Het probleem van de eenvoud Bekijk groter

Het probleem van de eenvoud

Het metriek stelsel in de les

9789023257950

Verkrijgbaar

Dit boek geeft antwoord op de vraag waarom veel leerlingen het metriek stelsel maar niet kunnen bevatten. Het analyseert het metriek stelsel in relatie tot het onderwijs en geeft tips en ideeën voor een andere benadering van praktijkopdrachten.

Meer details

20,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2021, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 112p.

Meer informatie

Het probleem van de eenvoud gaat over de problemen met het metriek stelsel in het onderwijs. Het geeft antwoord op de vragen waarom veel leerlingen het maar niet kunnen bevatten en waarom je als docent, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, het telkens weer opnieuw uit moet leggen. Waar ligt het aan, dat het zo verschrikkelijk moeilijk is voor leerlingen om het zich eigen te maken? Wat zien wij in de didactiek van het stelsel over het hoofd?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft de auteur het metriek stelsel zelf, de manier van aanbieden in het onderwijs, de wijze waarop de problemen die leerlingen ondervinden naar voren komen en de achterliggende oorzaak hiervan, in kaart gebracht. Dit met als doel het metriek stelsel in het juiste didactisch perspectief te plaatsen, zodat je als lezer echt boven de stof komt te staan. Je kunt hierdoor veel beter beoordelen voor welke hiaten in de voorkennis van leerlingen nog aandacht nodig is en welke lesdoelen je wel en niet kunt behalen met je lessen. Ook wordt duidelijk welk hulpmodel je hierbij kunt inzetten.

In het boek worden naast een analyse van het metriek stelsel in relatie tot het onderwijs, ook tips voor het onderwijs en ideeën voor een andere benadering van praktijkopdrachten gegeven.
Het grotere begrip van het stelsel zal docenten helpen bij het bepalen van de juiste aanpak.

Auteurs

Selma Mulder-Hiemstra

Selma Mulder-Hiemstra werkt als docent wiskunde bij Aeres, voorheen Nordwin College, in Leeuwarden. Dit is een VMBO-Groen-school. Samen met collega Sjoerd Jacob Heeringa zet ze zich hier onder andere in voor vakoverstijgende eenduidigheid in rekenstrategieën.