Luister je wel naar mij?


Nederlands | 02-10-2020 | 224 pagina's

9789085600992

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 29,90


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Gesprekken met kinderen voeren we allemaal. Voor leerkrachten, hulpverleners voor kinderen en gezinnen of voor (jeugd)artsen is het voeren van gesprekken met kinderen een kerntaak. In Luister je wel naar míj? beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg je ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Maar ook: hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is? Martine Delfos schreef een boek waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdsgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut. Het blijkt ook in de dagelijkse praktijk van de opvoeding een handvat te geven aan ouders hoe met hun kind te communiceren. Luister je wel naar míj? is deel 1 in een serie van twee boeken over communicatie: Communiceren met kinderen en jeugdigen. Deel 2, Ik heb ook wat te vertellen!, gaat over communiceren met pubers en adolescenten.

Biografie

Inleiding: Luister je wel naar míj? 21 1.1 De dominantie van taal 22 1.2 Leercapaciteit en leerbereidheid van kinderen 26 1.3 Betrouwbaarheid en suggestibiliteit 28 1.4 Fantasie en werkelijkheid 33 1.5 Verschillen tussen jongens en meisjes 36 1.6 Vraaggericht werken 37 1.7 Het gesprekskader 40 1.8 Het virtuele mileu 42 1.9 De opbouw van het boek 45 Aandachtspunten 46 2 De ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar: Groei en ontwikkeling 49 2.1 Het kind als kleine volwassene 50 2.2 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar 57 2.3 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van zes tot acht jaar 61 2.4 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van acht tot tien jaar 63 2.5 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van tien tot twaalf jaar 66 Aandachtspunten 69 3 De gespreksvoering: Respect en bescheidenheid 73 3.1 Invullen 73 3.2 Kwaliteit van een gesprek 76 3.3 Communicatievoorwaarden 79 3.3.1 Ga op dezelfde (oog)hoogte zitten als het kind 80 3.3.2 Kijk naar een kind terwijl je spreekt 80 3.3.3 Alterneer het wel en niet maken van oogcontact met een kind terwijl je spreekt 81 3.3.4 Stel het kind op zijn of haar gemak 83 12 3.3.5 Luister naar wat een kind zegt 85 3.3.6 Laat met behulp van voorbeelden zien dat wat het kind zegt, effect heeft 89 3.3.7 Vertel het kind dat het je moet zeggen wat het vindt of wil, omdat je het niet weet als het kind het je niet vertelt 89 3.3.8 Probeer spelen en praten te combineren 90 3.3.9 Signaleer dat je het gesprek afbreekt en later zal voortzetten wanneer je merkt dat het kind afhaakt 93 3.3.10 Wanneer je een moeilijk gesprek hebt gehad, zorg dan dat het kind daarna tot zichzelf kan komen 93 3.4 Metacommunicatie 94 3.4.1 Maak het doel van het gesprek duidelijk 95 3.4.2 Laat een kind weten wat je intenties zijn 95 3.4.3 Laat een kind weten dat je feedback nodig hebt 96 3.4.4 Laat een kind weten dat het mag zwijgen 97 3.4.5 Probeer te benoemen wat je voelt en volg wat je voelt 98 3.4.6 Nodig het kind uit zijn of haar mening over het gesprek te geven 99 3.4.7 Maak metacommunicatie een vast onderdeel van de communicatie 99 3.5 De deskundigheid van de gesprekspartners 100 3.6 De verschillende belangen van gesprekspartners 102 3.7 Loyaliteit 106 3.8 Taalvaardigheid en geslotenheid 108 3.9 Overdracht en tegenoverdracht 111 3.10 Communiceren betekent contact 113 3.11 Kinderen en stressmanagement 113 Aandachtspunten 115 4 De gesprekstechnieken: Openlijk doorvragen 119 4.1 De opbouw van een gesprek 120 4.1.1 De voorbereiding 121 4.1.2 De eerste stap: jezelf voorstellen 124 4.1.3 De introductie van het gesprekskader 127 4.1.4 Introductievragen 130 4.1.5 De startvraag 132 4.1.6 De romp 133 4.1.7 De afronding 136 4.2 Vraagtechnieken 139 4.2.1 Open en gesloten vragen 142 4.2.2 Toonvragen 143 4.2.3 Retorische vragen 143 4.2.4 Doorvragen 144 4.2.5 Suggestief vragen 147 4.2.6 Meervoudig vragen 148 13 4.2.7 Vraag herhalen of verduidelijken 149 4.2.8 Tegendeel-vragen 150 4.2.9 Waarom-vragen 150 4.2.10 Antwoord herhalen of samenvatten 150 4.2.11 Samenvattend vragen 151 4.3 De beleving 152 4.4 Lichaamstaal 154 4.4.1 Lichaamshouding 154 4.4.2 Stemgebruik 155 4.5 Algemene houding 156 4.6 Metacommunicatie als reparatiemiddel 157 Aandachtspunten 158 5 Gespreksvoering naar leeftijd 163 5.1 Het inschatten van het mentale leeftijdsniveau van een kind 163 5.2 Gespreksvoering met kinderen van vier tot zes jaar 165 5.3 Gespreksvoering met kinderen van zes tot acht jaar 166 5.4 Gespreksvoering met kinderen van acht tot tien jaar 167 5.5 Gespreksvoering met kinderen van tien tot twaalf jaar 168 Aandachtspunten 170 6 Epiloog 173 Bijlage 1 Oefeningen in communiceren 177 Bijlage 2 Aandachtspunten 185 Bijlage 3 Overzicht kenmerken gespreksvoering naar leeftijd 192 Bijlage 4 Checklist Jennings 195 Lijst van voorbeelden 197 Lijst van overzichten 199 Literatuur 201 Namenregister 215 Zakenregister 217 Informatie over de auteur 219

Inhoudsopgave

Dr. Martine F. Delfos is psycholoog/therapeut en is gespecialiseerd in het werken met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Zij werkt onder andere binnen de jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.

Details

EAN :9789085600992
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  02-10-2020
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :234 mm
Breedte :160 mm
Dikte :16 mm
Gewicht :402 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :224