jeugdzorg & hulpverlening Er zijn 97 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 97 items
 • Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
  Spies, Davelaar, Tan

  Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken.

  19,90 €
 • van der Ploeg

  Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

  14,00 €
 • Perspectief voor beleid en praktijk
  Clarijs

  Dit boek geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst van de jeugdsector, jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp, kan worden vormgegeven. Boordevol noodzakelijke informatie voor beleidsmakers, managers, professionals,...

  61,00 €
 • Een werkboek voor kinderen en ouders
  Reenders, Spijkers, van der Vlugt

  Gedragstherapeutische trainingsmethode voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten (8 tot 12 jaar). Set van draaiboek voor trainers en werkboek voor kinderen.

  67,95 €
 • Een werkboek voor kinderen en ouders
  Reenders, Spijkers, van der Vlugt

  Gedragstherapeutische trainingsmethode voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten (8 tot 12 jaar). Losbladig werkboek voor kinderen.

  36,50 €
 • Handboek voor de praktijk
  Bolt, van der Zijden

  1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.

  31,00 €
 • Meiden over hun leven na de hulpverlening
  Werson, Lamers-Winkelman, van der Pers, van Dijke

  33 meiden aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogrammas van Fier. Ze zijn slachtoffers van loverboys en gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke) traumatisering.

  25,00 €
 • Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg
  Ganzevles, de Blok

  Geschreven vanuit kinderen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Hoe ervaren zij jeugdzorg en wat is de impact van het beleid? Voor iedere professioneel en geïnteresseerde die werkelijk hulp wil bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

  26,00 €
 • Signalering, preventie en behandeling
  Nijhof , Engels

  Dit handboek gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes.

  52,00 €
 • Beroepsethiek in de jeugdzorg
  van den Hoven, Kole

  Dit boek nodigt uit om tijd te nemen voor ethische reflectie over de waarden en normen die gidsend zijn in de jeugdzorg. Over ketensamenwerking, kindermishandeling, beroepscodes, belang van het kind, beroepsgeheim en handelingsverlegenheid.

  21,00 €
 • Lokale zorg voor kinderen na 2015
  Clarijs

  De Jeugdwet die bepaalt hoe de lokale jeugdhulp eruit gaat zien en het bijbehorende Nederlandse jeugdbeleid staan centraal in deze publicatie.

  31,00 €
 • Verheij, Westermann , Maurer

  Het boek biedt antwoord op de vraag hoe in de jeugdhulp te adviseren en te plannen bij complexe, samengestelde problematiek van kind, jeugdige en gezin.

  36,00 €
 • Inleiding voor de beroepspraktijk
  Ferwerda , van Wijk

  Dit boek geeft antwoord op vragen over de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland. 6de volledig herziene druk

  24,00 €
 • Verhalen uit de praktijk van de jeugdbescherming
  Karssen , Kooijman , van Rooijen

  Openhartig dagboek over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, met de discussies met collega's, de dilemma's, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen.

  18,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg
  Havermans , Verheule , Prinsen

  Handboek en naslagwerk over het inzetten van video-interactiebegeleiding in adoptiegezinnen. Met veel praktijkvoorbeelden en gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten en een jarenlange ervaring.

  82,00 €
 • Dilemma's uit de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd
  van Asperen

  Dit boek geeft meer inzicht in de complexe wereld van de kinderbescherming, aan de hand van twaalf zaken en hun, vaak ethische, dilemma's.

  21,00 €
 • Individuele begeleiding van jongeren
  Metz, Sonneveld

  Een eerste stap in een gedegen methodiekontwikkeling van individuele begeleiding van jongeren. Een overzichtelijk beeld van wat de afgelopen decennia in de wetenschappelijke en vakliteratuur is geschreven.

  19,00 €
 • Over gehechtheid als een boei in nood
  Delfos

  Toegankelijke beschrijving van wat gehechtheid is, hoe het zich ontwikkelt. Met aandacht voor situaties die daarop invloed uitoefenen, zoals scheiding, adoptie en pleegzorg, en de maatschappelijke context.

  12,50 €
 • van der Helm, Hanrath

  Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering.

  36,00 €
 • Systeemgericht werken met adolescenten
  Noordegraaf, Vierwind

  Een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin vanuit praktijk, theorie en techniek handvatten worden gegeven voor de beroepspraktijk.

  27,00 €
 • Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
  Eliëns, Prinsen

  Gedetailleerde beschrijving van de methodiek bij video-hometraining en video-interactiebegeleiding.

  47,00 €
 • De gang naar de jeugdprostitutie
  van Dijke, Lamers, Talhout, Terpstra, Werson, de Wind

  Overzicht van 13 jaar kennis van en ervaring met hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen die het slachtoffer werden van gedwongen prostitutie, misbruik en seksuele grensoverschrijdingen.

  21,00 €
 • Wolzak

  Een overzicht van aard, oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, met veel aandacht voor de signalen die op mishandeling wijzen en een stappenplan. 7de geactualiseerde druk.

  21,00 €
 • Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs
  van der Doef

  Opvoedingsvragen en ontwikkelingsopgaven worden vanuit diverse kanten belicht, waarbij steeds wordt nagegaan hoe de kracht van opvoeden in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs tot zijn recht kan komen.

  21,00 €
 • Grondslagen van jeugdbescherming
  Weijers

  Pleidooi voor een welbewuste terugkeer naar een prudente kinderbescherming. Deze oratie is aangevuld met zes korte bijdragen van collega's op het terrein van de jeugdbescherming.

  15,00 €
Toont 51 - 75 van de 97 items