Iedere taal is een wereld


Nederlands | 09-03-2023 | 200 pagina's

9789085601418

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 34,90


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Tussen culturen bestaan grote verschillen over de vraag hoe men hoort te communiceren. In sommige culturen is het uiten van emoties een signaal van oprechte bedoelingen. In andere kent men juist aan zelfbeheersing de hoogste waarde toe en ziet men het uiten van emoties als teken van geestelijke onvolwassenheid. Sommige mensen formuleren de boodschap tussen de regels door. Anderen verlangen juist een duidelijke boodschap, zonder omwegen. En zo zijn er nog talloze andere verschillen tussen culturen als het gaat om communiceren. Wat gebeurt er vervolgens wanneer mensen met elkaar te maken krijgen en vanwege hun culturele achtergronden verschillende opvattingen hebben over de spelregels van hun communicatie? Bijvoorbeeld over de acceptabele hoeveelheid emotie, dominerend gedrag of stemvolume in hun gesprek? En, belangrijker nog, begrijpen ze hun gesprekspartner? Nederlandse professionals hebben tegenwoordig bijna iedere dag te maken met de vraag hoe ze dergelijke verschillen kunnen herkennen, interpreteren en hoe ze de eigen communicatie daar op af kunnen stemmen. Nederland wordt immers steeds diverser, met steeds meer culturen en bevolkingsgroepen binnen de landsgrenzen. Radi Suudi en Leila Jaffar hebben meer dan vijfendertig jaar ervaring als trainers en adviseurs op het gebied van interculturele communicatie. Iedere taal is een Wereld is daarvan de neerslag. Met het boek willen de auteurs de grote groep professionals een kader aanreiken om te begrijpen wat interculturele communicatie inhoudt en daarnaast ook praktische strategieën en gesprekstechnieken om cultureel bepaalde verschillen in de communicatie te kunnen herkennen en daar effectief mee om te gaan. Dat alles rijk geïllustreerd met voorbeelden van gesprekssituaties uit de eigen praktijk van de schrijvers. Iedere taal is een wereld is opgebouwd uit drie delen: het eerste deel definieert een aantal kernbegrippen als ‘cultuur’ en ’communicatie’, de relatie tussen taal en cultuur en de verschillende elementen van communicatie. In deel twee komen de culturele dimensies ‘onzekerheidsvermijding’, ‘toekomstgerichtheid’, ‘assertiviteit’,‘machtafstand’ en ‘groepscollectivisme’ aan de orde. Deel drie slaat een brug tussen de inzichten van de voorafgaande hoofdstukken en de werkpraktijk van professionals. De auteurs presenteren twee gesprekstechnieken die in aangepaste vorm goede resultaten kunnen opleveren bij interculturele gespreksvoering.

Biografie

Leila Jaffar heeft vijfendertig jaar ervaring als trainer en adviseur op het gebied van interculturele communicatie. Zij is op dat terrein een van de koplopers in Nederland geworden. Na jaren als trainer bij Volkshogeschool Drakenburgh in Baarn voor autochtone en allochtone groepen te hebben gewerkt, startte zij in 1991 haar eigen bedrijf Jaffar Consultancy. Zij ontwikkelde een geheel eigen visie en bijpassende trainingsmethoden op het gebied van interculturele communicatie. Leila Jaffar heeft in de loop der tijd veel trainingswerk gedaan in de sectoren onderwijs, welzijn, zelforganisaties, politie en marechaussee. De laatste tien jaar heeft zij ook veel opdrachten gedaan in opdracht van de rijksoverheid bij het begeleiden en trainen van interne coaches en vertrouwenspersonen. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde zij samen met de Hogeschool Utrecht gespreksmethodieken voor medewerkers en verzorgde zij hiervoor ook tientallen interne trainingen. De laatste jaren heeft Leila ook vertrouwenspersonen van een aantal rijksministeries getraind in interculturele communicatie en het herkennen van emoties. Leila is opgegroeid in Jordanië en spreekt vloeiend Arabisch en Nederlands. Zij heeft jaren als freelance tolk Arabisch voor de piketdienst van Amsterdamse advocaten gewerkt. Leila Jaffar is gecertificeerd mediator en vertrouwenspersoon en volgde in Parijs een leergang non-verbale communicatie. Radi Suudi behaalde zijn masters in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren ’90 werkte hij als manager onderzoek en communicatie bij FORUM, het door de landelijke overheid opgezette kenniscentrum voor multiculturele ontwikkeling. Sinds 1999 is hij verbonden aan Jaffar Consultancy. Radi Suudi heeft ruime ervaring met personeelsbeleid, reorganisaties en het ontwikkelen van strategisch beleid voor instellingen en organisaties. Hij ontwikkelde samen met Leila Jaffar de trainingen en schreef diverse methodische handleidingen voor opdrachtgevers van Jaffar Consultancy. Daarnaast werkte Radi Suudi vanaf 2004 enkele jaren als freelance journalist en presentator bij de NPO voor de landelijke radio en televisie.

