geestelijke gezondheidszorg Er zijn 90 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 90 items
 • Langedijk

  In dit boek worden de belangrijkste aandachtspunten om herstelgericht te werken op een rij gezet en vanuit de praktijk beschreven, met concrete handvatten en voorbeelden.

  31,00 €
 • Optimale samenwerking in sociaal domein en ggz
  Peeters, Westen

  Concrete handvatten voor de samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals in de zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Geschikt voor studenten en docenten van sociale, psychologische en verpleegkundige beroepsopleidingen.

  24,95 €
 • Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar
  Lucassen , van der Oord

  Een heldere leidraad voor therapeuten die kinderen en adolescenten met een PTSS behandelen. Met praktische voorbeelden op dvd. Derde, geheel herziene versie.

  41,00 €
 • Gedragsverandering en zelfregulatie bij psychische problematiek
  van der Stel

  Dit boek geeft inzicht in de psychische processen en problemen die een rol spelen bij het veranderen van gedrag. Het accent ligt op zelfregulatie.

  30,95 €
 • Samenwerking in nieuwe praktijken
  de Waal

  Hoe kunnen interprofessionele teams zo optimaal mogelijk functioneren? Met de focus op dienstverlening binnen jeugdsector, sociaal werk, zorg en onderwijs. Theoretische invalshoeken en relevante praktijksituaties.

  34,95 €
 • Technologie in het hart van zorg en welzijn
  Wicherink

  Dit boek schetst de technologische innovaties in zorg en welzijn - apps, robotica, telepresentie, serious games... - en laat de professional van de toekomst nadenken over de rol en inzet ervan.

  25,00 €
 • In de therapeutische praktijk

  21 aanpasbare (levens)verhalen om in de therapeutische praktijk herstelondersteunend te gebruiken na trauma en stress bij kinderen en jongeren. Met tips voor het zelf opzetten van dergelijke verhalen.

  31,00 €
 • Wat elke professional moet weten over leefstijl- en gedragsverandering
  Steenhuis, Overtoom

  Dit boek biedt alle inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Met aandacht voor kwetsbare groepen.

  29,95 €
 • Crenshaw, Brooks, Goldstein

  In dit boek beschrijven deskundigen diverse creatieve manieren om getraumatiseerde kinderen en jongeren te helpen hun veerkracht te vergroten.

  42,00 €
 • Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun
  van Weeghel, Michon

  Een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding.

  33,50 €
 • Project Proeftuinen Zorgdorpen

  Verslag van een uniek project waarbij personen met een chronische psychische kwetsbaarheid begeleid worden bij het zetten van de stap naar autonoom wonen buiten een instelling met installatie van persoonsgerichte zorg.

  18,50 €
 • In ambulante begeleiding en beschermd wonen

  Dit boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Actuele kennis over het werkveld en de inrichting ervan wordt gecombineerd met aandacht voor innovaties en ‘vooruitgeschoven’ praktijken. En een blik op de toekomst.

  42,00 €
 • Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen
  Schaffer, Rodolfa

  Gids voor de Internationa Classification of Diseases, ICD. Een zeldzame blik in de keuken van de klinische praktijk.

  39,00 €
 • Vrees en angst vanuit het brein begrijpen en behandelen
  LeDoux

  Fascinerend en onmisbaar naslagwerk over emoties, de verschillen tussen vrees en angst, aandacht, herinneringen, extinctie, exposure en vermijding, het verdedigingssysteem, impliciet leren, en de implicaties van neurowetenschappelijke inzichten voor de classificatie, diagnostiek en behandeling van emotionele stoornissen.

  52,95 €
 • Een klinische gids
  Scheeringa

  Een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie.

  47,00 €
 • Driessen , Langeland

  Dit helder en toegankelijk praktijkboek, geschreven door deskundigen, zet de verschillende traumatypen op een rij samen met de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp. Bestemd voor hulpverleners, docenten en studenten.

  29,00 €
 • Methodisch werken aan participatie en zelfregie
  Wolf

  Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. 2de herziene druk

  30,95 €
 • Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel
  Korevaar , Dröes

  Dit handboek helpt zorgprofessional en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.

  40,95 €
 • Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
  Hoffer

  Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt.

  26,00 €
 • Een leven in beeld (PICOWO-serie deel 9)
  Delfos

  Heldere en duidelijk beschreven methode, geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Stimuleert reflectie en zelfreflectie.

  21,00 €
 • Principes, perspectieven en praktijken
  van Weeghel, Pijnenborg , van 't Veer, Kienhorst

  Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieën en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

  45,95 €
 • Eliëns

  Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.

  44,00 €
 • Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
  Geurts, Müller, Tenwolde

  Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beïnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

  24,95 €
 • Working with the CARe model
  Wilken , den Hollander

  Uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, SRH. Met veel praktijkvoorbeelden. Geschikt voor opleiding en training van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

  32,90 €
 • Methodeboek maatschappelijke opvang
  Haspels , Hemminga, Haak

  De 4 pijlers van competentiegericht begeleiden - bejegening cliënt, proactief werken, perspectief bieden, netwerk betrekken - zijn in dit boek vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer.

  24,00 €
Toont 51 - 75 van de 90 items