opvoedingsondersteuning Er zijn 65 producten

per pagina
Toont 26 - 50 van de 65 items
 • Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
  Powell, Cooper, Hoffman, Marvin

  Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.

  59,95 €
 • Burggraaff-Huiskes, Blokland

  In dit boek staat centraal wat professionele opvoedingsondersteuning inhoudt, met de nadruk op de preventieve functie die het kan vervullen.

  26,95 €
 • Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe we ze kunnen helpen
  Greene

  Ross Greene, bekend van de bestseller Het explosieve kind, richt zich op de oorzaken van probleemgedrag in de klas en legt uit hoe je daarbij proactief en conflictvermijdend kunt reageren.

  24,95 €
 • van der Ploeg

  Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

  14,00 €
 • Een werkboek voor kinderen en ouders
  Reenders, Spijkers, van der Vlugt

  Gedragstherapeutische trainingsmethode voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten (8 tot 12 jaar). Set van draaiboek voor trainers en werkboek voor kinderen.

  67,95 €
 • Een werkboek voor kinderen en ouders
  Reenders, Spijkers, van der Vlugt

  Gedragstherapeutische trainingsmethode voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten (8 tot 12 jaar). Losbladig werkboek voor kinderen.

  36,50 €
 • Twaalf opstellen overhoe ouders denken: snel en langzaam
  van der Pas

  De auteurs van dit boek vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel - tussen het dagelijks opvoedgedoe door - en langzaam - op een rustig momentje.

  18,00 €
 • De kracht van alledaags ouderschap
  Gravesteijn

  Worden ouders daadwerkelijk gesteund door de voortdurende aandacht voor het onderwerp 'opvoeden', of maken we ouders hiermee alleen maar onzeker?

  15,00 €
 • Een methode om ouders met kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen
  Uittenbogaard

  Een handige en efficiënte werkwijze om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Geen hulpverlening bij ernstige problemen, maar bij bij vaak voorkomende probleemsituaties in de dagelijkse praktijk van het omgaan met kinderen.

  23,00 €
 • Handboek voor de praktijk
  Bolt, van der Zijden

  1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.

  31,00 €
 • Hoek, Miley

  In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.

  26,00 €
 • Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde, chronisch inflexibele kinderen
  Greene

  Een eenvoudige, baanbrekende en veelgebruikte methode om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. 3de geheel geactualiseerde editie.

  25,95 €
 • Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
  Kroon

  In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

  26,00 €
 • Handleiding voor opvoeders
  Oosterhof-van der Poel

  Over de psychologische wetmatigheden die in de sociaal-emotionele ontwikkeling van 4- tot 12-jarige kinderen en in alledaagse opvoedingsproblemen een rol spelen.

  30,00 €
 • Handboek methodische ouderbegeleiding (deel 3)
  van der Pas

  Fabels en feiten over kinderen, ouders en opvoeding. De uitdaging van een blaamvrij verklaringsmodel. Het nut van beschermprocessen. 2de geheel herziene druk.

  26,00 €
 • De dynamiek van het stiefgezin
  Heybroek , Overgaauw

  Dit boek reikt handvatten aan bij het vormen van een stiefgezin, door het geven van inzicht. Bevat zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen.

  21,00 €
 • De weerslag van een lectoraat
  Delfos

  Dit boek brengt de kennis van ontwikkelingspsychologie en de kennis van het virtuele milieu samen in een uitgebreid overzicht hoe en waarom om te gaan met het virtuele milieu in het opgroeien van kinderen. In 10 fasen van geboorte tot volwassenheid.

  19,00 €
 • Van methode tot bejegening
  Delfos

  Wetenschappelijke kennis op het gebied van tienerouders en zeer jonge ouders met de nadruk op het belang van een juiste bejegening. Voor hulpverleners van zeer jonge ouders.

  16,00 €
 • Ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin
  Haans, Robbroeckx, Hoogeduin, van Beem-Kloppers

  Welke mechanismen spelen na een gedwongen uithuisplaatsing bij zowel ouders als kinderen en hoe kunnen (pleeg)ouderbegeleiders de ouders begeleiden bij de verliesverwerking en het vinden of accepteren van hun nieuwe rol.

  31,00 €
 • Een onmisbare gids met waardevolle tips en adviezen
  Westgeest

  Een gids vol praktische informatie en ervaringen om van een verhuizing met kinderen een positieve ervaring te maken.

  18,00 €
 • Methodiekboek pedagogisch adviseren
  Blokland

  Een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende individuele begeleiding van ouders in een preventieve setting; met aandacht voor nieuwe vormen van pedagogisch adviseren, zoals online advies.

  34,00 €
 • Kijken - luisteren - spelen
  Soeting

  Een inspirerend boek voor ouders en kinderopvang waaruit een grote liefde voor en betrokkenheid bij baby's spreekt.

  26,00 €
 • Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken
  Bruyn, Schaminée

  De juiste aanpak van onderpresteerders begint bij de ouders. Dit boek biedt daarbij een praktische leidraad.

  20,00 €
 • Vertrouw op de signalen van je kind
  Solter

  Geheel herziene versie waarin Aletha Solter ouders en verzorgers leert de signalen van baby's juist te interpreteren en op een warme en aandachtige manier met hen om te gaan.

  24,00 €
 • Aan de slag met problematische opvoedingskwesties
  Hermanns , van Montfoort

  Een keur van sociale professionals en wetenschappers die hun sporen hebben verdiend in de praktijk delen in dit boek hun inzichten over effectieve methodieken om te interveniëren in gezinnen bij problematische opvoedingskwesties.

  19,00 €
Toont 26 - 50 van de 65 items