Transactionele Analyse


Nederlands | 30-05-2018 | 320 pagina's

9789066659360

Hardback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 44,00


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Korte beschrijving/Annotatie

Dit handboek is zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor individuele zelfstudie. Het bevat de inhoud van de officiële en internationaal erkende TA 101.

Tekst achterflap

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de cliënt net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek. Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijk wijze weer. De Transactionele Analyse heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor psychotherapie, counseling, onderwijs en educatie en managementopleidingen. Ian Stewart en Vann Joines laten u in dit boek kennismaken met de grote toepassingen van de Transactionele Analyse. Nu de Transactionele Analyse in Nederland meer actueel is dan ooit, is dit het goede moment voor deze vertaling die dient als kennismaking met de Transactionele Analyse. Dit handboek is zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor individuele zelfstudie. Het bevat de inhoud van de officiële en internationaal erkende TA 101. De TA 101 vormt een inleiding tot de fundamentele theorie van de Transactionele Analyse. Kennis hiervan is voorwaarde voor toelating tot erkende TA-opleidingen en -examens.

Slogan/Promotie

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de cliënt net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek. Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijk wijze weer. De Transactionele Analyse heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor psychotherapie, counseling, onderwijs en educatie en managementopleidingen. Ian Stewart en Vann Joines laten u in dit boek kennismaken met de grote toepassingen van de Transactionele Analyse. Nu de Transactionele Analyse in Nederland meer actueel is dan ooit, is dit het goede moment voor deze vertaling die dient als kennismaking met de Transactionele Analyse. Dit handboek is zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor individuele zelfstudie. Het bevat de inhoud van de officiëleen internationaal erkende TA 101. De TA 101 vormt een inleiding tot de fundamentele theorie van de Transactionele Analyse. Kennis hiervan is voorwaarde voor toelating tot erkende TA-opleidingen en -examens.

