Werkboek Kinderen uit de Knel Bekijk groter

Werkboek Kinderen uit de Knel

Voor ouders

9789088508660

Verkrijgbaar

Werkboek bij het behandelprogramma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in destructieve, conflictueuze patronen. Ter ondersteuning voor ouders en hun sociale netwerk.

Meer details

20,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2019, 1ste druk
Bindwijze grote paperback
Aantal pagina's 120p.

Meer informatie

Kinderen uit de Knel is een behandelprogramma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in destructieve, conflictueuze patronen. Samen met deze ouders, hun kinderen en naasten wordt geprobeerd een weg te vinden uit een zich herhalende en alsmaar voortdurende strijd. Het zwaartepunt van het programma ligt bij de ouders. Het is aan hen om in beweging te komen om de situatie waarin hun kinderen opgroeien te verbeteren.

Dit werkboek is bedoeld als een ondersteuning voor ouders en hun sociale netwerk. De opdrachten dagen ouders uit tot zelfreflectie en om door de ogen van hun kind naar zichzelf en hun eigen situatie te kijken. Hoe kunnen zij dingen anders doen? Het is belangrijk om ook mensen uit het eigen netwerk in te schakelen. Deze mensen kunnen helpen om de strijd te verminderen en de communicatie te verbeteren.

Werkboek Kinderen uit de Knel, voor ouders slaat een brug tussen de therapiesessies en het dagelijks leven, tussen ouders en hun sociale netwerk. Ook komen er meerdere kinderen en enkele bekende Nederlanders aan het woord die zelf zijn opgegroeid tussen strijdende ouders. Zij geven de lezer graag hun gedachten en suggesties mee.

Gerelateerde titels

Auteurs

Erik van der Elst

Erik van der Elst is systeemtherapeut en dramatherapeut. Sinds 2002 houdt hij praktijk binnen het Lorentzhuis. Daarvoor was hij werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Als systeemtherapeut geeft hij relatie- en gezinstherapie. Er wordt samen onderzocht welke veranderwensen mensen hebben, welke patronen zich hebben ontwikkeld, hoe deze in de weg kunnen zijn gaan zitten en tot schijnbaar onoplosbare conflicten kunnen leiden. De behandeling richt zich op het doorbreken van destructieve patronen, verbeteren van de communicatie en het herstel van verbinding en veiligheid. Het leren kennen van en omgaan met kwetsbaarheden en krachten van mensen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Dramatherapie is een non-verbale, ervaringsgericht therapie waarbij spel centraal staat. Met deze vorm van therapie werkt hij met kinderen en jeugdigen die niet of moeilijk over hun problemen kunnen, willen of durven praten. Tevens werkt hij met kinderen die ‘te’ goed praten en waarbij praten een oplossing juist in de weg zit.
Naast zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, supervisie, leertherapie, lezingen en workshops in binnen- en buitenland.   


Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra werkt, als systeemtherapeut /dramatherapeut met relaties, individuele cliënten en families. In zijn therapie staat samenwerking en gelijkwaardigheid centraal. Een belangrijk uitgangspunt binnen zijn werk is het creëren van een situatie die spannend maar tevens veilig genoeg is om, in dialoog met elkaar, het te kunnen hebben over dingen die soms moeilijk (of zelfs helemaal niet) bespreekbaar zijn. Om samen met elkaar te zoeken naar mogelijkehden om te kunnen gaan met zorgen en/of moeilijkheden die worden ervaren. Daarbij is aandacht voor de ruimere context waarbinnen deze zaken zich zich voordoen.
Helpend vindt hij het onderzoeken en ontdekken van de verschillende (denk)beelden of gevoelens die cliënten over zichzelf of over elkaar hebben. In gesprek gaan over opvattingen en verwachtingen kan er voor zorgen dat er nieuwe visies en verhalen ontstaan waarmee mensen zich weer kunnen verbinden, zelfs als er verschillende verhalen tegelijkertijd bestaan.
Voor hij zijn eigen praktijk begon in het Lorentzhuis werkte hij bij De Waag in Amsterdam ( centrum voor ambulante forensische psychiatrie) en daarvoor bij Tactus Verslavingszorg. Hij heeft veel ervaring in het werken met ouders en adolescenten, met mensen van diverse afkomst en verschillende culturele achtergronden. Door de jaren heen ontdekte hij al doende, dat eigenlijk alle therapie intercultureel is: wie er ook tegenover je zit, je zult je in de ander moeten verplaatsen om tot een goede dialoog te komen. In zijn werk maakt hij, indien van toepassing, gebruik van drama, non-verbale technieken en audiovisuele middelen. Naast zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, training, supervisie, lezingen en workshops in binnen en buitenland. 


Van dezelfde auteur:

Justine van Lawick

Justine van Lawick is een van de oprichters van het Lorentzhuis. Zij is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Zij werkte in de volwassenenpsychiatrie en kinderpsychiatrie. Van het begin af aan werkt ze met families, relaties en andere samenlevingsverbanden om problemen die volwassenen en kinderen ervaren samen op te lossen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met geweldsproblematiek in families. Ook wanneer ruzies regelmatig uit de hand lopen kunnen mensen toch nog veel om elkaar geven en daarin ligt de kracht die nodig is om er samen uit te komen. Zij ziet therapie als een samenwerkingsproces van therapeut en cliënten: samen onderzoeken welke problemen worden ervaren, welke veranderingen gewenst worden en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. In dit proces zet zij haar kennis en ervaring zo goed mogelijk in. Er is natuurlijk geen eenduidig succes-model voor relaties en het opvoeden van kinderen. Elke keer moet opnieuw ontdekt worden wat werkt bij dit kind, deze mensen, deze relatie in deze cultuur.


Naast een intensieve praktijk met relatie- en gezinstherapie geeft zij veel supervisie en opleiding en verzorgt zij trainingen, voordrachten en workshops in binnen- en buitenland. Zij publiceerde over vele onderwerpen, zie hiervoor de rubriek publicaties.


Margreet Visser

Margreet Visser is coördinator/klinisch psycholoog van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Zij is cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut. Daarnaast is zij promovendus bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling bij de VU en geeft zij lezingen, workshops en trainingen over complex trauma bij kinderen en hun gezinnen, traumagerichte behandeling en vechtscheidingen. Margreet Visser heeft haar hele carrière (vanaf 1988) met getraumatiseerde mensen gewerkt.