Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg Bekijk groter

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg

Verkrijgbaar

Dit studieboek voor het hoger gezondheidszorgonderwijs leert je problemen uit de praktijk gericht te onderzoeken, onderzoek te waarderen, wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te komen tot oplossingen voor praktijkproblemen. 

Meer details

39,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2021, 3de geheel vernieuwde druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 317p.

Meer informatie

Door met een open en kritische blik te kijken naar de wereld om je heen, te signaleren wat beter kan, op zoek te gaan naar verklaringen, en kennis en ideeën te delen, draag je bij aan de ontwikkeling van je beroep. Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg leert je problemen uit de praktijk gericht te onderzoeken, onderzoek te waarderen, wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te komen tot oplossingen voor praktijkproblemen.

In vier delen wordt het onderzoeksproces beschreven en volgt zo een student’s journey.
Deel een gaat in op het waarom van onderzoek in de (paramedische) zorg, de ethische aspecten en de waarde van evidence-based practice.
Deel twee leert hoe je van een praktijkprobleem tot een goede onderzoeksvraag komt en hoe je vervolgens een projectplan schrijft.
Deel drie beschrijft hoe je eigen onderzoek uitvoert, tot en met de analyse en weergave van de resultaten. Kwantitatieve designs, kwalitatief onderzoek, actie-onderzoek, ontwerponderzoek en literatuuronderzoek worden uitgewerkt.
In deel vier tenslotte wordt aandacht besteed aan de impact van onderzoek in de praktijk.

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg biedt studenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs een praktische ondersteuning bij het onderwijs rondom evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek door alle leerjaren heen, een goede voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een basis voor het werken in de beroepspraktijk.

In deze geheel vernieuwde derde druk zijn hoofdstukken toegevoegd over actie-onderzoek en ontwerponderzoek. De bestaande hoofdstukken zijn geactualiseerd en flink vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast komen de gebruikte voorbeelden en designs in deze derde druk uit een breder zorgveld, waardoor de uitgave nog beter inzetbaar is bij zowel paramedische als andere gezondheidszorgopleidingen. De aangepaste opbouw van het boek biedt een student’s journey: van kritische en reflectieve beroepsbeoefenaar en lezer, naar actieve uitvoerder en overbrenger van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Dit boek bestaat ook in het Engels

Gerelateerde titels

Downloaden

Auteurs

Eveline Wouters

Eveline Wouters is lector Health Innovations & Technology van Fontys Paramedische Hogeschool.


Yvonne van Zaalen

Yvonne van Zaalen is lector Relationele Zorg bij de Haagse Hogeschool. Ook is zij strategisch adviseur onderzoek bij Fontys Paramedische Hogeschool. Eerder schreef zij voor Uitgeverij Coutinho diverse boeken over broddelen, onderzoek en interprofessioneel werken.


Janna Bruijning

Janna Bruijning is als hogeschoolhoofddocent Oogzorg verbonden aan het Instituut voor Paramedische Studies van de Hogeschool Utrecht.