opvoeding algemeen Er zijn 91 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 91 items
 • Hoek, Miley

  In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.

  26,00 €
 • Goorhuis-Brouwer

  Een handzaam en goed leesbaar overzichtsboek over taalontwikkeling en taalstimulering.

  15,50 €
 • Het kind fysiek en emotioneel in balans
  van Wensen

  Dat een kind niet lekker in zijn vel zit heeft vaak te maken met factoren buiten het kind. Door deze factoren, omgeving, voeding, beweging, ouders, school, te betrekken bij het zoeken naar oorzaak en oplossing kan het kind weer in evenwicht komen.

  34,00 €
 • Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
  Kroon

  In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

  26,00 €
 • Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (Horizon-reeks)
  Simon, Koomen

  Een goede relatie leraar-leerling kan het verschil maken voor risico- of zorgleerlingen. In dit boek wordt op basis van praktijkgericht onderzoek nagegaan of dit ook geldt voor jongens met gedragsproblemen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4).

  16,00 €
 • Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
  Sipman

  Ecologische pedagogiek, een vernieuwende aanpak van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij gedragsproblemen worden beschouwd in relatie tot de omgeving.

  26,95 €
 • De ziekmakende effecten van de toetscultuur
  Goorhuis-Brouwer

  Jonge kinderen leren spelenderwijs. De auteur zet haar visie op het leren van peuters en kleuters beeldend en verhalend uiteen aan de hand van literatuur en talrijke praktijkvoorbeelden.

  16,00 €
 • Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
  van der Pas

  De auteurs snijden heikele onderwerpen aan, zoals de nieuwe Jeugdwet, vechtscheidingen en de non-status van stief- en pleegouders, maar ook opbeurende zaken en alternatieven komen aan bod.

  21,00 €
 • Basisboek over ouders en school
  Oostdam , de Vries

  Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

  34,95 €
 • Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders
  Verdoes

  Hoe leerkrachten basisonderwijs in hun klas zowel beelddenkers als taaldenkers tot hun recht kunnen laten komen. Met talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips. Ook interessant voor ouders van beelddenkers.

  31,00 €
 • Het STOP4-7-programma: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen
  De Mey, Merlevede

  Vernieuwd handboek over het STOP4-7-programma om gedragsproblemen aan te pakken. Biedt een theoretische inleiding en drie handleidingen om te werken met de kinderen, de ouders en de leerkrachten.

  129,00 €
 • Over gehechtheid als een boei in nood
  Delfos

  Toegankelijke beschrijving van wat gehechtheid is, hoe het zich ontwikkelt. Met aandacht voor situaties die daarop invloed uitoefenen, zoals scheiding, adoptie en pleegzorg, en de maatschappelijke context.

  12,50 €
 • en 51 andere opvoedingsclichés
  Levering

  Aansprekende commentaren op 52 opvoedingswijsheden die in spreekwoorden en gezegden liggen opgeslagen.

  16,50 €
 • Kinderen leren omgaan met boosheid en woede - een praktische gids voor ouders, hulpverleners en docenten
  Pudney, Whitehouse

  Oefeningen, verhalen en spelletjes die kinderen leren omgaan met boosheid en woede. Plus technieken en adviezen die ouders en leerkrachten inzicht geven in de oorzaken van boosheid en driftbuien.

  24,95 €
 • Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs
  van der Doef

  Opvoedingsvragen en ontwikkelingsopgaven worden vanuit diverse kanten belicht, waarbij steeds wordt nagegaan hoe de kracht van opvoeden in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs tot zijn recht kan komen.

  21,00 €
 • door middel van spel
  Plummer

  Praktisch handboek met activiteiten die kinderen van 5 tot 11 jaar met boosheid leren omgaan. Biedt ook de theorie achter de spelletjes in een begrijpelijke taal.

  23,00 €
 • Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind
  Goorhuis-Brouwer

  Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst de auteur de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

  14,00 €
 • Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving , grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk
  Jumelet , Wenink

  Een kleurrijk palet van analyses, overdenkingen en overtuigingen van een keur aan schrijvers, onderzoekers en professionals die in de dagelijkse opgroei- en opvoedpraktijk werkzaam zijn.

  29,95 €
 • Succesfactoren voor betrokkenheid
  Smit

  Praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid bij de school te optimaliseren.

  15,00 €
 • Aanleg, rijping of omgeving? (deel 3)
  Delfos

  Dit boek biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag en het ontstaan van gedragsproblematiek. Angst, agressie, ADHD en depressie worden uitvoerig behandeld.

  36,00 €
 • Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken
  van den Berg, Bouweriks

  Een creatieve, praktische en optimistische gespreksmethode, in de praktijk gevormd, voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. Voor onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators, managers...

  24,00 €
 • Een keuze uit zijn werk
  Berding

  Een keuze uit de rijkgevulde schatkamer van Deweys publicaties, aan de hand van de vier thema's opvoedend onderwijs, spelen en leren, leerinhouden en onderwijsmethode en burgerschapsvorming.

  31,00 €
 • Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding
  de Winter

  Een krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoeding en pedagogiek.

  22,95 €
 • Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
  van Keulen, van Beurden, Pels

  Wetenschappelijke gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen.

  26,95 €
 • Hoe de rijke leeromgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van het kinderbrein
  van de Grift

  De huidige stand van zaken van de breinwetenschap is met deze publicatie gebundeld en toegankelijk gemaakt voor werkers in de kinderopvang en voor alle bewuste opvoeders van jonge kinderen!

  17,50 €
Toont 51 - 75 van de 91 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten