Waarom vriendschappen zo belangrijk zijn


Nederlands | 20-12-2022 | 208 pagina's

9789085602415

Paperback / softback


  Lees de eerste pagina's

€ 22,90

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Vriendschappen vormen een verrijking en verdieping van het leven. Dat geldt ook voor jongeren. Vriendschappen geven de sociale en emotionele ontwikkeling een ‘boost’. Met een vriendschap staan jongeren sterker in hun schoenen, kunnen ze het leven beter aan en leren ze zichzelf ook beter kennen. Vriendschappen hebben kortom een positieve invloed op tal van terreinen: van gedrag en leerprestaties tot welzijn. Ouders kunnen hun jeugdigen geen vriendschap bezorgen. Dat moeten zij zelf doen. Of beter: zelf kunnen doen. Want niet iedere jongere is even vaardig in het maken van vrienden. Er zijn ook jongeren die moeite hebben om deel te nemen aan het sociale verkeer waar uiteindelijk de vriendschappen zich vormen. Deze jongeren missen de benodigde sociale en communicatieve kwaliteiten. Dat kan het gevolg zijn van in aanleg gegeven beperkingen zoals autisme, ADHD of een leerbeperking. Het kan echter ook het gevolg zijn van een gebrekkige opvoeding (verwaarlozing) waarbinnen jongeren niet leren hoe zij met anderen behoren om te gaan. Ook opgroeien in een maatschappelijk ongunstige situatie (armoede) is van invloed op het tot stand komen van vriendschappen. Voor deze achtergestelde jongeren zijn vriendschappen van nog meer belang. Jan Dirk van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek Universiteit Leiden. Hij is auteur van meerdere boeken zoals Eenzaamheid bij jeugdigen, Stress bij kinderen, Grensjongeren, Het zelfbeeld als sociaal vaccin en Pioniers in de jeugdzorg.

Biografie

Jan van der Ploeg (1927) is emeritus hoogleraar orthopedagogiek. Tijdens en na zijn studie sociale pedagogiek en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam vervulde hij diverse functies in de jeugdzorg. In 1975 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Isolement, angst en agressie. Van 1980 tot 1982 was hij hoogleraar orthopedagogiek aan de UvA en van 1982 tot aan zijn emeritaat in 1993 bekleedde hij deze functie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Een interview door Bas Levering verscheen in het tijdschrift PIP. In februari 2022 werd van der Ploeg geinterviewd door Vittorio Bussato in het kader van het oral history project vanuit het Archief Gedragswetenschappen. Zie deze link Artikelen van Jan van der Ploeg ook te vinden op www.pedagogiekdigitaal.nl Persoonlijke website JandirkvanderPloeg

