filosofie algemeen Er zijn 163 producten

per pagina
Toont 76 - 100 van de 163 items
 • Inleiding in de westerse filosofie
  Zijlstra

  De vier ‘grote vragen’ van Immanuel Kant vormen de leidraad van deze heldere inleiding in de filosofie.

  24,90 €
 • Een filosofiegeschiedenis (roman)
  Bosch

  Een prettig leesbare introductie voor beginners, een vermakelijke roman voor gevorderden en een ideaal achtergrondboek voor middelbare scholieren die filosofie als examenvak hebben gekozen.

  23,50 €
 • Leven tussen chaos en orde
  Dijkman

  Een prikkelende beschouwing over controledrift, avontuurzin, idealisme en zinnelijke overgave.

  14,50 €
 • De Cauter

  Dit is een filosofisch sprookjesboek, het boek der verbazing. Een verzameling poëtisch-filosofische miniaturen. Een brede waaier aan speelse, toegankelijke teksten die samen toch een stevig parcours vormen.

  22,50 €
 • Waarom filosofen gek zijn
  des Bouvrie

  Nicole des Bouvrie neemt aan de hand van het diagnostische handboek van psychiaters en psychologen (de DSM-V) de situatie van de hedendaagse denker onder de loep.

  14,90 €
 • Afrikaanse filosofie van verzoening
  Haenen

  Dit boek geeft een introductie in de Afrikaanse ubuntu-filosofie en behandelt de invloed ervan op de verzoeningspolitiek van Nelson Mandela.

  24,90 €
 • Een ironische beschouwing over macht
  Gooijer

  Dit boek probeert een origineel perspectief op macht te bieden door het onderwerp te beschrijven aan de hand van de carrières en de gedachten van een aantal zeer uiteenlopende personen.

  29,50 €
 • Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger
  Denker

  In dit boek wordt Heideggers levens- en denkweg in zijn belangrijkste stadia zichtbaar en begrijpelijk gemaakt.

  24,90 €
 • Acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime
  Latour

  Latour neemt de controversiële Gaia-hypothese van James Lovelock als uitgangspunt, en zet daarnaast rechtsfilosofie en kunst in om de politieke, religieuze en wetenschappelijke dimensies van het verouderde natuurbegrip te ontwarren.

  27,50 €
 • Filosofische en praktische aforismen
  Taleb

  Speelse, oneerbiedige, geestige en wijze aforismen die draaien rond Talebs belangrijkste ideeën over hoe we omgaan, en zouden moeten omgaan, met wat we niet weten.

  14,99 €
 • Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie
  Moor

  Een gewaagd boek over de relatie tussen kunst en werk. Het werpt een ongewone blik op organisatie en werk en confronteert de lezer met het onalledaagse denken van de filosofie.

  29,95 €
 • Rancière

  Rancière laat in dit boek zien hoe democratie sinds de Grieken steeds opnieuw is gedefinieerd en stelt dat het vandaag de dag wederom een nieuwe invulling nodig heeft.

  18,00 €
 • Badiou, Bourdieu , Butler, Didi-Huberman, Rancière

  De auteurs gaan in op de betekenis en context van het begrip 'het volk'. De diverse teksten hebben gemeen dat zij een simplificering van het begrip volk tegengaan en het stevig verankeren in emancipatoire ontwikkelingen.

  18,00 €
 • Raunig

  Over de toekomst van de universiteit binnen de kenniseconomie en over de transformatie van creatieve praktijken.

  18,00 €
 • Introductie taalfilosofie
  van der Niet

  Een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.

  19,90 €
 • Een pleidooi voor herijking
  Kloens, van Duijn

  Grote denkers en invloedrijke theorieën over liefde en relaties, van het vroege Jodendom tot de moderne tijd.

  24,90 €
 • Wetenschappers & kunstenaars op zoek
  de Kok

  Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van 25 wetenschappers en kunstenaars met de vraag Wat is God?

  19,95 €
 • Heidegger

  Het inmiddels fameuze gelegenheidsgeschrift waarin Heidegger het humanisme als het globale ethos van de Westerse cultuur en de daarvoor bepalende metafysica onder kritiek stelt.

  16,90 €
 • Zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid
  Woldring

  In zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid laat Comenius zien dat de beginselen van wijsheid in het alledaagse leven verborgen liggen.

  24,90 €
 • Kierkegaard

  Enkele hoogtepunten uit Kierkegaards schrijverschap.

  42,90 €
 • Lorey

  De fundamentele onzekerheid over inkomen en levensonderhoud is een regime geworden, een allesoverheersende manier van hoe we geregeerd worden en onszelf regeren.

  17,00 €
 • Over beeldcultuur, kunst en mystiek
  Van den Braembussche

  Een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

  20,00 €
 • Een kritische rondgang door het exclusieve resort van de menselijke existentie - Een wijsgerig-antropologische studie
  Jongbloed

  In dit boek zoekt de auteur vanuit het grensgebied tussen academische en niet-academische filosofie naar fundamenten van menselijke existentie te midden van een verder materiële werkelijkheid.

  29,95 €
 • Pinxten

  In dit boek gebruikt Rik Pinxten zichzelf wel als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis. Een filosofisch boek en een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.

  24,90 €
 • Een zoektocht naar de rol van het toeval in de wereld
  Gooijer

  Hoe hebben filosofen, wetenschappers, kunstenaars en ook theologen tegen het toeval aangekeken en wat hebben deze inzichten betekend voor de hedendaagse mens? Een zoektocht die tot verrassende conclusies leidt.

  24,95 €
Toont 76 - 100 van de 163 items