pleegzorg & adoptie Er zijn 12 producten

per pagina
Toont 6 - 10 van de 12 items
 • Ouders over verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders
  Haans

  Gesprekken met ouders wier kinderen definitief in een pleeggezin zijn geplaatst en met experts op het gebied van jeugdbescherming. Een pleidooi voor begrip voor de gevoelens van ouders én voor een paradigmawijziging binnen de pleegzorg.

  30,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
  Hoogland

  Methode ter ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Handleiding met methodiek en veel praktijkvoorbeelden.

  48,00 €
 • Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg
  Ganzevles, de Blok

  Geschreven vanuit kinderen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Hoe ervaren zij jeugdzorg en wat is de impact van het beleid? Voor iedere professioneel en geïnteresseerde die werkelijk hulp wil bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

  26,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg
  Havermans , Verheule , Prinsen

  Handboek en naslagwerk over het inzetten van video-interactiebegeleiding in adoptiegezinnen. Met veel praktijkvoorbeelden en gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten en een jarenlange ervaring.

  82,00 €
 • in 13 thema's
  Delfos, Visscher (red.)

  Vooraanstaande Nederlandse deskundigen laten hun licht schijnen op verschillende gedragsproblemen in de context van het pleegkind zijn. Aangevuld met verhalen van pleegouders. Met een nieuwe inleiding over de kernthema's van de pleegzorg.

  21,00 €
Toont 6 - 10 van de 12 items