Met nieuwe ogen Bekijk groter

Met nieuwe ogen

Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

Verkrijgbaar

De belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen in het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rond diversiteitsissues.

Meer details

38,50 € incl. btw

Datasheet

UitgeverijCoutinho
Jaar van uitgave2018, 5de druk
Bindwijzepaperback
Aantal pagina's464p.

Meer informatie

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: ‘met nieuwe ogen’ leren kijken naar hun werkomgeving.

In twee delen beschrijft Met nieuwe ogen de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich bij en tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving

De herziening sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die zijn weerslag hebben op het sociale domein. Het gaat hier om de transformaties naar een superdiverse samenleving en de nieuwe werkterreinen en de kerntaken binnen het sociaal werk. Dit heeft er toe geleid dat het aantal hoofdstukken verdubbeld is en de basiskennis en de praktijkopdrachten meer gericht zijn op het leren omgaan met (super)diversiteit. Daarnaast is de aandacht meer gericht op het verbindend werken met alle sociaal kwetsbare personen, ongeacht welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft, dus niet alleen op mensen met een migratieachtergrond.

Elk hoofdstuk begint met een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal.
Het boek is geschreven voor studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld in Communities of Practice. Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Daarnaast kan het gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland (internationalisering).

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Martha van Endt-Meijling

Martha van Endt-Meijling was arts en voorheen verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij heeft verschillende boeken geschreven over het omgaan met cultuurverschillen. Van haar verschenen bij Uitgeverij Coutinho Medische kennis voor hulpverleners en Rituelen en gewoonten - Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving.


Marian Dries

Marian Dries is andragoog en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent, onderwijsontwikkelaar en adviseur Cultuursensitief werken en Diversiteit. Zij heeft verschillende programma’s ontwikkeld op het gebied van Diversiteit & Presentie, Onderzoek & Innovatie en Professionele ontwikkeling.