Portaal Bekijk groter

Portaal

Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

Verkrijgbaar

Hét praktische taaldidactiekboek dat duidelijk maakt hoe je als leerkracht elke leerling tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in zijn of haar taaltalent. 5de herziene druk.

Meer details

48,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2018, 5de herziene druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 520p.

Meer informatie

Taal bepaalt wie we zijn en speelt een cruciale rol in ons leven. We gebruiken taal om te communiceren, onze gevoelens uit te drukken en om greep op de wereld te krijgen. Zo schept taal de grenzen van wie we zijn en willen worden. Daarom is goed taalonderwijs op de basisschool belangrijk. Kinderen leren er taal te gebruiken en op taal te reflecteren. Dit vraagt om vaardige leerkrachten die het taalontwikkelingsproces van hun leerlingen zorgvuldig begeleiden.

Portaal is hét praktische taaldidactiekboek dat een ‘portaal’ biedt naar de wereld van het taallerende kind. Het boek gaat over de wijze waarop je als leerkracht elke leerling tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in zijn of haar talent.

In de eerste hoofdstukken worden algemene aspecten van taalonderwijs en taal behandeld vanuit het perspectief van de basisschoolleraar.
Daarna komt aan de orde hoe kinderen taal verwerven en ontwikkelen.
Vervolgens zijn acht hoofdstukken taaldidactisch van aard, waarbij per hoofdstuk steeds een taaldomein of taalthema is uitgewerkt.
Tot slot zijn er hoofdstukken over taal in samenhang en taalbeleid opgenomen.

Alle begrippen uit de herijkte Kennisbasis Nederlandse taal (2018) worden in hun context behandeld en zijn te vinden in het register achter in het boek en op de website.

Goed taalonderwijs sprankelt, is kind- én doelgericht, en is interactief taalontwikkelend. Deze en andere uitgangspunten geven deze vijfde, herziene druk een duidelijke kleur. Het boek biedt:

  • Een heldere structuur in het boek én binnen de hoofdstukken;
  • Aparte aandacht voor het jonge en oudere kind;
  • Verbreding en verdieping via een ondersteunende website;
  • Alle begrippen van de kennisbasis voorzien van toelichting en oefeningen om deze begrippen te leren;
  • Aandacht voor leerkrachtvaardigheden.

Portaal is onmisbaar voor pabostudenten, leerkrachten, taalcoördinatoren in het basisonderwijs en andere belangstellenden die hun kennis op het gebied van taal en taaldidactiek willen actualiseren.

Auteurs

Harry Paus

Harry Paus was als opleidingsdocent verbonden aan PA en pabo, werkte bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en bij SLO als leerplanontwikkelaar.


Van dezelfde auteur:

Adri van den Brand

Adri van den Brand werkt als opleidingsdocent Nederlands op hogeschool de Kempel in Helmond. Naast taallessen aan studenten verzorgt hij nascholing op het gebied van taal, communicatie, coaching en schoolontwikkeling. Hij is auteur van het handboek Gesprekscommunicatie en was als (concept)auteur betrokken bij diverse taalmethodes.


Sylvia Bacchini

Sylvia Bacchini was opleider Nederlands en Nederlands als tweede taal. Zij is betrokken bij nascholing en bij de ontwikkeling van programma’s voor tweedetaalleerders. In december 2012 promoveerde zij op onderzoek naar woordenschatdidactiek voor jonge tweedetaalleerders.


Rikky Dekkers

Rikky Dekkers was onderwijzeres, opleider Nederlands aan de Opleidingsschool voor Kleuterleidster, PA en pabo, manager bij een schoolbegeleidingsdienst, inspecteur van het onderwijs. Momenteel is ze betrokken bij nascholingsprojecten voor leraren basisonderwijs.


Dory Hofstede

Dory Hofstede werkt als opleider Nederlands en taaldidactiek bij de pabo van de Hanzehogeschool Groningen. Daarvoor werkte ze bij het Etoc (Expertisecentrum Taal, Onderwijs en Communicatie), waar ze onderzoek deed naar taal en lezen en als auteur betrokken was bij diverse methodes voor begrijpend lezen.


Casper Markesteijn

Casper Markesteijn was onderwijzer, directeur van een basisschool, opleidingsdocent Nederlands op een pabo van de Hogeschool Rotterdam en lid-voorzitter van de Griffel- en Zoenjury. Hij schreef een aantal (kinder)boeken en is publicist en recensent op het gebied van jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Hij heeft een eigen tekstbureau.


Hans Meijer

Hans Meijer werkte als opleidingsdocent Nederlands aan de Fontys-pabo Eindhoven/Veghel. De laatste vijftien jaar van zijn loopbaan heeft hij zich vooral beziggehouden met nascholing op het gebied van Nederlands als tweede taal en taalbeleid. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de opleiding voor taalcoördinator.


Theo Pullens

Theo Pullens is hogeschooldocent en associate lector aan Avans Hogeschool, pabo Breda. In 2012 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op digitaal schrijfonderwijs in de bovenbouw van de basisschool. Tevens werkte hij mee aan de opleiding voor taalcoördinator.


Goedele Vandommele

Goedele Vandommele is werkzaam bij het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2016 promoveerde ze op het proefschrift getiteld: Paving the way for adolescent L2 learners: Language learning through meaningful activities inside and outside the school? Haar onderzoeksonderwerpen zijn: taalverwerving, taakgericht onderwijs en leren, buitenschools taalleren en taalstimulering.