Inhoudsopgave

Deel I Inleiding in Transactionele Analyse 1. Wat is Transactionele Analyse? 18 Kernbegrippen in de Transactionele Analyse De filosofie van de Transactionele Analyse Deel II Beschrijving van de persoonlijkheid; het model van ego-toestanden 2. Het model van ego-toestanden 26 Voorbeelden van verandering van ego-toestand Definitie van ego-toestanden Zijn onderscheidingen in ego-toestanden reëel? Ego-toestanden en superego, ego en id Ego-toestanden zijn benamingen, geen dingen Het te sterk vereenvoudigde model 3. Functionele analyse van ego-toestanden 35 Aangepast Kind en Vrij Kind Kritische Ouder en Voedende Ouder Egogrammen 4. Het structurele model van de tweede orde 44 Structuur van de tweede orde: Ouder Structuur van de tweede orde: Volwassene Structuur van de tweede orde: Kind Het onderscheiden van structuur en functie 5. Het herkennen van ego-toestanden 52 Gedragsdiagnose Sociale diagnose Historische diagnose Fenomenologische diagnose Diagnose van ego-toestanden in de praktijk Het uitvoerende Zelf en het werkelijke Zelf 6. Structurele pathologie 63 Contaminatie Uitsluiting 7 Deel III Communiceren; transacties, strooks en tijdstructurering 7. Transacties 70 Complementaire transacties Kruistransacties Transacties met bijbedoelingen Transacties en non-verbale signalen Opties 8. Strooks 83 Honger naar prikkels Soorten strooks Strooks en bekrachtiging van gedrag Het geven en ontvangen van strooks De strookhuishouding Het strookprofiel Strooks geven aan uzelf Zijn er ‘goede’ en ‘slechte’ strooks? 9. Tijdstructurering 96 Zich terugtrekken Rituelen Tijdverdrijf Activiteiten Spelen Intimiteit Deel IV Het schrijven van ons eigen levensverhaal; levensscripts 10. Aard en oorsprong van het levensscript 106 Aard en definitie van het levensscript Oorsprong van het script 11. Hoe het script geleefd wordt 113 Winnend, verliezend en niet-winnend script Het script in de volwassenheid Waarom inzicht in het script belangrijk is Het script en de levensloop 12. Levensposities 122 Levensposities in de volwassenheid: het OK-Vierkant Persoonlijke verandering en het OK-Vierkant 13. Scriptboodschappen en de scriptmatrix 129 Scriptboodschappen en de perceptie van het jonge kind Soorten scriptboodschappen De scriptmatrix 8 Transactionele analyse 14. Injuncties en besluiten 137 De twaalf injuncties Episcript Hoe besluiten samenhangen met injuncties Antiscript 15. Het Scriptproces 150 De zes scriptprocessen Combinaties van procesthema’s Oorsprong van het scriptproces Het doorbreken van scriptproces patronen 16. Drivers en het miniscript 156 Hoe drivergedrag te achterhalen Primaire driver Drivers en soorten van scriptproces Drivers en levenspositie De vijf allowers Oorsprong van drivers Het miniscript De vier mythen Deel V De wereld passend maken bij ons script; passiviteit 17. Miskenning 170 Aard en definitie van miskenning Overdrijving De vier passieve gedragingen Miskenning en ego-toestanden Het ontdekken van miskenningen 18. De miskenningsmatrix 178 Gebieden van miskenning Typen van miskenning Niveaus van miskenning De miskenningsmatrix Gebruik van de miskenningsmatrix 19. Referentiekader en herdefiniëring 185 Het referentiekader Het referentiekader en het script Aard en functie van het herdefiniëren Herdefiniërende transacties 9 Inhoud 20. Symbiose 191 ‘Gezonde’ tegenover ‘ongezonde’ symbiose Symbiose en het script Uitnodigingen tot symbiose Symbiose van de tweede orde Deel VI Het rechtvaardigen van onze scriptovertuigingen; rackets en Spelen 21. Rackets en zegels 202 Rackets en script Racketgevoelens en authentieke gevoelens Racketgevoelens, authentieke gevoelens en het oplossen van problemen Racketgebruik Zegels 22. Het racketsysteem 214 Scriptovertuigingen en scriptgevoelens Bekrachtigende herinneringen Het doorbreken van het racketsysteem 23. Spelen en Spelanalyse 224 Voorbeelden van Spelen Sweatshirts Gradaties van Spelen De Spelformule De dramadriehoek Transactionele analyse van Spelen Het Spelplan Definities van Spelen 24. Waarom mensen Spelen spelen 235 Spelen, zegels en script pay-off Het bekrachtigen van scriptovertuigingen Spelen, symbiose en het referentiekader Spelen en strooks De ‘zes voordelen’ van Berne Positieve pay-offs van Spelen 25. Hoe met Spelen om te gaan 242 Is het nodig het Spel een naam te geven? Enkele bekende Spelen Het toepassen van Opties Het weigeren van de negatieve pay-off Het vervangen van Spelstrooks 10 Transactionele analyse Deel VII Veranderen; Transactionele Analyse in de praktijk 26. Het gebruik van contracten in de Transactionele Analyse 250 De ‘vier vereisten’ van Steiner Waarom gebruik maken van contracten? Het opstellen van een effectief contract 27. Doelen van verandering in de Transactionele Analyse 256 Autonomie Vrij van script worden Het oplossen van problemen Opvattingen over ‘genezing’ 28. TA therapie 261 Zelftherapie Waarom therapie? Kenmerken van de TA therapie De drie TA scholen 29. De Transactionele Analyse in educatie en in organisaties 268 Verschillen tussen toepassingen in educatie en organisaties enerzijds en psychotherapeutische toepassingen anderzijds Toepassingen binnen organisaties Transactionele Analyse in educatie 30. Hoe de Transactionele Analyse zich heeft ontwikkeld 273 Eric Berne en de oorsprong van de Transactionele Analyse De eerste jaren De jaren van expansie Internationale consolidatie Bijlagen A. Boeken door Eric Berne 280 B. Andere belangrijke boeken over de Transactionele Analyse 281 C. Winnaars van de Eric Berne Memorial Scientific Award 283 D. TA organisaties 285 E. Opleiding en officiële erkenning in de Transactionele Analyse 287 F. Samenvatting van de TA 101 cursus 290 Noten en referenties 292 Noten en referenties m.b.t. eerder verschenen artikelen in De Strook, het blad van de NVTA, bijdrage van M. Thunissen 301 Literatuurlijst 304 Verklarende woordenlijst 307 Index 313 Over de auteurs 319

Details

EAN :9789066659360
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Vertaler : J. Stoffel - K. van der Zee - J.W. Boshuizen
Publicatie datum :  30-05-2018
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Hoogte :246 mm
Breedte :176 mm
Dikte :24 mm
Gewicht :738 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :320