basisonderwijs There are 117 products.

per page
Showing 76 - 100 of 117 items
 • Engels op de basisschool
  Corda, Philipsen , de Graaff

  Een uniek naslagwerk over vroeg Engels in het basisonderwijs dat een brug slaat tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant.

  40,50 €
 • Professionele ontwikkeling op de werkplek
  Geerts, van Balen, Postma

  Dit boek ondersteunt aankomende en startende leerkrachten basis- en secundair onderwijs bij zelfreflectie, ervaringsleren op de werkplek en het meten en vastleggen van de eigen groei.

  22,50 €
 • Deel 1: basisonderwijs / primair onderwijs
  Delfos

  Martine Delfos legt in heldere, praktische taal uit wat autisme op de basisschool betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan. Deze editie is aangevuld met inzichten uit het nieuwste onderzoek.

  13,00 €
 • handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs
  Gathercole, Alloway

  Dit toegankelijk boek maakt duidelijk welke rol het werkgeheugen speelt bij leren en hoe kinderen baat kunnen hebben van het implementeren van theoretisch onderbouwde interventies en strategieën die zorgen voor een sterk raamwerk van geheugensteun.

  21,95 €
 • Snel en doelgericht handelen
  Gerritsen, Klapwijk

  200 tools voor effectief handelen in vele situaties in het basisonderwijs, verdeeld over 7 thema's, zoals klassenorganisatie, lesgeven en orde houden. Voor leerkrachten en directies, maar ook voor de afstudeerfase van de lerarenopleiding.

  31,95 €
 • Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs
  van den Berg, ter Avest, Kopmels

  Een nieuwe visie op het vak Levensbeschouwing in het basisonderwijs. Praktijkboek dat leerkrachten leert hoe ze de interactie tussen leerlingen van verschillende levensbeschouwelijke tradities kunnen stimuleren en begeleiden.

  37,95 €
 • Bosch, de Backker (ill.)

  5,00 €
 • Doornhein, Boter (illustraties)

  10,00 €
 • Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling
  Pauw

  Wat vermag de school als het gaat om de persoonlijke en maatschappelijke vorming van haar leerlingen? Hoe verhoudt de invloed van de school zich tot die van de ouders, de buurt of de straat? In dit boek staan die vragen én de antwoorden centraal.

  26,00 €
 • Oskam

  Met dit boek leert de docent (in opleiding) op een didactisch verantwoorde en creatieve manier Engels te geven.

  37,95 €
 • Een integrale aanpak van OGW en HGW
  de Muynck, Both, Visser-Vogel

  Stap voor stap werken aan de verbetering van het onderwijs dankzij een goede verbinding tussen opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

  26,50 €
 • Gevarieerde wiskundige activiteiten
  Lit , Buter, Oonk , Keijzer

  Maak het reken- en wiskundeonderwijs actiever, dynamischer en efficiënter met creatieve activiteiten. Bedoeld voor de basisschool en de onderbouw van het secundair onderwijs.

  30,50 €
 • Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid
  van der Pluijm, Grevelt

  Een praktisch handboek dat helpt bij het omgaan met een echtscheiding op school. Met relevante informatie over echtscheiding en een helder stappenplan voor het implementeren én uitvoeren van een schoolbreed beleid voor echtscheiding.

  26,00 €
 • Uitleg, tips en opdrachten voor kinderen, leerkrachten en ouders
  Verdoes

  Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met dyslexie en andere stoornissen. Dit boek geeft kinderen, leerkrachten en ouders inzicht en oefeningen en tips om kinderen meer zelfvertrouwen te geven.

  29,00 €
 • Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs
  Zwiep

  Een theoretische visie op seksualiteit en een kader voor gemiddeld seksueel gedrag van jonge kinderen (0-13 jaar). Maar ook een praktisch boek, met handvatten om als professionele opvoeder de seksuele ontwikkeling positief te begeleiden.

  17,00 €
 • Jeugdliteratuur op school
  Mooren, Ghonem , van Koeven, Kurvers , Verschuren (red.)

  Dit boek helpt aanstaande leraren de expertise te ontwikkelen om voor en met kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen interessante boeken te selecteren en jeugdliteratuur te verbinden met alle vakken.

  57,50 €
 • Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool
  van Beek, Verhallen

  Dit boek presenteert een eenvoudig lesmodel, herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen waarmee elke leerkracht in het basisonderwijs geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs kan realiseren.

  36,50 €
 • Versterk het groepsgevoel met verrassende opdrachten en spel
  van Kordelaar, Zwaan

  Korte en intensieve training voor de basisschool om het groepsgevoel positief te stimuleren. Kan op elk moment van het jaar worden ingezet door de eigen leerkracht of intern begeleider. Vanaf de middenbouw.

  24,00 €
 • Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang
  Hoekstra , van Liempd

  Ruimten voor buitenschoolse opvang zo inrichten dat ze aan de gevarieerde behoeften van de kinderen voldoen, passen bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie.

  20,00 €
 • Handboek voor interactief onderwijs
  Verhallen , Walst

  In dit boek zijn alle mogelijkheden voor de leerkracht om taalontwikkeling te bevorderen, samengebracht tot een compleet en praktisch 'taalgroeipakket'.

  27,50 €
 • Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool
  van der Leeuw , van den Hauwe, Schaufeli, Pauw , Moonen

  Een werkboek voor studenten in de lerarenopleiding basisonderwijs waarin goede praktijken van taalonderwijs zijn verzameld die aansluiten bij de domeinen in de kennisbasis Nederlands. Geschikt voor Vlaanderen en Nederland.

  29,50 €
 • Over omgaan met leeftijdgenoten
  Delfos

  Een therapeutisch verhaal voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het laat kinderen ervaren dat ieder mens even belangrijk is en zijn eigen wereld heeft

  13,00 €
 • Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen
  Baeyens

  Dit boek biedt leerkrachten en begeleiders (in opleiding) van peuter- en kleutergroepen een praktische theorie en inspiratie voor het werken met jonge kinderen, waarin het fantasiespel en het onderzoeken een belangrijke plek innemen.

  26,00 €
 • Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit de groepen 2 tot en met 4 van het basisonderwijs
  van Kordelaar, Schmidt

  Tweede herziene druk van de succesvolle socialevaardigheidstraining voor de basisschool waarin de integratie van de vaardigheden thuis en in de klas centraal staat.

  26,00 €
Showing 76 - 100 of 117 items