opvoeding algemeen Er zijn 116 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 116 items
 • van der Ploeg

  Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

  14,00 €
 • Of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen
  van de Grift

  Over de specifieke aspecten van de breinontwikkeling van vier- en vijfjarigen. Over ervarend, patroonherkennend en denkend leren. En over gedragsproblemen in kleuteronderwijs. Een mustread voor jongekind-leerkrachten.

  23,00 €
 • Twaalf opstellen overhoe ouders denken: snel en langzaam
  van der Pas

  De auteurs van dit boek vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel - tussen het dagelijks opvoedgedoe door - en langzaam - op een rustig momentje.

  18,00 €
 • De kracht van alledaags ouderschap
  Gravesteijn

  Worden ouders daadwerkelijk gesteund door de voortdurende aandacht voor het onderwerp 'opvoeden', of maken we ouders hiermee alleen maar onzeker?

  15,00 €
 • Oriëntatie op pedagogische werkvelden
  Janssen (red.)

  Dit boek helpt (toekomstige) professionals zich te oriënteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieën en opvoedingspraktijken

  32,50 €
 • Perspectieven op het werken met ouders
  Gravesteijn, Aartsma (red.)

  In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.

  35,95 €
 • Hoek, Miley

  In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.

  26,00 €
 • Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten
  Bekker, de Deckere, de Jong, Meer, van der Poel , Schonewille, Stakenborg , Viëtor

  Bijdragen van het het congres De pedagoog in de spotlights zomen in op uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus.

  26,00 €
 • Goorhuis-Brouwer

  Een handzaam en goed leesbaar overzichtsboek over taalontwikkeling en taalstimulering.

  0,00 €
 • Het kind fysiek en emotioneel in balans
  van Wensen

  Dat een kind niet lekker in zijn vel zit heeft vaak te maken met factoren buiten het kind. Door deze factoren, omgeving, voeding, beweging, ouders, school, te betrekken bij het zoeken naar oorzaak en oplossing kan het kind weer in evenwicht komen.

  34,00 €
 • Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
  Kroon

  In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

  26,00 €
 • Lessen uit de wetenschap
  Jurrius, Torringa

  Dit boek laat zien hoe ouders, professionals en kinderen zelf, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar een meer betrokken maatschappij.

  21,00 €
 • Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (Horizon-reeks)
  Simon, Koomen

  Een goede relatie leraar-leerling kan het verschil maken voor risico- of zorgleerlingen. In dit boek wordt op basis van praktijkgericht onderzoek nagegaan of dit ook geldt voor jongens met gedragsproblemen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4).

  16,00 €
 • Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
  Sipman

  Ecologische pedagogiek, een vernieuwende aanpak van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij gedragsproblemen worden beschouwd in relatie tot de omgeving.

  24,00 €
 • De ziekmakende effecten van de toetscultuur
  Goorhuis-Brouwer

  Jonge kinderen leren spelenderwijs. De auteur zet haar visie op het leren van peuters en kleuters beeldend en verhalend uiteen aan de hand van literatuur en talrijke praktijkvoorbeelden.

  16,00 €
 • Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
  van der Pas

  De auteurs snijden heikele onderwerpen aan, zoals de nieuwe Jeugdwet, vechtscheidingen en de non-status van stief- en pleegouders, maar ook opbeurende zaken en alternatieven komen aan bod.

  21,00 €
 • Basisboek over ouders en school
  Oostdam , de Vries

  Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

  31,00 €
 • Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders
  Verdoes

  Hoe leerkrachten basisonderwijs in hun klas zowel beelddenkers als taaldenkers tot hun recht kunnen laten komen. Met talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips. Ook interessant voor ouders van beelddenkers.

  31,00 €
 • Koops, Levering, de Winter, Pieper

  Dit boek is bedoeld voor een breed publiek dat zich interesseert voor de menselijke emoties, voor vreugde en verdriet.

  15,00 €
 • Handleiding voor opvoeders
  Oosterhof-van der Poel

  Over de psychologische wetmatigheden die in de sociaal-emotionele ontwikkeling van 4- tot 12-jarige kinderen en in alledaagse opvoedingsproblemen een rol spelen.

  30,00 €
 • Het STOP4-7-programma: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen
  De Mey, Merlevede

  Vernieuwd handboek over het STOP4-7-programma om gedragsproblemen aan te pakken. Biedt een theoretische inleiding en drie handleidingen om te werken met de kinderen, de ouders en de leerkrachten.

  129,00 €
 • Over gehechtheid als een boei in nood
  Delfos

  Toegankelijke beschrijving van wat gehechtheid is, hoe het zich ontwikkelt. Met aandacht voor situaties die daarop invloed uitoefenen, zoals scheiding, adoptie en pleegzorg, en de maatschappelijke context.

  12,50 €
 • van Panama

  Columns over situaties die ouders zullen herkennen, maar zelden bespreken. De auteur maakt haar kwetsbaarheid als ouder zichtbaar en daarmee die van andere ouders. Zowel voor ouders als (beginnende) professionals.

  10,00 €
 • Over sociale media als de grote afleider
  Pardoen

  De handleiding om in gesprek te raken over sociale media en je kind te leren focussen. Een bedachtzaam en handzaam boek. Niet alleen voor ouders, maar voor ons allemaal...

  16,00 €
 • en 51 andere opvoedingsclichés
  Levering

  Aansprekende commentaren op 52 opvoedingswijsheden die in spreekwoorden en gezegden liggen opgeslagen.

  16,50 €
Toont 51 - 75 van de 116 items