Vreemdetalenonderwijs geven Bekijk groter

Vreemdetalenonderwijs geven

Werkvormen voor Duits, Engels en Frans

Verkrijgbaar

Uitgewerkte werkvormen voor de (aankomende) leraar Duits, Engels of Frans in de context van vakdidactisch denken, ook vertaald naar praktische tips. 2de herziene editie.

Meer details

33,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2020
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 288p.

Meer informatie

Werkvormen zijn de bouwstenen van een goede vakdidactiek. Zeker sinds de invoering van het Europees Referentiekader (ERK) is kennis over de taal minder relevant. Het doel is dat de leerling de taal kan gebruiken: hij moet deze zelfstandig kunnen lezen, luisteren, schrijven en spreken. De ervaring leert dat leerlingen die al doende leren, informatie langer en beter onthouden.

Waar vind je als (aankomende) leraar Duits, Engels of Frans de tijd om rustig nieuwe activerende werkvormen te bedenken en deze voor te bereiden? In Vreemdetalenonderwijs geven bieden de auteurs uitgewerkte werkvormen in de context van vakdidactisch denken. Aan de hand van 11 hoofdstukken geven ze niet alleen een overzicht van wat de vakdidactiek tot nu toe bracht, maar vertalen ze ook de belangrijkste punten uit verschillende theorieën naar praktische tips. Na deze ‘basics’ volgt een bouwdoos met allerlei werkvormen die direct toegepast kunnen worden.

In de tweede druk van Vreemdetalenonderwijs geven hebben de auteurs de hoofdstukken op verfrissende wijze up-to-date gebracht. Nieuwe auteurs hebben het oorspronkelijke team auteurs versterkt en hoewel de kern en de doelstellingen van Vreemdetalenonderwijs geven gelijk gebleven zijn, is er veel nieuw materiaal toegevoegd en zijn er een aantal nieuwe werkvormen opgenomen. De ontwikkelingen in de ICT zijn razendsnel gegaan en in plaats van een apart hoofdstuk rond ICT is in deze uitgave gekozen voor het verwerken van ICT in alle hoofdstukken, zowel in de vakdidactische achtergronden als in de tips en de werkvormen.

Deze herziene uitgave geeft de docent in de snel veranderende wereld van het onderwijs nog meer houvast, tips en oriëntatie op de onderwijspraktijk. Met Vreemdetalenonderwijs geven is de docent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de huidige landelijke curriculumdiscussie én van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek rondom vakdidactische onderwerpen. Op basis van deze informatie kan de docent onderbouwde keuzes maken voor de in deze uitgave gepresenteerde lesideeën.

Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via Lerarencampus.

Auteurs

Linda Boersma

Linda Boersma studeerde Frans en Engels aan de lerarenopleiding in Leeuwarden en Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1985 is zij als lerarenopleider en docent Engels en vakdidactiek verbonden aan de Academie VO&MBO van NHLStenden. Ze schreef mee aan diverse leergangen voor vmbo en mbo en is Speaking Examiner bij de British Council. Ook is zij betrokken bij het project 10voordeleraar.


Matthias Mitzschke

Matthias Mitzschke studeerde onderwijskunde en Germanistiek in Mannheim en Heidelberg (Duitsland). Hij was medewerker aan de Universiteit Mannheim en leraar voor buitenlandse leerlingen. In Waterloo (Canada) werkte hij aan de universiteit. Hij was docent Duits en beroepsvoorbereiding aan de lerarenopleiding van de NHL Hogeschool, de hbo-masteropleiding in Groningen en de RUG. Hij is auteur en trainer.

Met 16 coauteurs uit het vakgebied maakten zij een praktische uitgave waarmee (aankomende) leraren effectief én eigentijds vreemdetalenonderwijs kunnen geven. Het biedt een overzicht over het geheel van het onderwijs in vreemde talen, voor zowel onderbouw als bovenbouw.