Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat?


Nederlands | 18-04-2023 | 176 pagina's

9789085602620

Paperback / softback


  Lees de eerste pagina's

€ 29,90

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Wat een plezier! Dit boek over onderzoek dat je aan het denken zet over de sociale wetenschappen en je aan de hand van voorbeelden en anekdotes doet verbazen over de methoden en technieken van onderzoek die daarin worden gebruikt. Er komen onderwerpen aan bod komen, zoals: - Welke opvattingen zijn er over wetenschap? - Waarom is de huidige opvatting over wetenschap sterk aan het veranderen? - Hoe beoordeel je een onderzoek nu de inzichten over wetenschap veranderen? - Hoe schrijf je een onderzoeksvoorstel? Hoe schrijf je een onderzoek? - Hoe analyseer je een praktisch vraagstuk? - Hoe pas je dataverzamelingstechnieken toe, zoals vragenlijsten, interviews en observatie? - Hoe trek je een selecte steekproef? En hoe een aselecte steekproef? - Hoe analyseer je de gegevens die je verzamelt in een onderzoek? Bij het bespreken van deze onderwerpen staat de discussie centraal. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de ‘oude’ manier van onderzoek doen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de in opkomst zijnde ‘nieuwe’ manier van onderzoek doen? Wat is de waarde van statistieken, zoals ‘de opleiding van de ouders is van invloed op de schoolprestaties van het kind’? Welke zaken behoren tot de zogeheten ‘hidden secrets of science’? Dat laatste wil zeggen: welke zaken worden niet of nauwelijks besproken in een onderzoeksverslag, maar sturen wél de resultaten van een onderzoek? Dit boek is een must-read voor iedereen die: - kritisch wil leren denken over onderzoek; - zélf wil leren een onderzoek op te zetten en uit te voeren; - onderzoek moet beoordelen. Paul Delnooz heeft in vele landen van Europa les gegeven in onderzoek. Soms óók daarbuiten, zoals Curaçao en Bali. Door de jaren heen is hij steeds vaker gevraagd om docenten te trainen op het gebied van onderzoek; opleidingen te accrediteren, promovendi te begeleiden en lezingen te geven. Zijn kennis en ervaring op het gebied van onderzoek is dan ook immens groot. Er wordt van hem gezegd: “Deze man geeft geen colleges in onderzoek. Hij is onderzoek.”

Biografie

Dr. Paul Delnooz studeerde methoden en technieken van onderzoek. Hij is gespecialiseerd in het vergroten van de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van mensen, alsook het verhogen van de praktische relevantie van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Voor zijn proefschrift ontwikkelde hij de CAM methodiek met als doel om de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van mensen te stimuleren. De methode blijkt succesvol bij diverse doelgroepen. Leerlingen en studenten worden meer gemotiveerd om te leren. Leerlingen gaan beter presteren op school. Studenten komen vaker tot innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken en het niveau van hun afstudeerscripties neemt toe. Ook het personeel van organisaties wordt meer gemotiveerd om te leren en innovatief door het toepassen van deze methode. Ze worden beter in staat in te springen op praktische vraagstukken. Dat wil zeggen: hier oplossingen voor te bedenken en uit te voeren. En ook bij voetballers blijkt CAM effectief te zijn. De motivatie en prestaties van voetballers waarbij deze methode wordt ingezet neemt significant toe. In 2007 richtte dr. Paul Delnooz de Innovatie Academie op. Hij werkt in binnen- en buitenland voor scholen en universiteiten en uiteenlopende organisaties zoals waterschappen, voetbalorganisaties en banken. Daarnaast begeleidt hij promovendi, schrijft boeken en geeft lezingen.

