Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Intercultureel Onderwijs van de Universiteit Gent.

Beiden zijn prominente deskundigen die kunnen bogen op vele jaren uiterst grondig sociolinguïstisch onderzoek.Essays/opiniestukken