Bestuurskunst


Nederlands | 11-11-2020 | 200 pagina's

9789085600893

Paperback / softback


€ 26,90


 

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Besturen en leiding geven in de zorg vraagt om veel besluiten en bijsturing. De zorginhoud, het geld, en de gemeenschap van mensen die een organisatie vormen vragen voortdurend om onderlinge afweging. Wat moet voorgaan en op welk moment? De effecten van veel maatregelen zijn min of meer voorspelbaar als de kosten en baten in getal zijn uit te drukken. Vaak is dat echter niet het geval. Daarover gaat dit boek. Overzicht en rationaliteit zijn minder aan de orde dan we denken. Het menselijk tekort, emoties, groepsdynamieken, organisatiepolitiek en onvoorziene gebeurtenissen kleuren het dagelijks werk van leidinggevenden. Dat zou je allemaal als ‘verstorend’ kunnen zien, want iedereen zou het liefst altijd ‘de inhoud’ of ‘de bedoeling’ voorop zetten. De realiteit is dat besluiten en leiding geven altijd te maken hebben met meer lagen, meer partijen en meer belangen. Verder zijn in de zorg altijd uiteenlopende waarden – vakmanschap, gastvrijheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid - in het geding. Die kunnen ook niet allemaal en tegelijkertijd ‘bediend’ worden. Daarom wordt ‘besturen’ in dit boek meer als kunst dan als kunde omschreven. En kunst maken begint altijd met kijken. Hoe moet je kijken naar besluiten, naar medewerkers, naar macht, naar deugdelijkheid, naar hiërarchie en naar de omgeving van de zorg? Het lezen van een boek over het maken van kunst maakt je geen goede kunstenaar, maar het helpt wel om je eigen kunstbeoefening beter te begrijpen en te sturen. Van het lezen van een boek over diëten val je niet af, maar het kan helpen om de vereiste discipline op te brengen. Zo is het ook met een boek over bestuurskunst, dat meer vragen oproept dan beantwoordt. Het helpt om te bepalen wat je belangrijk vindt, welke kleur je in je organisatie wilt hebben, wat maakbaar is en wat niet.

Biografie

Dr. Henrie Hensemans (1956) werkte in het begin van zijn loopbaan 10 jaar in de acute psychiatrie. Hij promoveerde in 1993 op het proefschrift 'Bemoeizorg'. De laatste 25 jaar vervulde hij uiteenlopende directie- toezicht- en bestuursfuncties in de zorg. Hij is nu zelfstandig bestuursadviseur en interim-bestuurder. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij gemaakt van het laten samengaan en reflectie. Dit boek is een reflectie op zijn leidinggevende ervaring van de laatste 25 jaar.