Inhoudsopgave

Inhoud DEEL 1: METHODOLOGIE Over de opvattingen van de onderzoeker en de manier van onderzoek die daaruit voortvloeit 1. Het ligt voor het grijpen: praktisch relevant onderzoek in de sociale wetenschappen 13 1.1 Stel je voor! 13 1.2 Nieuwe inzichten 15 1.3 Eenzijdige boeken over onderzoek 16 1.4 Kritieken vanuit de wetenschapsfilosofie 17 1.5 Waar is wat werkt 21 1.6 Verschillende werelden 22 1.7 Actie-onderzoek = emancipatie + de natuurwetenschappelijke methode 24 1.8 Onderweg naar morgen. Een nieuw paradigma: emancipatie + praktisch bruikbaar onderzoek 25 Bevindingen 27 2. Hoe voer je een onderzoek uit? 28 2.1 Hoe vrij ben je om je eigen keuzes te maken? 28 2.2 Is er een stappenplan voor het uitvoeren van een onderzoek? 29 2.3 De ideaaltypische invulling van het stappenplan ‘oude stijl’ 33 2.4 De ideaaltypische invulling van het stappenplan ‘nieuwe stijl’ 38 2.5 De vijfdubbele trechter 45 Bevindingen 49 3. Beschrijven = verklaren = beschrijven 50 3.1 Suggestieve verklaringen door beschrijvend onderzoek 50 3.2 Proberen te ontsnappen aan theoretische vooringenomenheid 51 3.3 Suggestieve verklaringen door verklarend onderzoek 56 3.4 Explorerend versus toetsend 58 Bevindingen 60 4. Een probleemanalyse, hoe doe je dat? 61 4.1 Van de huidige naar de gewenste situatie 61 4.2 Ra, ra, wat zie ik? 65 4.3 Het probleem is niet op te lossen! Wat nu? 68 4.4 De keuze van de definitie 69 4.5 De probleemanalyse: het Diskurs en de techniek van de 4 w’s 70 Bevindingen 73 DEEL 2: TECHNIEKEN Over de middelen die een onderzoeker heeft om gegevens te verzamelen en te analyseren 5. Het operationaliseringsvraagstuk 77 5.1 Ra, ra, wat bedoel ik? 77 5.2 Het definiëringsprobleem 77 5.3 Het meetprobleem 80 5.4 Samengesteld meten 81 5.5 Correlerend versus niet-correlerend meten 82 5.6 Gewogen versus ongewogen meten 85 5.7 Eenduidig meten 88 5.8 Creatieve operationaliseringen 89 5.9 Operationaliseren: empirisch-analytisch versus actie-onderzoek 91 Bevindingen 92 6. Oorzaak en gevolg? 93 6.1 De theorie van de onderzoeksontwerpen 93 6.2 Homogeniseren, blokken en matchen 101 6.3 Foutenbronnen in onderzoeksontwerpen 102 Bevindingen 104 Inhoud 7. Soorten dataverzameling: het gevecht om objectieve, valide informatie 105 7.1 Er bestaat niet zoiets als ‘objectieve informatie’ 105 7.2 Directe versus indirecte dataverzameling 107 7.3 Reactief versus non-reactief meten 107 7.4 Je wilt vragen stellen? Enkele richtlijnen 108 7.5 Gegevens verzamelen: fixed of fluid? 113 7.6 Diversificatie en het vrije-attitude-interview 114 7.7 De vragenlijst: mogelijke foutenbronnen 119 7.8 Problematische vragen in vragenlijsten: voorbeelden 121 Bevindingen 125 8. De theorie van de steekproeven 126 8.1 De soeppan 126 8.2 Selectief te werk gaan 129 8.3 Systematische en toevallige fouten 130 8.4 Factoren die de representativiteit aantasten 130 8.5 Betrouwbaar onderzoek 132 8.6 Nauwkeurig onderzoek 133 8.7 Significante onderzoeksresultaten? 134 8.8 Typen selecte steekproeven 137 8.9 Aselecte steekproeven: de systematische steekproef met aselect begin 138 8.10 Aselecte steekproeven: computerrandomisatie 139 8.11 Aselecte steekproeven: de gestratificeerde steekproef 140 8.12 Aselecte steekproeven: de getrapte steekproef 141 8.13 Soorten populaties 142 8.14 De benodigde steekproefgrootte bij verkennende interviews 143 8.15 De benodigde steekproefgrootte bij aselecte steekproeven 143 8.16 Kanttekeningen bij aselecte steekproeven 147 8.17 Controle op de representativiteit van een steekproef? Is dat zinvol? 148 Bevindingen 150 9. Er zijn leugens, grote leugens en statistieken 152 9.1 De begrippen ‘variabele’, ‘waarde’, ‘score’ en ‘eenheid’ 152 9.2 De meetniveaus van variabelen 154 9.3 De datamatrix en het codeboek 159 9.4 Rechte en kruislingse tellingen 163 9.5 Wat is samenhang ofwel statistische afhankelijkheid? 168 9.6 Een bijzondere vorm van samenhang: correlatie 170 9.7 Een laatste keer: leugens, grote leugens en statistieken 171 Bevindingen 172

Details

EAN :9789085602620
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  18-04-2023
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :170 mm
Dikte :12 mm
Gewicht :342 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :176