Werken in gedwongen kader (softcover) Bekijk groter

Werken in gedwongen kader (softcover)

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Verkrijgbaar

Dit boek, voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd of grensoverschrijdend gedrag vertonen, brengt kennis uit recente onderzoeksresultaten bijeen. 6de druk

Meer details

49,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2022, 6de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 496p.

Meer informatie

Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten.

Onze kennis van effectieve methoden over het werken met deze cliënten is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En wat kenmerkt een effectieve professional? Wie Werkt?

Dit boek gaat in op deze vragen. Kennis uit recente onderzoeksresultaten is bijeengebracht. Wat is professionaliteit? Welke criminologische theorieën zijn relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag? Wat betekent het gedwongen kader en de onvrijwillige start voor het methodisch handelen? Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in het gedwongen kader?

Dit boek is een vervolg op Het delict als maatstaf (2004) en richt zich op alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zoals reclasseringswerkers, professionals die in de gevangenis de re-integratie voorbereiden, professionals die vanuit gemeenten de nazorg coördineren of overlast in buurten moeten terugdringen.

Gerelateerde titels

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Anneke Menger

Drs. Anneke Menger studeerde Maatschappelijk Werk en Sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte in verschillende functies (onderwijs, staf, directie, onderzoek) in de maatschappelijke dienstverlening en het hoger onderwijs.
Zij leidde een groot aantal innovatie- en ontwikkelingstrajecten, ontwikkelde diverse methodieken op het terrein van de reclassering en publiceerde boeken en artikelen op het terrein van dwang en drang in de hulpverlening.
Zij werkt aan een promotieonderzoek naar professioneel reclasseringstoezicht.
Anneke Menger is momenteel werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, als lector 'werken in justitieel kader' in een duolectoraat met Jo Hermanns.


Lous Krechtig

Lous Krechtig heeft sociale psychologie gestudeerd in Leiden en was lange tijd docent bij de opleidingen cultureel werk en opbouwwerk . Vervolgens is zij bij de Transfergroep voor instellingen in het sociaal agogische werkveld aan de slag gegaan.
Ze werkt bij de Transfergroep Rotterdam, de contractpoot van de Hogeschool Rotterdam en is van daaruit gedetacheerd naar het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Haar werk heeft zich de laatste 15 jaar steeds meer afgespeeld binnen instellingen die werken met cliënten binnen een gedwongen kader.


Van dezelfde auteur:

Jacqueline Bosker

Jacqueline Bosker is sinds ruim een jaar verbonden aan het lectoraat Werken in een Justitieel Kader. De tijd die zij daarvoor krijgt besteedt zij aan een promotieonderzoek over beslissingsondersteuning bij de indicatiestelling door de reclassering.
Daarnaast werkt zij sinds een jaar of tien bij het landelijk kantoor van Reclassering Nederland als beleidsmedewerker.