Inhoudsopgave

Inhoud Voorwoord 11 1 De inhoud van vriendschappen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Voorbeelden van vriendschappen 13 1.3 Voorloper op het terrein van vriendschappen 15 1.4 Definities van vriendschap 16 1.5 Kenmerken van vriendschappen 17 1.6 Typen vriendschappen 18 1.7 Ontwikkeling in vriendschappen 21 2 De verreikende en verrijkende invloed van vriendschappen 25 2.1 Inleiding 25 2.2 Positieve ontwikkelingen 25 2.3 Beschermende en compenserende werking van vriendschappen 27 2.4 Niet alle vriendschappen zijn positief 28 2.5 Beëindiging van vriendschappen 30 2.6 Ongewilde beëindiging van vriendschappen 31 2.7 Vriendschappen van jongens en meisjes 32 3 Waarom is Jan mijn vriend en Piet niet? 35 3.1 Inleiding 35 3.2 Het afstemmingsmodel 35 3.3 Het gelijkheidsmodel nader bezien 38 3.4 Het behoeftemodel 39 3.5 Vriendschap en opvoeding 41 3.6 Vriendschap en hechting 42 4 Empathie, een onmisbaar sociaal bindmiddel 45 4.1 Inleiding 45 4.2 Omschrijving 46 4.3 Verwante begrippen 46 4.4 Opvoeding 47 4.5 Aanleg 49 4.6 Empathie en vriendschappen 50 4.7 Twee tegengestelde voorbeelden 52 4.8 Te veel empathie? 54 4.9 Het bepalen van empathie 56 5 Het vaststellen van vriendschappen 57 5.2 Het verkrijgen van informatie 57 5.3 Vijf manieren om vriendschappen te meten 60 5.4 Tot slot 62 6 Hoe maak ik vrienden? 65 6.1 Inleiding 65 6.2 Sociale competentie, de basis in het maken van vrienden 65 6.3 Drie invloedrijke milieus 67 6.4 Programma’s om sociale competentie te bevorderen 69 6.5 Concrete adviezen om de sociale competentie te versterken 70 6.6 De weg naar vriendschappen 72 7 Wat zijn internetvrienden waard? 75 7.1 Inleiding 75 7.2 Het internet 75 7.3 De sociale media 77 7.4 Het gebruik van sociale media 79 7.5 De invloed van sociale media op het welzijn 80 7.6 Kunnen vriendschappen zich via het internet ontwikkelen? 81 7.7 De invloed van het internet op bestaande vriendschappen 84 7.8 Tot slot 85 8 Jongeren die graag ongezien blijven 87 8.1 Inleiding 87 8.2 Omschrijving en vóórkomen van verlegenheid. 87 8.3 Verschillende vormen van verlegenheid 88 8.4 Samenhang met problemen 89 8.5 Risicofactoren 90 8.6 Aanleg en opvoeding 91 8.7 Vriendschappen van verlegen jongeren 94 8.8 Het internet als hulpmiddel? 94 8.9 Twee typen verlegen jongeren en hun vriendschappen 95 8.10 Sekseverschillen in vriendschappen 96 8.11 Tot slot 96 9 Jongeren die zich maar al te graag laten zien 99 9.1 Inleiding 99 9.2 Korte geschiedenis 99 9.3 Definitie 100 9.4 Narcisme, zelfbeeld en problematiek 102 9.5 Opvoeding 102 9.6 Narcisme-epidemie? 104 9.7 Hebben narcisten ook vriendschappen? 105 9.8 Vrienden onder elkaar 106 9.9 Het verloop van de vriendschappen nader bezien 107 10 Vriendschappen en toch eenzaam 109 10.1 Inleiding 109 10.2 Wat houdt eenzaamheid in? 109 10.3 Het besef van eenzaamheid 110 10.4 Prevalentie 111 10.5 Vier visies op eenzaamheid 112 10.6 Gevolgen van eenzaamheid 113 10.7 De omgeving 114 10.8 Vriendschappen 116 10.9 Helpt het internet eenzame jongeren aan vrienden? 117 11 De vriendschappen van leerlingen met een beperking 119 11.1 Inleiding 119 11.2 Beknopte geschiedenis van het speciaal onderwijs 119 11.3 De huidige typen onderwijs voor leerlingen met een beperking 120 11.4 Streven naar inclusief onderwijs 121 11.5 Bepalen van de sociale participatie 122 11.6 Uiteenlopende onderzoeksbevindingen 123 11.7 Vriendschappen 124 11.8 Sociale participatie en vriendschappen 126 12 Hebben ADHD-jongeren ook vrienden? 129 12.1 Inleiding 129 12.2 Beknopte geschiedenis 129 12.3 Beschrijving 130 12.4 Het vóórkomen van ADHD 131 12.5 Samenhang met problemen en vooruitzichten 132 12.6 Verklaringen 133 12.7 Barrières die vriendschappen in de weg staan 134 12.8 De vriendschappen van ADHD-jongeren 135 12.9 De kwaliteit 136 12.10 Bieden de vriendschappen van ADHD-jongeren bescherming? 137 12.11 Verschillen tussen vriendschappen van ADHD-jongens en -meisjes 138 13 De struikelblokken op het pad van jongeren met autisme 139 13.2 Beknopte terugblik 139 13.3 Huidige omschrijving 140 13.4 Prevalentie 140 13.5 Aanleg 141 13.6 Omgeving 142 13.7 Leven met ASS 143 13.8 Samenhang met andere problemen 144 13.9 Vriendschappen 146 13.10 Verschil in vriendschappen van jongens en meisjes 147 13.11 Verschillen met andere jongeren met een beperking 148 13.12 Verschillende typen vriendschap 149 13.13 Vriendschappen als buffer 150 14 Helpen vrienden als je in de put zit? 151 14.1 Inleiding 151 14.2 Definitie van depressie 151 14.3 Hoeveel jeugdigen hebben last van een depressie? 152 14.4 Verschillende vormen van depressie 153 14.5 Samenhang met andere problemen 154 14.6 Opvoeding en aanleg 155 14.7 Verklaringstheorieën 156 14.8 Depressieve jongeren en hun vriendschappen 158 14.9 Depressieve jongeren hebben vaak depressieve vrienden 158 14.10 De kwaliteit van vriendschappen van depressieve jongeren 159 14.11 Het verloop van vriendschappen van depressieve jongeren 160 15 Wat betekenen vrienden voor suïcidale jongeren? 163 15.1 Inleiding 163 15.2 Stijgend aantal zelfdodingen onder jongeren in Nederland 163 15.3 Suïcides in het buitenland 164 15.4 Suïcidale gedragingen 165 15.5 Wie zijn de suïcidale jongeren? 167 15.6 Achterliggende gevoelens 168 15.7 De vriendschappen van suïcidale jongeren 169 15.8 De invloed van suïcidale vrienden 170 15.9 Kwetsbare jongeren 171 15.10 Is suïcide besmettelijk? 172 16 De lange arm van de armoede 175 16.2 Armoede 175 16.3 Niet alleen het inkomen 176 16.4 Omgaan met armoede 177 16.5 De gevolgen van armoede 179 16.6 Vriendschappen 181 16.7 Hoe beleven arme kinderen hun situatie? 182 16.8 Hoe kijken niet-arme jongeren tegen armoede aan? 183 16.9 Het verhullen van de armoede in de hoop op acceptatie 184 16.10 Intergenerationele armoede 184 Geraadpleegde literatuur 187 Bijlagen 201

Details

EAN :9789085602415
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  20-12-2022
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :239 mm
Breedte :170 mm
Dikte :15 mm
Gewicht :402 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :208
Keywords :  vriendschappen