DyslexieSleutels (handleiding voor begeleiders)


Nederlands | 07-02-2023 | 120 pagina's

9789085602637

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 27,50


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Deze dyslexietraining is ontstaan vanuit jarenlange individuele begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs en is als pilot op diverse scholen uitgeprobeerd en aangepast. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee lesuren waarmee leerlingen zichzelf beter leren kennen en snappen wat dyslexie voor hen betekent. De toegepaste leerstrategieën zorgen ervoor dat het lezen en leren makkelijker gaat. De opbouw van de lessen is gebaseerd op het herkaderingsmodel van Gerber (1996) die aangeeft dat er drie stadia doorlopen moeten worden om het leerprobleem succesvol te kunnen aanpakken. Het eerste is erkenning. Het volgende stadium is begrijpen. Begrip maakt dat leerlingen problemen kunnen zien als uitdaging en deze makkelijker kunnen accepteren. Acceptatie is niet mogelijk zonder erkenning en begrip. De eerste twee lessen staan dan ook in het teken van erkenning, begrip en acceptatie. Aan het eind van les twee volgen een leerdoel en actieplan. De term psycho-educatie, die voor de eerste twee lessen gebruikt is, is ontleend aan de cognitieve gedragstherapie. In de lessen wordt ook gebruikt gemaakt van het cognitieve model om de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag te verduidelijken. Opbouw Bijeenkomst 1 en 2: Psycho-educatie. Bijeenkomst 1: Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten (Thema’s: Inzicht en achtergronden dyslexie, verschillende perspectieven, eigen dyslexieverklaring). Bijeenkomst 2: Omgaan met dyslexie (Thema’s: coping, eigen copingprofiel, productieve en niet productieve coping, relatie gedachten-gevoel-gedrag, leerkuil, mindsets, vervolg eigen dyslexieverklaring). Bijeenkomst 3, 4 en 5: Leerstrategieën. Bijeenkomst 3: Trechterlezen (Thema’s: van leerdoelen naar leesvragen, inzet van hulpmiddelen, mindmappen). Bijeenkomst 4: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten (Thema’s: geheugen-technieken, leren van woordbetekenissen (MVT). Bijeenkomst 5: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten vervolg (Thema’s: Het leren van spelling en grammatica (MVT), eigen leersleutel). Bijeenkomst 6: Het maken van toetsen zonder stress. Thema’s: vervolg mindset, vervolg relatie gedachten-gevoel-gedrag, ontstaan van faalangst, helpende gedachten, ontspanning, rondesysteem en markeren sleutelwoorden. Iedere les sluit af met een verwerkingsopdracht in het werkboek. In het begeleidingsmateriaal is achtergrondinformatie voor ouders en begeleiders opgenomen. Op de site is extra materiaal te vinden zoals downloads uit beide boeken en powerpoint-presentaties. Marzenka Rolak is een enthousiaste en betrokken allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Met veel plezier heeft ze de afgelopen jaren haar behandel- en diagnostiekwerk bij kinderen en (jong)volwassenen gecombineerd met het begeleiden van scholen bij hun dyslexiebeleid, het geven van voorlichting en cursussen en het verzorgen van lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het voortgezet onderwijs, hbo en wo.

Biografie

Marzenka Rolak is een enthousiaste en betrokken allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Omdat ze zelf zo van leren houdt, raakt het haar als mensen gestagneerd zijn in het willen leren en het leerplezier zijn kwijtgeraakt, iets dat een ieder van ons in de basis bezit. In haar loopbaan heeft ze een stukje leerplezier aan kinderen en (jong) volwassenen willen terug geven. Met veel plezier heeft ze de afgelopen jaren haar behandel- en diagnostiekwerk bij kinderen en (jong)volwassenen gecombineerd met het begeleiden van scholen bij hun dyslexiebeleid, het geven van voorlichting en cursussen en het verzorgen van lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het voortgezet onderwijs, hbo en wo. Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland was ze in 2016 betrokken bij het schrijven van de brochure 'Dyslexie diagnostiek en behandeling'. In 2017 startte ze met een promotieonderzoek over het realiseren van waardevolle doelen in het onderwijs door jongvolwassenen met dyslexie bij Tranzo (Tilburg University). Ze wil beter begrijpen welke factoren een rol spelen om succesvol te kunnen studeren met dyslexie. In 2018 werd ze gevraagd als stuurgroeplid voor het Stimuleringsprogramma dyslexie voor het onderwijs (OCW-project) en voor de ontwikkelgroep voor het schrijven van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie voor professionals (project OCW en VWS).

