andere bezig met het geven van onderwijs in kwantitatieve toepassingen binnen de economie.