Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Bekijk groter

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

9789023249665

Verkrijgbaar

Alle facetten van onderwijs aan begaafde leerlingen in het reguliere basisonderwijs gezien vanuit een oplossingsgericht perspectief. Geschikt voor de lerarenopleiding en voor nascholing.

Meer details

43,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2012
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 152p.

Meer informatie

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen is de opvolger van het succesvolle boek Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. In dit boek gaan de auteurs uit van de alledaagse onderwijspraktijk in het reguliere basisonderwijs waarin leraren gedifferentieerd onderwijs bieden maar tevens grenzen ervaren van wat redelijkerwijs haalbaar is in hun eigen groep. De auteurs benaderen onderwijs aan begaafde leerlingen vanuit een oplossingsgericht perspectief en zien begaafde leerlingen daarom niet als zorgenkinderen maar als kansleerlingen.

In negen hoofdstukken komen alle facetten van het omgaan met begaafde leerlingen op de reguliere basisschool aan de orde. Het boek is opgedeeld in drie delen.

Deel 1: Verkenning
* Wat is begaafdheid?
* Herkennen van kenmerken van begaafdheid
* Van educatieve behoefte naar een handelingsplan

Deel 2: Interventies
* Slimme kleuters
* Vervroegde doorstroming
* Compacting van de reguliere leerstof
* Verrijkingsonderwijs in groep 3-8

Deel 3: Speciaal
* Onderpresteren
* Begaafd maar wel moeite met leren

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen biedt pedagogiek- en didactiekdocenten een breed kennisraamwerk om aan hun studenten over te dragen. Het haakt aan bij moderne onderwijsontwikkelingen en is zeer praktijkgericht. Het boek biedt door een inhoudelijk basisprogramma een stapsgewijze begeleiding voor (aspirant-)leraren. Uitgelegd wordt hoe leerkrachten voor hun begaafde leerlingen vanuit een inclusief perspectief de leerlingbegeleiding kunnen oppakken. Het boek is heel geschikt als cursusboek voor een module begaafdheidsonderwijs in het paboprogramma en kan tevens gebruikt worden voor nascholingsprojecten over begaafdheid in korte trainingen.

Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar.

Auteurs

Sylvia Drent


Van dezelfde auteur:

Eleonoor van Gerven