politieke filosofie Er zijn 16 producten

Toont 1 - 16 van de 16 items
 • Over de waardering van het burgerschap
  Schaap

  Een analyse van de grondslagen van het burgerschap en de burgerlijke rechtsstaat, maar ook van de bedreigingen. Zonder actief burgerschap wordt de rechtsorde van binnenuit uitgehold en loopt de rechtsstaat gevaar. Tijd voor herwaardering van het burgerschap.

  24,90 €
 • Simmel

  In dit meesterwerk (1900) levert de Duitse socioloog Simmel kritiekop het liberalisme, socialisme en kapitalisme. Een boek dat gelezen moet worden om zijn enorme historische waarde, maar ook om zijn briljante en nog altijd actuele inzichten.

  49,95 €
 • de Tocqueville

  Tocqueville beschouwde armoede als een logische uitkomst van de economische ontwikkeling en meende dat een modern land zich maar beter kon instellen op de hardnekkigheid van het probleem. Dat Tocquevilles analyse weinig aan geldigheid ingeboet heeft mag duidelijk zijn.

  16,50 €
 • Xenophon

  Deze grotendeels fictieve, geromantiseerde biografie van de stichter van het Perzische Rijk biedt het kader waarin Xenofon zijn ideeën over opvoeding, krijgskunde, staatsmanschap en de ideale staat uiteenzet.

  29,90 €
 • Sorel

  Een boek over klassenstrijd en revolutie. Over het geweld van de algemene vakbondsstaking waardoor het proletariaat zijn identiteit vindt en een nieuw, door geweld gezuiverd politiek tijdperk wordt ingeluid.

  24,50 €
 • Nietzsche in postmoderne tijden
  Schaap

  Analyse van de omslag van geloof in een hoopvolle toekomst naar de ondergangsstemming van vandaag. Daarbij wordt diep ingegaan op de filosofie van Nietzsche.

  22,90 €
 • Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking
  Schaaf

  Het uitgangspunt dat een betere en socialere samenleving mogelijk is, uitgewerkt naar actuele vormen van politiek denken en handelen.

  17,90 €
 • Over de omgang met heilige zaken
  Terpstra, de Wit

  Hoe kan een samenleving omgaan met wat voor mensen heilig of onaantastbaar is in tijden van multiculturalisme? Wat is de oorsprong van het begrip tolerantie en hoe definiëren we het?

  29,90 €
 • Over populisme, democratie en staatsgeweld
  Poorthuis, Duyndam

  Maken we het einde van de politiek mee en wat eindigt er dan precies? Filosofen, juristen en theologen buigen zich over deze en aanverwante vragen en geven een visie op de toekomst van de politiek.

  19,90 €
 • De ik-gerichtheid van de politieke filosofie
  Colette, Kinneging, de Hert

  In deze bundel wordt de filosofie van het controversiële zwaargewicht Thomas Hobbes door veertien auteurs ontsloten en toegelicht.

  29,90 €
 • bakermat van het moderne constitutionalisme
  de Hert, Kinneging, Versluis

  "The most important work in political science that has ever been written" voor het eerst voor een Nederlandstalig publiek ingeleid en becommentarieerd.

  29,90 €
 • De keerzijde van de identiteitsillusie
  Schaap

  Een indringende analyse van het verschijnsel populisme, met als doel het niet alleen te beschrijven, maar het ook te doorgronden.

  19,90 €
 • Angelus pacis
  Comenius

  Traktaat over duurzame vrede, bedoeld als bijdrage tot het realiseren van de Vrede van Breda (1667).

  14,90 €
 • Over de lange mars door de instituties
  Schaap

  Een uitgebreide analyse van een proces dat sluipend is begonnen, maar de rechtsstaat nu openlijk bedreigt.

  28,90 €
 • Een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie
  van der Steen, Lukkezen, van Hoogenhuijze

  Dit boek wil de belangrijkste ideeën van Butler, Negri en Žižek verklaren en toegankelijk maken voor een breed publiek zonder bijzondere voorkennis.

  16,90 €
 • Locke

  Vertaling uit het Latijn, met historische inleiding gevolgd door een essay van Inigo Bocken.

  17,90 €
Toont 1 - 16 van de 16 items