Mensbeelden Bekijk groter

Mensbeelden

Oefening in interprofessioneel werken

Verkrijgbaar

Dit boek is een eerste stap om interprofessioneel te leren werken in zorg en welzijn. Een oefening om de dialoog te leren voeren over mensbeelden. Voor (aankomende) professionals in zorg en welzijn.

Meer details

17,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2017, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 88p.

Meer informatie

Interprofessioneel werken is een nieuwe ontwikkeling waarbij welzijnsprofessionals, sociale professionals en zorgprofessionals met elkaar samenwerken. Door situaties vanuit diverse disciplines, invalshoeken en professies te benaderen, ontstaat een integraal mensbeeld. Dat omvat meer dan het delen van opvattingen en waarden. Het betekent ook dat je als professional open staat om de ander te willen begrijpen, samen situaties kritisch kunt beschouwen en samen tot onderbouwde keuzes komt. Daarmee verwerf en deel je kennis  over verschillende beroepssituaties en de daarbij behorende zorgverantwoordelijkheid.

Dit boek is een oefening om de dialoog te leren voeren over mensbeelden. Het is een eerste stap om interprofessioneel te leren werken. Aan vijf  professionals uit verschillende disciplines is gevraagd te reageren op een situatie van een jonge mantelzorger. Verschillende perspectieven geven de  lezer een beeld van de invloed die denkkaders hebben op het interprofessioneel handelen. Door het afwegen van verschillende opties en die gezamenlijk te bespreken, komen professionals tot zorgvuldig onderbouwde keuzes die recht doen aan zorgvragers en mantelzorgers in hun zorgsituatie.

Het boek is geschreven voor (aankomend) professionals in zorg en welzijn. Het boek bevordert een kritische en onderzoekende beroepshouding. Op een activerende manier ontwikkelt de lezer tegelijk kennis en inzicht over het professioneel omgaan met  jonge mantelzorgers.

De diverse hoofdstukken zijn geschreven door verschillende auteurs met expertise  op het gebied van mantelzorg en interprofessioneel werken: Suzan Brukx, Matthijs Fleurke, Jolanda Keesom, Kitty Martens, Lucia Tielen, Dorien Voskuil. De redactie was in handen van 
Deirdre Beneken genaamd Kolmer.

Auteurs

Deidre Beneken genaamd Kolmer

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is opvoedingsfilosoof en lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool.