Praktijkonderzoek op niveau View larger

Praktijkonderzoek op niveau

Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies

Verkrijgbaar

In dit boek krijgen hbo-studenten van sociale studies zicht op hindernissen die zij tijdens hun praktijkonderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen.

More details

16,50 € tax incl.

Data sheet

Uitgeverij Coutinho
Year 2013, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 110p.

More info

Uit de opleidingspraktijk van bachelor- en masteropleidingen blijkt dat praktijkonderzoek zelden geheel volgens de fasen uit de methodologieboeken verloopt. Ondanks de vele beschikbare handleidingen hebben veel studenten moeite met hun afstudeeronderzoek. In standaardwerken over praktijkonderzoek wordt te weinig rekening gehouden met de weerbarstige praktijk.

Juist deze praktijk is het uitgangspunt van Praktijkonderzoek op niveau.

Na een algemene beschouwing over de aard van praktijkonderzoek lopen de auteurs de verschillende onderzoeksfasen door en bespreken zij waar zich hindernissen kunnen voordoen. Eerst worden de onderzoeksopdracht en het onderzoeksplan besproken. Vervolgens gaan de auteurs in op het en het schrijven en presenteren van het onderzoeksverslag. Hierna besteden ze aandacht aan een onderbelicht fenomeen bij sociaalagogisch praktijkonderzoek: het publiceren van de onderzoeksresultaten. Het boek sluit af met criteria voor goed praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek op niveau bevat veel voorbeelden uit verslagen van werkelijk uitgevoerde onderzoeken. Ieder hoofdstuk sluit af met tips voor de desbetreffende onderzoeksfase.

Dit boek is bedoeld voor bachelor- en masterstudenten van sociaalagogische hbo-opleidingen, met afstudeerrichtingen als pedagogiek, sociaalpedagogische hulpverlening, cultureel-maatschappelijke vorming en maatschappelijk werk en dienstverlening.

Auteurs

Joop Berding