Handboek vreemdetalendidactiek Bekijk groter

Handboek vreemdetalendidactiek

vertrekpunten-vaardigheden-vakinhoud

Verkrijgbaar

Dit studieboek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs en biedt hen een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op vreemdetalenonderwijs.

Meer details

49,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2020, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 480p.

Meer informatie

Vreemde talen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, en ze komen van pas bij internationale samenwerking. Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Wat voor ondersteuning, oefening en kennis is daarvoor nodig? Het Handboek vreemdetalendidactiek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs.

Het boek gaat in op drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: vertrekpunten, vaardigheden en vakinhoud.
Deel 1 van het boek, Vertrekpunten, biedt onderbouwde inzichten die tot de vakdidactische basisuitrusting behoren van iedere vreemdetalendocent; onmisbaar bij het ontwerpen van onderwijs en direct gerelateerd aan de dagelijkse onderwijspraktijk.
Het tweede deel van het boek, Vaardig, bespreekt welke kennis, vaardigheden en strategieën leerlingen nodig hebben om zich in verschillende taalsituaties te redden én hoe docenten hun leerlingen kunnen helpen die kennis, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen.
Ten slotte nodigt deel 3 van het boek, Vakinhoudelijk bewust, docenten uit om leerlingen verschillende perspectieven op taal te bieden. Het deel besteedt aandacht aan taalkundige en (inter)culturele aspecten die schuilgaan achter taal als communicatiemiddel en als denkgereedschap, en het sluit aan bij thema’s als burgerschap en persoonsvorming.

Bij het boek hoort een website met verwerkingsopdrachten, en links en tips voor verder lezen.

Aan dit handboek werkten meer dan dertig vakexperts mee. Door hun expertise samen te brengen biedt dit handboek een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op vreemdetalenonderwijs.

Handboek vreemdetalendidactiek is geschreven voor (toekomstige) vreemdetalendocenten. Daarnaast is dit handboek een bron van kennis en inspiratie voor ervaren docenten die hun onderwijspraktijk willen vernieuwen.

Downloaden

Auteurs

Sebastiaan Dönszelmann

Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff zijn allen taalliefhebber en docent in hart en nieren. Ze zijn als didacticus, docent, onderzoeker, lector of hoogleraar verbonden aan de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Utrecht.


Catherine van Beuningen


Anna Kaal


Van dezelfde auteur:

Rick de Graaff

Rick de Graaff is hoogleraar Tweetalig Onderwijs, Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht en lector Taaldidactiek Hogeschool InHolland.