Inhoudsopgave

Inhoud 6 Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Voor wie is dit boek? 15 Mensen zijn toch uiteindelijk allemaal hetzelfde? 16 Weerstand 16 Standaardargumenten 17 Valkuil: doorschieten naar het andere uiterste 18 Valkuil: stereotypen 19 Opbouw van het boek 22 Gebruikte termen 23 Deel 1: definities 25 Hoofdstuk 2 Cultuur 27 Cultuur: een definitie 27 De onbewuste cultuur 28 Waarden 28 Normen 29 Dezelfde waarde; andere normen 29 Waarden bespreken 30 Hoofdstuk 3 Taal, cultuur, communicatie 33 Taal en de werkelijkheid 33 Taalhandelingen 34 Natuurlijke feiten en sociale feiten 34 Taal vervult een essentiële rol op drie niveaus 36 Cultuur, denken en taal 36 Tweetaligen 38 Communicatie: een model 39 Conflicten 40 Analyse 45 Hoofdstuk 4 Culturele dimensies 47 De negen culturele dimensies 48 Clustering van landen 49 Culturele dimensies en communicatie 52 WRR: indeling op basis van taalclusters 53 Deel 2: interculturele communicatie 55 Hoofdstuk 5 ‘Je weet wat je hebt. Maar je weet niet wat je krijgt.’ 57 Enkele culturele dimensies nader bekeken 57 Onzekerheidsvermijding 57 Toekomstgerichtheid 60 Machtafstand 63 Typen macht 67 Assertiviteit 75 Hoofdstuk 6 Groepscollectivisme en eer 77 Het individu versus de groep 78 Contextrijke en contextarme communicatie 79 Persoonlijke autonomie als waarde voor de professional 80 Eer als sleutelbegrip 80 Verlies van eer 81 Angst voor gezichtsverlies 83 Indirecte communicatie bij dreigend verlies van status en eer 84 Pendeltechniek bij dreigend eerverlies 84 Hoofdstuk 7 Overtuigingsstijlen, ambivalentie en de ik-boodschap 89 Cultureel bepaalde overtuigingsstijlen 89 Ambivalentie: ja en nee 91 De problematische ik-boodschap 92 Hoofdstuk 8 Non-verbale communicatie en het uiten van emoties 95 Zijn emoties universeel? Persoonlijk? Of bepaald door cultuur? 95 Non-verbale tekenen van emoties 97 Expressieve en gereserveerde culturen 99 In-groepen en buiten-groepen 101 Bewust gebruik van emoties 102 Valkuilen 102 Macht en non-verbale communicatie 103 Oogcontact 104 Stem 105 Lichaamshouding 106 Gebaren en codegebaren 107 Glimlach 108 Fysieke afstand tussen personen 110 Aan tafel 111 Tot slot: de professional en non-verbale communicatie 112 Deel 3: toepassingen in het dagelijkse werk 115 Hoofdstuk 9 Gesprekstechnieken, werken met een tolk 117 Inleiding: begrijpen op identiteitsniveau, werken op gedragsniveau 117 Twee gesprekstechnieken 119 Motivational Interviewing 119 Oplossingsgerichte Benadering 123 Werken met een tolk 131 Hoofdstuk 10 Intercultureel onderhandelen 137 Bij onderhandelen over essentiële zaken: collectivisme versus individualisme 137 De houding van de professional 139 Drie profielen 139 Fasen in onderhandeling 141 Hoofdstuk 11 Omgaan met geloofskwesties 151 Geloof op het werk 153 Geloofskwesties bij echtscheiding 154 Hoofdstuk 12 Ervaringen uit de buurtbemiddeling 157 Demografische opbouw 157 Flexibele werkwijze 158 Taal 159 Buitenruimte 159 Conflicten rond leefstijlen 161 Huisdieren 162 Alleenstaanden 163 Asociale buren 163 Opvoeding 164 Zoeken naar pragmatische oplossingen op gedragsniveau 165 Expliciet maken van wederzijdse verwachtingen 167 Van identiteitsniveau naar gedragsniveau 168 Confronteren en begrenzen 169 Tot slot 171 Hoofdstuk 13 Faciliteren of sturen? 173 De faciliterende professional 173 Wmo en WNS 174 Sturende werkwijze 176 Flexibele werkwijze 178 Hoofdstuk 14 Tot slot 183 Bijlage Leiderschapskenmerken 185 Literatuur 187

Details

EAN :9789085601418
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  09-03-2023
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :170 mm
Dikte :13 mm
Gewicht :390 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :200
Keywords :  communicatie;intercultureel;multicultureel