Visies op zorg Bekijk groter

Visies op zorg

Verkrijgbaar

Strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector, die professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden overzicht en inzicht bieden. Ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Meer details

44,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2020, 1ste druk
Bindwijze paperback met flappen
Aantal pagina's 420p.

Meer informatie

De zorg raakt miljoenen mensen - zowel patiënten en cliënten als medewerkers, eigenlijk iedereen - en er gaan vele miljarden euro’s in om. Er zijn vele vormen van zorg: van voorlichting en preventie, ambulance-vervoer en spoedeisende hulp tot tandheelkunde en farmacie, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Binnen alle deelgebieden functioneren talloze specialismen. Zij kenmerken zich door hun eigen expertise, werkwijze, structuur, dynamiek en financiering. Iedere zin die begint met: ‘De zorg is…’ of ‘De zorg moet…’ is niet, of slechts ten dele geldig, ongeacht het vervolg. Als de zin al betekenis heeft, dan toch slechts voor een klein deel van de zorg.

Het betreft een brede, complexe en gedifferentieerde sector die varieert van neonatologie tot palliatieve zorg. De omvang van de sector rechtvaardigt een brede publieke en politieke belangstelling. Aan het benoemen van missers en incidenten komt dan ook geen einde. Als één promille van alle zorgactiviteiten niet goed verloopt, dan kunnen alle kranten, televisieprogramma’s en verjaardagsfeestjes ermee gevuld worden.

In Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Jo Caris

Prof. (em.) dr. G.J. ( Jo) Caris (1945) studeerde organisatiepsychologie en promoveerde op 'Laten praten', over leidinggeven en kwaliteit van consulten. Hij werkte dertig jaar als bestuurder in verschillende sectoren in de zorg en was (vice-)voorzitter van de brancheorganisaties. In 2005 maakte hij de overstap naar Tias (Universiteit van Tilburg) als Academic Director voor de Master of Health Administration en de leergang voor Toezichthouders van Maatschappelijke Ondernemingen. Hier bekleedde hij als bijzonder hoogleraar de leerstoel 'Organisatieontwikkeling in de zorg' en was hij als wetenschapscoördinator verbonden aan een topklinisch ziekenhuis. Jo Caris combineert praktijk met een breed terrein van wetenschappen (sociologie, psychologie, economie, biologie) op het gebied van leiderschap en organisatie. Momenteel is hij als vrijwilliger verbonden aan Alzheimer Nederland.


Theo Poiesz

Prof. (em.) dr. Th.B.C. (Theo) Poiesz (1952) werkte na zijn studie economische psychologie een jaar als gastonderzoeker aan de Eastern Michigan University en was daarna verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland. Hij promoveerde in 1983. Vanaf 1988 bekleedde hij achtereenvolgens vier leerstoelen op de snijvlakken van economie, psychologie, marketing en gezondheidsmanagement. Hierbij lag zijn belangstelling in de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Van 1997 tot 2017 was hij verbonden aan TIAS business school. Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg. Hij adviseert zowel in het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg op het terrein van strategisch management en implementatie.