Inhoudsopgave

Inleiding 1 Besturen in de zorg 1.1 Wat is zorg? 1.2 Omvang van de zorg 1.3 Eigenaardigheden van het besturen van zorg 1.4 Transities in de zorg als epidemiologische opgave 2 Taken van een zorgbestuurder 2.1 Ervoor zorgen dat de instelling functioneert en voor de inrichting van het huis zorgen 2.2 Prestaties van de instelling bewaken 2.3 Verantwoording afleggen 2.4 Rollen van een zorgbestuurder 3 Een organisatie leiden 3.1 Op welke bronnen kan een bestuurder zich baseren? 3.2 Maakt de leider het verschil? 3.3 Deelaspecten van leiderschap 3.4 De betekenis van de bestuurder 4 Deugdelijk besturen 4.1 Authenticiteit en charisma 4.2 Welke deugden doen ertoe 4.3 Deugden, geboden, waarden en normen 4.4 Deugdelijk besturen 5 Medezeggenschap en toezicht 5.1 Harmonie 5.2 De politieke arena 5.3 Hoe realiseren we de gewenste omgangsnormen? 5.4 Toezicht en bestuur 6 Besluiten 6.1 Beperking van de rationaliteit 6.2 Het vuilnisbakmodel 6.3 De kunst van het doormodderen 6.4 Mensenwerk 6.5 Intuïtie en ervaring 7 Besluiten in organisaties 7.1 Organisatorische besluitvorming 7.2 Besluitvorming in groepen 7.3 Besluitvorming en participatie 7.4 Wat bedacht wordt, moet worden uitgevoerd 7.5 Besluitvorming als politiek 7.6 Hoe moeten we besluiten waarderen en evalueren 8 Complexiteit 8.1 Geen bijsturing, maar sterke sturing 8.2 Complexiteit hanteren 8.3 Vereenvoudiging 8.4 Regels vereenvoudigen 8.5 Onzekerheid 8.6 Wat te doen? 9 Macht 9.1 Macht en interactie 9.2 Macht en dominantie 9.3 Macht en hiërarchie 9.4 Machtshantering en het delen van macht 10 Rechtvaardigheid en eerlijkheid 10.1 De filosofie van rechtvaardigheid 10.2 Rechtvaardigheid op basis van procedures en regels 10.3 Integriteit, vertrouwelijkheid en hypocrisie 10.4 Het morele kompas 10.5 Destructief leiderschap 11 Bureaucratie en vertrouwen 11.1 Bureaucratie 11.2 Rationaliseren en standaardiseren van de zorg 11.3 Vertrouwen 11.4 Vertrouwen verdienen en bevorderen 11.5 Vertrouwen en toezicht 11.6 Tekorten in vertrouwen 12 Rekenschap 12.1 Vertrouwen en welwillendheid 12.2 Doelen en afrekenen 12.3 De quasi-markt 12.4 Naming and shaming 12.5 Het onbehagen van professionals 12.6 Verhalen en cijfers 12.7 Hanteerbaar en zinvol afleggen van verantwoordelijkheid 12.8 Meer vertrouwen en minder bureaucratie in de praktijk 12.9 Verschillen accepteren 13 Zorgmedewerkers 13.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 13.2 Zelfbepaling 13.3 Tevredenheid en betrokkenheid 13.4 Motivatie bevorderen of ondermijnen 13.5 Nog drie belangwekkende bevindingen uit de zelfbepalingstheorie 13.6 Een positief organisatieklimaat 14 Hiërarchie, empowerment en ‘leren’ 14.1 Duidelijkheid en gehoorzaamheid 14.2 Zelforganisatie 14.3 Controle zonder management 14.4 Zelforganisatie als werkwijze 14.5 Leren in plaats van zelf organiseren 14.6 Teamleren 15 Toekomst en strategie 15.1 Scenario-denken 15.2 Leren voorspellen 15.3 Strategie en de nabije toekomst 15.4 Strategisch denken in soorten 15.5 Welke manier van denken over strategie helpt de zorg? 15.6 De toekomstagenda van de zorg 15.7 De zorg en de samenleving 15.8 Twee vragen voor de nabije toekomst 16 Samenwerking 16.1 Succes- en faalfactoren 16.2 Maatvoering voor samenwerking 16.3 Zeggenschap en grenzen 16.4 Samenwerking in een netwerk 16.5 Samenwerkingswetten 16.6 De wet van behoud van fragmentatie 16.7 Samenwerking besturen 16.8 Meervoudig organiseren 16.9 Maatschappelijke ambitie 17 Gebeurtenissen 17.1 Noodlot 17.2 Schuldtoewijzing 17.3 Morele verontwaardiging 17.4 Veiligheid 17.5 Verantwoordelijkheid nemen 17.6 Verontschuldiging en vergeving 18 Nabeschouwing en de coronacrisis Literatuur

Details

EAN :9789085600893
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  11-11-2020
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :241 mm
Breedte :171 mm
Dikte :14 mm
Gewicht :389 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :200
Reeks :  De organisatie van zorg