jeugdzorg & hulpverlening There are 81 products.

per page
Showing 51 - 75 of 81 items
 • Jeugdzorg 3.0 vakmanschap
  Spaander, Aptroot , Franssen, Mulderij

  Dit boek inspireert om met het kind zelf te praten, en niet met de stoornis. De hulpverlener wordt uitgedaagd om expert van de vraag te worden in plaats van expert van het probleem, om actief te observeren en tegelijk te participeren.

  29,00 €
 • Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
  Spies, Davelaar, Tan

  Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken.

  19,90 €
 • van der Ploeg

  Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

  14,00 €
 • Handboek voor de praktijk
  Bolt, van der Zijden

  1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.

  31,00 €
 • Inleiding voor de beroepspraktijk
  Ferwerda , van Wijk

  Dit boek geeft antwoord op vragen over de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland.

  24,00 €
 • Verhalen uit de praktijk van de jeugdbescherming
  Karssen , Kooijman , van Rooijen

  Openhartig dagboek over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, met de discussies met collega's, de dilemma's, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen.

  18,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg
  Havermans , Verheule , Prinsen

  Handboek en naslagwerk over het inzetten van video-interactiebegeleiding in adoptiegezinnen. Met veel praktijkvoorbeelden en gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten en een jarenlange ervaring.

  82,00 €
 • Over gehechtheid als een boei in nood
  Delfos

  Toegankelijke beschrijving van wat gehechtheid is, hoe het zich ontwikkelt. Met aandacht voor situaties die daarop invloed uitoefenen, zoals scheiding, adoptie en pleegzorg, en de maatschappelijke context.

  12,50 €
 • van der Helm, Hanrath

  Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering.

  36,00 €
 • Systeemgericht werken met adolescenten
  Noordegraaf, Vierwind

  Een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin vanuit praktijk, theorie en techniek handvatten worden gegeven voor de beroepspraktijk.

  30,50 €
 • Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
  Eliëns, Prinsen

  Gedetailleerde beschrijving van de methodiek bij video-hometraining en video-interactiebegeleiding.

  47,00 €
 • De gang naar de jeugdprostitutie
  van Dijke, Lamers, Talhout, Terpstra, Werson, de Wind

  Overzicht van 13 jaar kennis van en ervaring met hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen die het slachtoffer werden van gedwongen prostitutie, misbruik en seksuele grensoverschrijdingen.

  21,00 €
 • Wolzak

  Een overzicht van aard, oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, met veel aandacht voor de signalen die op mishandeling wijzen en een stappenplan. 7de geactualiseerde druk.

  21,00 €
 • Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs
  van der Doef

  Opvoedingsvragen en ontwikkelingsopgaven worden vanuit diverse kanten belicht, waarbij steeds wordt nagegaan hoe de kracht van opvoeden in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs tot zijn recht kan komen.

  21,00 €
 • Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen
  Roetman , Schepers

  Over sociale inclusie en respect voor diversiteit voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Begrippenkader, verband met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en een oproep tot debat aan iedereen die betrokken is bij zorg en opvoeding van jonge kinderen.

  18,00 €
 • Morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming
  Theunissen

  Dit boek gaat over de morele grondslagen van het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Het stelt vragen over wat goed is en wat niet meer goed genoeg in het leven van kinderen.

  23,00 €
 • Begeleiden van jongeren in de straatcultuur - Handboek voor professionals
  Bolt, van der Wekke

  Een praktische handleiding om jongeren uit de straatcultuur te begeleiden bij gedragsverandering. Centraal staat concreet methodisch handelen van de professional, maar er zijn ook veel praktijkvoorbeelden opgenomen.

  31,00 €
 • Mensgericht, creatief en methodisch
  Heemskerk , Petrina, Vosters

  Dit boek helpt de student te begrijpen wat creatief, mensgericht en methodisch werken in de sociaal-pedagogische hulpverlening inhoudt. Het is ingedeeld volgens het opleidingsprofiel SPH.

  24,95 €
 • Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners
  Loeber, Slot , van der Laan, Hoeve , Graas

  Dit toegankelijk handboek presenteert een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie en de gevolgen daarvan voor beleid, zorg en preventie.

  41,00 €
 • Bassant, de Roos, van Dinther , van Houten, Linnebank

  Dit boek geeft een gestructureerd overzicht van de zestien meestgebruikte methoden in de sociaal-pedagogische hulpverlening, toegelicht aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

  35,95 €
 • Effectieve aanpak van jeugdgroepen
  Smelt, Habchi, Dekker, van der Wal

  Dit boek geeft oplossingen om met deze groepen jongeren om te gaan, ze op het rechte pad te houden en/of hun gedrag bij te sturen.

  22,00 €
 • De straatcultuur van jongeren ontrafeld
  van Strijen

  De straatcultuur beschreven vanuit sociologisch, cultureel en psychologisch perspectief. Een helder inzicht in de moeilijk bereikbare wereld van de jongeren van nu.

  21,00 €
 • Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening

  Met deze uitgave wil het Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Pedagogische Hulpverlening (LOO-SPH) duidelijk maken hoe de sociaal pedagogische hulpverlener wordt opgeleid en toegerust.

  8,50 €
 • Een methodiek in het begeleiden van jongeren met probleemgedrag van 16-23 jaar
  Holsbrink-Engels (red.)

  Dit boek beschrijft hoe jongeren met probleemgedrag tussen 16 en 23 jaar adequate begeleiding krijgen en voorbereid worden op de overgang van jeugdinstelling naar volwassenenzorg.

  21,00 €
 • Kuipers

  De denkbeelden van wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het huidige pedagogisch denken belicht en geplaatst in de maatschappelijke context van toen en nu. Verlevendigd met casuïstiek.

  27,95 €
Showing 51 - 75 of 81 items

Expected books

 • Een nieuw hoofdstuk
  Een nieuw hoofdstuk

AGENDA

No upcoming events at this time