filosofie & zingeving Er zijn 113 producten

per pagina
Toont 1 - 25 van de 113 items
 • Despret

  De rijke en dissonante geschiedenis van menselijke interesse in territorialiteit en vogels samengebracht in een boek. Wie dit boek leest, zal voor altijd anders luisteren naar een zingende vogel.

  23,50 €
 • Aristoteles

  Een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Zonder twijfel een van de belangrijkste filosofische werken.

  24,90 €
 • Perniola

  Vernietigende diagnose op van de psychische gesteldheid van onze maatschappij waarin alles lijkt te draaien om beeldvorming en vluchtige oppervlakkigheden. Als alternatief stelt Perniola voor: de esthetiek.

  21,50 €
 • Sterfelijk zijn in het YOLO-tijdperk
  Lepers

  Dit boek onderzoekt de angst voor de dood en hoe die de afgelopen eeuwen is geëvolueerd. Hoe is het mogelijk om zin te vinden in het bestaan, wanneer we ervan uitgaan dat we enkel over dit ene leven beschikken.

  24,90 €
 • Over de troost bij het sterven van een geliefde, de kunst van het sterven, de ziel als eenheid van de menselijke persoon en het perspectief na dit sterfelijke leven. Deze filosofisch getinte dialoog resulteert in een visie op de onsterfelijke ziel en op het mysterie van de lichamelijke verrijzenis.

  19,90 €
 • Hadot

  Dit boek van Hadot - de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius - kan gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen van keizer Marcus Aurelius en de klassieke Stoa in het algemeen.

  34,90 €
 • Morizot

  Baptiste Morizot keert zich tegen de tweedeling mens-natuur en gaat uit van een vervlechting: de biosfeer is een weefsel van het levende waar wij deel van zijn.

  24,50 €
 • Didi-Huberman

  Volgens Didi-Huberman zijn de vuurvliegjes, de gratie die weerstand biedt aan een wereld vol terreur, 'ondanks alles' niet verdwenen. Tegenover macht staan nog altijd verzet en hoop. Hij laat de vuurvliegjes oplichten in actuele voorbeelden van verzet.

  20,00 €
 • Het Oude Testament en het Nieuwe zoals gelezen door Nicolaas Matsier
  Matsier

  Het Oude en Nieuwe Testament onbevangen gelezen als de grote literatuur die de bijbel nu eenmaal is. Met 100 afbeeldingen van kunstwerken uit het Rijksmuseum.

  34,95 €
 • Leefregel voor een recluse, Een merkwaardig mirakel, Leven van Aelred van Rievaulx
  Aelred van Rievaulx, Daniel

  Recluse bevat drie geschriften waarin Aelred van Rievaulx (1110-1167) de centrale figuur is die als auteur of als protagonist de teksten bindt.

  34,90 €
 • Carson

  Eros, het verlangen als een paradox die zich laat omschrijven met het woord 'bitterzoet'. Carson onderzoekt de verreikende implicaties van deze contradictie. Zowel inhoudelijk als stilistisch een sleutelwerk in haar oeuvre.

  24,50 €
 • De Cauter

  Een boek met fragmenten, aforismen, aantekeningen, een filosofisch existentieel dag-en-nachtboek.

  22,50 €
 • Spanjersberg

  Een kritische reflectie op het gebruik van internaliserende en psychologiserende taal als uitdrukking van het dominante paradigma dat de oplossing voor het probleem in het individu zelf ligt.

  27,50 €
 • Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal
  Ledegang

  Een breed palet aan christelijke denkers en verklaringen uit de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling, waarbij zowel geprobeerd is het scheppingsverhaal letterlijk als allegorisch uit te leggen.

  34,90 €
 • Het boek dat niet mocht worden uitgegeven
  Merton

  Merton beschrijft hoe het christendom vanaf de begintijd tot in de 20e eeuw over oorlog heeft gedacht, met als kern Augustinus' begrip 'rechtvaardige oorlog', en de morele dilemma's t.a.v. oorlogs- en vredesvraagstukken vanuit de christelijke moraal.

  19,90 €
 • van der Niet

  Voordeelbundel. Deze boeken bieden een introductie in de taalfilosofie en helpen politieke argumentatie en drogredenen beter te begrijpen. 

  30,00 €
 • Visser, Vanheste

  Voordeelbundel. Beide boeken bieden een ander perspectief op het innerlijk leven van de mens als tegenhanger van het materialistische 'wij zijn ons brein'.

  30,00 €
 • Verhalen voor alle tijden
  van den Berg, Koning

  Dit boek maakt de mythen van Plato weer actueel door nieuwe vertalingen van al zijn verhalen, aangevuld met essays die de blijvende kracht van Plato’s voorstellingsvermogen in bredere context plaatsen.

  24,90 €
 • Bronnen, erfgenamen, actualiteit
  Ottenheijm, de Wit

  Dit boek bespreekt zowel bronnen als erfgenamen van het messianisme. Het biedt een bonte verzameling teksten en denkers – filosofen, mystici, theologen – die gezien kunnen worden als erfgenamen van de messiaanse herinnering.

  24,90 €
 • En het probleem van motivatie in crisistijd
  Weil

  Een selectie van essays van Simone Weil uit de periode 1933-1943 over de oorlog en de dreiging daarvan. De chronologische volgorde stelt de lezer in staat in een kort bestek de bijzondere ontwikkeling van haar gedachteleven te volgen tot in haar laatste levensjaar (1943).

  17,50 €
 • Over de waardering van het burgerschap
  Schaap

  Een analyse van de grondslagen van het burgerschap en de burgerlijke rechtsstaat, maar ook van de bedreigingen. Zonder actief burgerschap wordt de rechtsorde van binnenuit uitgehold en loopt de rechtsstaat gevaar. Tijd voor herwaardering van het burgerschap.

  24,90 €
 • Biografie van David Hume
  Vink

  Deze biografie van David Hume draait om zijn leven én de rol die zijn werk als filosoof, historicus en essayist daarin speelde. Een leven rijk aan onverwachte gebeurtenissen, maar ook met één overheersend motief: leven als onafhankelijke 'man of letters'.

  29,90 €
 • Simmel

  In dit meesterwerk (1900) levert de Duitse socioloog Simmel kritiekop het liberalisme, socialisme en kapitalisme. Een boek dat gelezen moet worden om zijn enorme historische waarde, maar ook om zijn briljante en nog altijd actuele inzichten.

  49,95 €
 • de Tocqueville

  Tocqueville beschouwde armoede als een logische uitkomst van de economische ontwikkeling en meende dat een modern land zich maar beter kon instellen op de hardnekkigheid van het probleem. Dat Tocquevilles analyse weinig aan geldigheid ingeboet heeft mag duidelijk zijn.

  16,50 €
 • Senryu’s in reservetijd
  Willems

  Deze senryu's geschreven tussen augustus en december 2021, de reservetijd na de door oncologen aangekondigde dood van de auteur, gaan over de verbazing, verontwaardiging, teleurstelling, vreugde en verdriet in het hier en nu van de auteur.

  21,90 €
Toont 1 - 25 van de 113 items