Inhoudsopgave

INHOUD VOORWOORD 9 INLEIDING 1 1 De DyslexieSleutels – het lesprogramma 11 Achtergrond van de lessen 12 Gebruik van het materiaal 13 Implementatie van de lessen in de school 15 LES 1: DYSLEXIE EN (LEREN VANUIT) MIJN STERKE KANTEN 18 Doelen 18 Voorbereiding 19 Materiaal 19 Sleutel 1: kennismaking aan de hand van kwaliteiten 21 Theorie: verschillende manieren (brillen) om naar dyslexie te kijken 22 Sleutel 2: mijn positieve eigenschappen 23 Sleutel 3: dyslexie voor jou en voor de ander 26 Sleutel 4: mijn eigen dyslexieverklaring 26 BIJLAGE 1: FACILITEITEN 2 8 Compenserende faciliteiten 28 Dispenserende faciliteiten 30 LES 2: OMGAAN MET DYSLEXIE 3 6 Doelen 36 Voorbereiding 37 Materiaal 38 Sleutel 5: leertips uitwisselen 39 Sleutel 6: wat zijn mijn oplossingen voor het leren? 39 Coping 39 Sleutel 7: hoe ga ik om met stress of lastige taken? 40 Het cognitieve model: situatie, gedachte, gevoel, gedrag 40 Sleutel 8: mijn gedachtenput 41 LES 3: TRECHTERLEZEN 4 6 Doelen 46 Voorbereiding 47 Materiaal 48 Trechterlezen 49 Sleutel 9: trechterlezen met voorbeeld hoofdstuk ‘Tafel’ 51 Sleutel 10: leervragen opstellen 51 Hoe lees je? 51 Sleutel 11: trechterlezen toepassen op een eigen leerboek – tekstschema invullen 52 Sleutel 12: trechterlezen – van tekstschema naar mindmap 53 Aandachtspunten bij het maken en onthouden van mindmaps 54 BIJLAGE 2: SLEUTEL 9 VOORBEELD ‘TAFEL’ 5 6 BIJLAGE 3: SLEUTEL 10 LEERVRAGEN OPSTELLEN 6 2 BIJLAGE 4: VRAGEN VOLGENS HET RTTI-MODEL 6 4 BIJLAGE 5: DIGITALE HULPMIDDELEN 6 6 BIJLAGE 6: MINDMAPS MAKEN MET XMIND 6 9 LES 4: LEREN EN ONTHOUDEN VANUIT MIJN STERKE KANTEN 72 Doelen 72 Voorbereiding 73 Materiaal 73 Van tekstschema naar mindmap 73 Informatieverwerking (5 minuten) 75 Onthouden met geheugentechnieken 76 Sleutel 13: hoe onthoud ik het beste? 77 Sleutel 14: woordbetekenissen leren met Quizlet 77 Sleutel 15: woordbetekenissen leren met geheugentechnieken 78 BIJLAGE 7: EEN KLAS AANMAKEN IN QUIZLET EN LEERLINGEN UITNODIGEN 8 0 BIJLAGE 8A: WOORDEN LEREN MET QUIZLET OP DE TELEFOON 8 2 BIJLAGE 8B: WOORDEN LEREN MET QUIZLET – VERKORT STAPPENPLAN 8 5 BIJLAGE 8C: WOORDEN LEREN MET WRTS 8 7 BIJLAGE 8D: WOORDEN VANUIT WRTS IMPORTEREN IN QUIZLET 8 9 LES 5: LEREN EN ONTHOUDEN VANUIT MIJN STERKE 9 2 Doelen 92 Voorbereiding 92 Materiaal 92 Sleutel 16: onthouden van spelling 93 Sleutel 17: het onthouden van zinsvolgorde 94 Sleutel 18: onthouden en toepassen van grammatica 95 Sleutel 19: mijn eigen leersleutel 96 BIJLAGE 9: ANTWOORDEN SLEUTEL 17 EN 18 WERKBOEK 101 BIJLAGE 10: ANTWOORDEN SLEUTEL 17 EN 18 WERKBOEK 105 LES 6: TOETSEN MAKEN ZONDER STRESS 108 Doelen 108 Voorbereiding 108 Materiaal 108 Ontstaan van toetsstress en faalangst 110 Toetsstress en denken 111 Sleutel 20: positieve tweelinggedachten 111 Sleutel 21: hoe zorg ik voor ontspanning? 112 Sleutel 22: een ademhalingsoefening 112 Toetsen maken – vragen lezen en beantwoorden 113 Sleutel 23: vragen lezen en beantwoorden 113 Sleutel 24: elkaars DyslexieSleutels bespreken 114 BIJLAGE 11: EVALUATIEFORMULIER DYSLEXIESLEUTELS 115 BIJLAGE 12: DIPLOMA DYSLEXIESLEUTELS 116 LITERATUUR 117

Details

EAN :9789085602637
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  07-02-2023
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :169 mm
Dikte :8 mm
Gewicht :242 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :120