Institutionele economie View larger

Institutionele economie

Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken

Verkrijgbaar

Met zijn boek over institutionele economie slaat de auteur een brug vanuit de economie naar het terrein van (toekomstige) bestuurskundigen, politicologen, sociologen en juristen.

More details

21,50 € tax incl.

Data sheet

Uitgeverij Coutinho
Year 2007, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 154p.

More info

In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om zo tot de beste oplossing te komen. Maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Het economisch handelen wordt ook beïnvloed door allerlei instituties, organisaties, vaste gewoontes en gedragscodes. Die zaken spelen een belangrijke rol omdat er in de praktijk bijna altijd sprake is van onvolledige informatie, en omdat economische actoren zich evenmin altijd volledig rationeel gedragen.

Die meer complexe werkelijkheid is het terrein waarmee de institutionele economie zich bezighoudt. De institutionele economie vormt hiermee een waardevolle aanvulling op de neoklassieke economie.

Theorieën zoals de transactiekostentheorie, principaal-agentbenadering en de eigendomsrechtentheorie worden overzichtelijk gepresenteerd, met elkaar in verband gebracht en toegepast.

De auteur past de voornoemde theorieën toe op vraagstukken van organisatie en besturing in de publieke sector. Hiermee slaat hij vanuit de economie een brug naar het belangstellingsterrein van (toekomstig) bestuurskundigen, politicologen, sociologen en juristen.

De belangrijkste begrippen en voorbeelden zijn in kaders geplaatst en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie. Verder zijn een begrippenlijst, een zaken- en een personenregister toegevoegd.

Dit boek is met name bedoeld voor studenten economie, die in hun studie wel zo her en der institutioneel-economische concepten meekrijgen, maar die behoefte hebben aan een verbindend overzicht van die verschillende concepten.

Dr. Cock A. Hazeu is wetenschappelijk stafmedewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tot voor kort was hij tevens universitair hoofddocent economie bij de opleidingen Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Auteurs

Cock A. Hazeu